перейти на сайт>>

Людський фактор у процесі прийняття рішень

ID роботи: 8757
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

1. Роль людського фактора у процесі прийняття управлінського рішення

1.1 Управлінські рішення: сутність, мета та завдання

1.2. Характеристика основних факторів, що впливають на процес прийняття управлінського рішення

1.3. Роль людського чинника у процесі прийняття управлінського рішення

2. Дослідження особливостей прийняття рішень на ПАТ «Львівський завод металоконструкцій»

2.1 Загальна характеристика підприємства та аналіз його техніко-економічних показників

2.2 Аналіз системи управління персоналом

2.3. Дослідження системи прийняття управлінських рішень на ПАТ «Львівський завод металоконструкцій»

3.  Вдосконалення технології розробки та прийняття управлінських рішень на ПАТ «Львівський завод металоконструкцій»

Висновок

Література

Додатки

 Висновок:

Отже,  у теоретичні частині курсової роботи була охарактеризована роль людського фактору у процесі прийняття управлінських рішень.

Людський  фактор включає необхідний рівень кваліфікації, знань і досвіду особи, що приймає рішення, організаторські здібності, дисциплінованість, творча активність; внутрішня культура, правова й екологічна культура, свобода особи; індивідуально-особистісні характеристики; загальний морально-психологічний клімат в організації, ступінь розуміння рішень, що обумовлює відповідне відношення до справи; очікувана винагорода у випадку чи успіху, навпаки, острах можливого покарання при невдачі.

Ефективність ухвалення управлінських рішень забезпечується не лише технологічним підходом до його розробки й реалізації, але у великій мірі залежить від моральних та особистісних якостей керівника. Тому система самостійної роботи над собою успішного менеджера, повинна спрямовуватися на формування в себе таких якостей керівника, які відображають готовність до успішного виконання ролі управлінця, зокрема: інтелекту, цілеспрямованості, ініціативності й ділової активності, впевненість у собі, вміння працювати з людьми та готовність приймати рішення і брати відповідальність на себе у кризових ситуаціях. Реальні умови менеджерської діяльності, що склалися в Україні за останні роки, вказують на те, що управлінська практика неможлива без застосування сучасного психологічного інструментарію, ефективних моделей та раціональних технологій прийняття управлінських рішень для продуктивного використання людського чинника на користь професійної діяльності.

 

У другому розділі проведено дослідження існуючої системи прийняття рішень на підприємстві. 

Як показав проведений аналіз діяльності ПАТ «Львівський завод металоконструкцій», у  2015 році спостерігається погіршення ефективності функціонування заводу: скорочення виручки від реалізації, чисельності працівників.

Оплата праці є важливою складовою ефективної мотивації на підприємстві, що безпосередньо впливає на продуктивність праці та її конкурентоспроможність.

Характеризуючи систему прийняття управлінських рішень ПАТ «Львівський завод металоконструкцій» слід зауважити, що прийняття рішень по стратегічним питанням розвитку здійснюється в основному «зверху донизу» (централізована форма).

Всі стратегічні й тактичні рішення, що приймаються на  ПАТ «Львівський завод металоконструкцій» передбачають реалізацією сформульованої місії, обраної системи стратегічних цілей розвитку.

Важливою особливістю діючої в ПАТ «Львівський завод металоконструкцій» методики прийняття планових рішень є дотримання чітко встановлених строків формування всіх планових завдань та програм, що входять до складу плану діяльності підприємства.

При дослідження схеми прийняття рішень у виробничому підрозділі було відмічено ряд недоліків, а саме розмитість процедури із-за участі в ній всіх сегментів адміністративного і виробничого ресурсу та високе навантаження на технічного директора.

Тому у третьому розділі курсової роботи було запропоновано шляхи підвищення ефективності управлінських рішень на ПАТ «Львівський завод металоконструкцій», а саме вдосконалення технології розробки та прийняття управлінських рішень на ПАТ «Львівський завод металоконструкцій». Запропоновано алгоритм процесу прийняття оптимального управлінського рішення на підставі якого удосконалено схему ухвалення рішень у виробничому підрозділі ПАТ «Львівський завод металоконструкцій».

Реалізація запропоновано заходу сприятиме спрощенню процесу формування кінцевого звіту, зменшенню навантаження на технічного директора, що дасть змогу спрямувати його увагу на вирішення завдань, безпосередньо пов’язаних з виробництвом.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: