перейти на сайт>>

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: УПРАВЛIНСЬКИЙ ОБЛIК на тему №57: УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

ID роботи: 7227
Тип роботи:
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Роль та місце управлінського обліку в інформаційній системі підприємства

1.1.  Поняття та сутність управлінського обліку

1.2. Роль інформаційної складової в організації управлінського обліку

Розділ ІІ. Дослідження особливостей функціонування управлінського обліку в інформаційній системі  ТОВ «Інтеграл»

2.1. Характеристика системи обліково-інформаційного забезпечення управління ТОВ «Інтеграл»

2.2. Інформаційна модель управлінського обліку ТОВ «Інтеграл»

Розділ ІІІ. пропозиції щодо підвищення ефективності   управлінського обліку як складової  інформаційної системи підприємства

3.1. Удосконалення моделі обліково-інформаційного забезпечення користувачів у системі управлінського обліку

3.2. Впровадження управлінської звітності у систему управлінського обліку ТОВ «Інтеграл»

Практична частина

Висновки

Використана літератураВисновок:

Таким чином проведене дослідження показало, що облік слід розглядати в єдності його різноманіття, в залежності від цілей і завдань. У залежності від потреб користувачів вся система обліку постійно перебуває в стадії вдосконалення, уточнення і подальшого розвитку. Досліджені концептуальні питання обліку дозволяють зробити висновок про те, що проблеми теорії та практики розвитку обліку в цілому та його використання в різних аспектах управління підприємством потребує подальшого вдосконалення.

Разом з тим, гармонійний розвиток обліку можливий лише при визначенні цілей і завдань, які перед ним висувають зацікавлені користувачі як на рівні самого підприємства, так і на рівні регіону й держави. Отже необхідність обліково-інформаційного забезпечення нерозривно пов'язана з потребами сталого розвитку економіки кожного господарюючого суб'єкта, регіону і держави. При цьому організація самого господарюючого суб'єкта (його розміри, організаційно-правова форма, тощо) також впливають на стан і подальший розвиток обліково-інформаційної системи цього суб’єкта.

Отже, система управлінського обліку – це  система цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місця та носіїв за постійного контролю рівня витрат, їх планування, аналіз та стимулювання їхнього зниження, яка повинна бути ефективно забезпечена інформаційними ресурсами. Інформаційним забезпеченням цієї системи є сукупність даних, які отримуються в результаті організації, планування, обліку контролю та аналізу витрат підприємства і служать основою їх регулювання.

Упровадження управлінського обліку як системи інформаційного забезпечення управління витратами на підприємствах України супроводжується багатьма проблемами. Насамперед, це стосується відсутності одностайності думок вітчизняних науковців щодо його сутності, методів та прийомів. Тому необхідно розробити нові методичні рекомендації з упровадження управлінського обліку, які б враховували наявну практику й результати наукових досліджень щодо зазначених проблем.

Змін потребує і структура управління підприємства, оскільки оперативність і якість прийняття управлінських рішень досягається при її децентралізації та створенні обліку за центрами відповідальності. Розподіл повноважень щодо прийняття рішень між керівниками різних центрів відповідальності забезпечить визначення результатів роботи не тільки підприємства загалом, а й окремих його структурних підрозділів.

Управлінська звітність, використання якої пропонується впровадити на ТОВ «Інтеграл» є важливим джерелом інформації для управлінського персоналу. Саме тому повинна приділятися особлива увага методиці її формування, адже від цього залежатиме достовірність показників, представлених у звітних формах. Нами зроблено спробу систематизувати кроки промислового підприємства при впровадженні управлінської звітності, розроблено рекомендації щодо впровадження такої звітності на підприємстві.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: