перейти на сайт>>

Курсова робота По дисципліні «Управлiнський облiк» тема: Управлінський облік та система внутрішньої звітності

ID роботи: 6826
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Поняття та система внутрішньої звітності підприємства

1.1.Звітність підприємства та принципи її формування

1.2. Цілі складання, структура та користувачі  фінансової звітності

Розділ 2. Особливості використання даних внутрішньої звітності  у системі управлінського обліку

2.1. Процес формування внутрішньої звітності в сучасних умовах господарювання

2.2. Використання первинної облікової інформації для поточного управлінського аналізу

Розділ 3. Пропозиції щодо використання даних внутрішньої звітності у процесі прийняття управлінських рішень

Висновок

Практична частина

При виконанні курсової роботи необхідно:

І. Скласти:

1) відомість списання матеріальних затрат в розрізі структурних підрозділів підприємства та видів виробництв (табл.21);

2) відомість списання малоцінних та швидкозношуваних предметів і малоцінних необоротних матеріальних активів (табл.22);

3) відомість нарахування зносу малоцінних необоротних матеріальних активів (табл.23);

4) відомість списання витрат на оплату праці в розрізі структурних підрозділів підприємства та видів виробництв (табл.24);

5) три відомості аналітичного обліку загальновиробничих витрат по основному та допоміжному виробництвах (табл.25);

6) відомість розподілу загальновиробничих витрат ремонтного цеху (табл.26);

7) відомість обліку витрат на виконання замовлень ремонтним цехом (табл.27);

8) відомість розподілу узагальнених загальновиробничих витрат основних цехів (табл.28);

9) відомість розподілу загальновиробничих витрат цеху №2 між виробами А і Б (табл.29);

10) відомість аналітичного обліку адміністративних витрат та постійних витрат на збут продукції (табл.30);

11) відомість розподілу узагальнених адміністративних витрат та постійних витрат на збут (табл.31; табл.32);

12) зведену відомість витрат на збут продукції (табл.33);

13) відомість обліку витрат цеху №1 на виробництво напівфабрикатів (табл.34);

14) відомість розподілу собівартості напівфабрикатів на вироби А і Б (табл.35);

15) відомості зведеного обліку витрат на виробництво в розрізі видів продукції (табл.36);

16) дві калькуляції фактичної собівартості виробів А і Б (табл.37);

17) Відомість розрахунку середньої фактичної собівартості одиниці продукції на складі (табл.38);

18) Відомість розрахунку собівартості реалізованої продукції (табл.39);

19) Відомість розрахунку фінансових результатів (табл.40);

20) ІІІ розділ Журналу №5 (табл.41).

Вихідні дані до практичної частини курсової роботи

Умовне підприємство «Фортуна» випускає два види продукції: виріб А; виріб Б.

Завершення виробництва виробів здійснюється в цеху №2. Напівфабрикати для виробів А і Б підприємство виготовляє самостійно у цеху №1. Всі інші матеріали та комплектуючі вироби надходять зі сторони.

До структури підприємства входять : цех №1, цех №2, ремонтний цех, адміністрація підприємства, відділ збуту.

Ремонтний цех виконує два замовлення:

- №1 – ремонт устаткування цеху №2;

- №2 – ремонт устаткування цеху №1.

На підприємстві прийнято витрати обліковувати за методом повних затрат у собівартості готової продукції. При цьому напівфабрикат власного виробництва обліковують відповідно до кількості готових виробів А і Б.

Облік витрат на виробництво та розрахунок фактичної собівартості продукції ведуть:

- виробів А та Б - за нормативним методом;

- замовлень, виконуваних ремонтним цехом – за позамовним методом.

Дані наведено в таблицях:

1. Залишки незавершеного виробництва – табл.1 та табл.2.

2. Нормативна калькуляція – табл.3 та табл.4.

3. Витрати за поточними нормами допоміжного цеху – табл. 5.

4. Залишок витрат майбутніх періодів – табл.6.

5. Кошториси:

- загальновиробничих витрат – табл.7- 9.

- адміністративних витрат - табл.10.

- витрат на збут продукції – табл.11.

6. Нормативні витрати по цеху №1 за звітний період – табл.12.

7. Сума відходів виробництва за нормами – табл.13.

8. Залишки готової продукції на складі на початок звітного періоду – табл.14.

9. Зведені дані про витрати цеху №1 за звітний період – табл. 15.

10. Зведені дані про витрати цеху №2 за звітний період – табл. 16.

11. Зведені дані про витрати ремонтного цеху за звітний період – табл. 17.

12. Зведені дані про витрати адміністративних, складських та інших служб за звітний період – табл.18.

13. Дані про нормальну та фактичну потужність підприємства за звітний період – табл.19.

14. Дані про фактичний випуск та реалізацію продукції підприємства за звітний період – табл. 20.

Відповідно до завдання до рахунку 23 «Виробництво»  відкриємо субрахунки 231 «Основне виробництво»  та 232 «Допоміжне виробництво»

Цехам привласнимо номери: Цех №1-1, цех №2 -2

Відсоток транспортно-заготівельних витрат складає відповідно до останньої цифри залікової книжки ( 10151) 1  - 2,0 %

Відрахування на соціальні заходи розраховуються від суми основної та додаткової заробітної плати у відповідності з чинним законодавством.

Відсоток єдиного внеску на соціальне страхування  обрано згідно першої літери прізвища  (П) і становить : 38,66 %

 

 

Таблиця 1 – Залишки незавершеного виробництва на початок звітного періоду в цеху №2 (виріб А), грн.

Стаття витрат

Значення

1. Сировина та матеріали

9500

2. Основна заробітна плата

5380

3. Додаткова заробітна плата

540

4.  Відрахування на соціальні заходи*

2288,67

5. Загальновиробничі витрати

2200

Разом

19908,67

*Примітка: варіант обрано по першій літері прізвища – 38,66%

Відрахування на соціальні заходи: (5380+540)*38,66% =2288,67

.........

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: