перейти на сайт>>

Лексико-прагматичні особливості мовлення французької спортивної преси

ID роботи: 8447
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Лінгво-прагматичні засади дослідження французької спортивної преси

1.1. Сучасна французька преса як об’єкт дослідження (пишете про особливості мови преси взагалі)

1.2. Особливості спортивних ЗМІ

1.3. Прагматичний потенціал текстів сучасної спортивної преси

Розділ ІІ. Дослідження лексико-прагматичних особливостей мовлення спортивної преси Франції

2.1. Загальна характеристика мовних особливостей висвітлення спортивної тематики у французьких ЗМІ

2.2. Термінологічна, професійна та жаргонна лексика у мові сучасних французьких спортивних ЗМІ

2.3. Комунікативно-прагматичний потенціал французької спортивної преси

Висновок

Використана літератураВисновок:

Таким чином, у французькому медійному просторі активну роль у взаємодії з соціумом грає національна спортивна преса. Спортивна журналістика виробила свої композиційні прийоми. На відміну від статей на політичну, соціально-побутову тематику, спортивний коментар повинен залучити читача до атмосфери спортивних змагань, пробудити в ньому певні емоції, враження, а звідси - вживання відповідних мовних засобів.

Комуніканти спортивного тексту газетно-публіцистичного стилю дещо відрізняються від комунікантів інших видів текстів. Вважється, що текстам газетно-публіцистичного стилю притаманна відсутність певної   орієнтації.  Специфічність адресата спортивних повідомлень полягає в тому, що це масовий і в той же час досить визначений адресат, модель якого відправник інформації уявляє собі доволі чітко. Він знайомий з психологією читачів-вболівальника, йому відомо, якої само інтерпретації фактів чекає від нього адресат спортивного газетного тексту. Журналіст, будуючи своє повідомлення, вживає значну кількість спортивних термінів, неофіційних назв, імен спортсменів та тренерів, не боячись неадекватного сприйняття.

Прагматична спрямованість спортивного тексту французької преси реалізується передусім за допомогою засобів діалогізації, а також частого вживання елементів оціночного характеру, мовних інтенсифікаторів та деінтенсифікаторів, модальних слів.

Система прагматичних значень, що виражаються у процесі мовлення, самі прагматично марковані мовні засоби вельми складні та якісно неоднорідні. Це показав і аналіз мовленнєвої реалізації прагматики спортивного тексту французької преси. Різні прагматично відзначені мовні засоби вживаються для реалізації однієї й тієї ж складової прагматичного аспекту тексту.

Для публіцистичного стилю характерна не лише функція повідомлення (як для наукового стилю), але і функція впливу, яка, по-перше, розширює лексичну валентність спортивних термінів, а по-друге, спонукає спортивних журналістів вживати експресивні еквіваленти офіційних термінів (так звані ненормативні терміни). Лексика спортивних репортажів є динамічною. Аналіз засвідчив, що в спортивних репортажах часто використовують стійкі словосполучення. Вони роблять виклад цікавішим, влучнішим.

В публіцистичних текстах спортивна термінологія  представлена різномаютними стилістичними прошарками. Разом із стилістично-нейтральними термінами активно використовуються жаргонізми та розмовні слова. Спортивна преса Франції  поступово формує свій власний мовний стиль, що відрізняється від манери освітлення інших новин. У ньому домінує розмовний стиль мовлення, насичений ідеомами, метафорами, порівняннями і фразеологізмами. Також для мови спортивних публікацій характерними є випадки зниження стилю, вживання поширених слів   і виразів з  побутової практики. Полотно тексту, містить багато подробиць і деталей, в ньому інтенсифікується вживання дієслів і дієслівних виразів.

Таким чином, мовлення спортивної преси  є живою динамічною   підсистемою сучасної французької мови. Даний тип дискурсу жваво реагує на швидкозмінних світ спорту і його оточення. При цьому спортивні коментатори можуть бути розглянуті як творчі мовні особистості, які мають вплив на розуми вболівальників та їх мовний потенціал.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: