перейти на сайт>>

Кількісна та якісна характеристика стратегічного управління

ID роботи: 9028
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Методологічні аспекти вивчення процесу стратегічного управління на сучасному підприємстві

1.1. Основні поняття дослідження «стратегічне управління», «кількісна та якісна характеристика»

1.2. Характеристика наукових підходів до сутності стратегічного управління підприємством на основі збалансованої системи показників

1.3. Методи дослідження

Розділ 2

Теоретичні аспекти проведення кількісної та якісної оцінки стратегічного цправління

2.1. Стратегічне управління на сучасному підприємстві: загальна характеристика

2.2. Якісні показники ефективності стратегічного управління

2.3.  Кількісна характеристика системи стратегічного управління

Розділ 3

Праксеологічні аспекти кількісної та якісної характеристики стратегічного управління

3.1. Аналіз досвіду використання кількісних та якісних показників у процесі оцінювання стратегічного управління ТОВ «Епіцентр К»

3.2. Рекомендації щодо врахування кількісних та якісних характеристик у процесі стратегічного планування розвитку підприємства

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Підводячи підсумки приведеного дослідження зазначимо, що вдало організоване стратегічне управління  надає підприємству низку переваг, що проявляється у підвищенні конкурентоспроможності підприємства і його продукції, зниженні чутливості споживачів до ціни, а також спрощенні доступу до фінансових, інформаційних, трудових та інших ресурсів тощо. Зважаючи на це, значення ефективно організованої системи маркетингу  для  підприємства не потребує доведення.

Слід зазначити, що результати  аналізу існуючих теоретико-методологічних підходів до оцінки ефективності стратегічного управління  підприємства та його організаційного забезпечення свідчать про існування багатовекторності поглядів на означену проблему.

Експертні (суб’єктивні) методи – передбачають використання спеціальних знань та практичного досвіду експертів для отримання загальних суджень про ефективність маркетингових заходів за окремими напрямками і в цілому, переважно у вигляді оцінок у балах. До проведення експертизи експертам обов’язково надається фактографічна інформація про підприємство та маркетингове середовище, його функціонування; можливе проведення декількох турів експертизи з метою уточнення експертних оцінок, пояснення мотивації експертів.

Якісні методи – припускають використання маркетин­гового аудиту, в ході якого здійснюється усебічний аналіз зовнішнього середовища організації, а також усіх загроз і можливостей. При цьому можна виділити дві області маркетингового контролю: маркетинговий контроль, орієнтований на результати, і маркетинг-аудит, тобто аналіз якісних сторін діяльності організації.

Кількісні методи – вимагають порівняння витрат з отриманим валовим прибутком і витрат на рекламу до об’єму продажів; вони характеризують кінцеві фінансові результати діяльності організації.

З метою дослідження практичних аспектів застосування методів кількісної та якісної оцінки була оцінена ефективність стратегічного управління ТОВ «Епіцентр». Використання методів якісного аналізу, а саме дослідження споживачів показало, що вони дають доволі високу оцінку якості обслуговування, імідж підприємства можна вважати сприятливим для споживачів.

Кількісний аналіз показав, що  на даному підприємстві спостерігається зростання виручки від реалізації та отриманого прибутку. Проведений аналіз дозволяє дати позитивну оцінку результатам господарської діяльності, оскільки при значному рості виручки від продажу зростає ефективність використання більшості ресурсів підприємства, що в кінцевому рахунку веде до відносного зменшення витрат обігу торгового підприємства та зростання прибутку.

Таким чином, оцінка ефективності стратегічного управління включає в себе визначення великої кількості показників, що характеризують функціонування і розвиток підприємства. Відповідно робити висновки щодо ефективності стратегічного управління на основі аналізу змін окремих показників неправомірно. Вирішення такої проблеми полягає в реалізації системного підходу до моделювання процесу оцінки ефективності стратегічного управління, який може бути реалізований шляхом застосування кількісних та якісних показників. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: