перейти на сайт>>

Людина – осовний суб’єкт і першооснова соціального розвитку

ID роботи: 6187
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Людина та її місце в соціальному просторі

1.1.Характеристика теоретичних підходів до визначення понять «соціальний розвиток» та «соціалізація»

1.2. Співвідношення природного та  соціального в людині

Розділ 2. Особливості Соціального розвитку людини у сучасному суспільстві

2.1. Людина як суб'єкт соціалізації

2.3. Механізми соціального розвитку людини

Висновок

Використана літератураВисновок:

Людина розвивається під постійним впливом природи, адже в своєму бутті вона є невід’ємною її часткою. Специфіка людини виявляється в тому, що завдяки своїй пізнавальній діяльності вона поступово вбирає в себе, у перетвореному вигляді, всі природні, соціальні та культурні складові буття, які забезпечують її гармонійний розвиток. Саме тому людина, втілюючи в собі всі основні форми буття, перетворюючи природу, формується та розвивається як соціальний індивід та культурна особистість.

В  процесі соціалізації закладено внутрішній конфлікт між ступенем адаптації людини до су­спільства і ступенем відокремлення її у суспільстві, який до кінця розв’язати не можна. Інакше кажучи, ефективна соціалізація припускає певний баланс адаптації й відокремлення.

Людина стає повноцінним членом суспільства, будучи не тільки об’єктом, але й, що важливіше, суб’єктом соціалізації, що засвоює соціальні норми і культурні цінності, виявляючи активність, саморозвиваючись і самореалізуючись у суспільстві.

Суб’єктом соціалізації людина стає об’єктивно, тому що упродовж усього життя на кожному віковому етапі перед нею постають завдання, для вирішення яких вона більш-менш усвідомлено, а частіше неусвідомлено, ставить перед собою відповідні цілі, тобто проявляє свої суб’єктністг (позицію) і суб’єктивність (індивідуальну своєрідність).

Людина не залишається пасивною у процесі соціалізації (і стихійної, і спрямовуючої, і відносно соціально контрольованої). Вона проявляє певну активність не тільки як суб’єкт соціалізації, але й як об’єкт і навіть жертва.

У кожній із цих іпостасей вона може відчути або усвідомити необхідність або бажання змінити що-небудь у собі для того, щоб:

більшою мірою відповідати очікуванням і вимогам соціуму, як позитивним, так і негативним (в іпостасі об’єкта);

протистояти тією чи іншою мірою вимогам соціуму, ефек­тивніше вирішувати виникаючі в її житті проблеми, вікові завдання, що постають перед нею (в іпостасі суб’єкта);

уникнути або перебороти ті або інші небезпеки, не стати жертвою тих або інших несприятливих умов і обставин соціалізації;

у більшому або меншому ступені наблизити свій образ “уявлюваного Я” (якою людина бачить себе в даний період часу) до образу “бажаного Я” (якою вона хотіла би себе бачити).


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: