перейти на сайт>>

Лізингові операції та напрями їх подальшого розвитку

ID роботи: 2923
Тип роботи:
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
1.1. Поняття та функції лізингу. Об’єкти та суб’єкти лізингових відносин
1.2. Види, форми та функції лізингу
1.3. Роль лізингу в розвитку економіки
1.4. Юридичні та фінансові аспекти лізингу
2. Аналіз лізингових операцій ЛФ КБ „Приватбанк”
2.1. Аналіз основних фінансових показників діяльності ЛФ КБ „Приватбанк”
2.2. Характеристика лізингової стратегії КБ «Приватбанк»
2.3. Аналіз лізингових операцій КБ «Приватбанк»
3. Розробка заходів щодо підвищення ефективності лізингових відносин
3.1. Необхідність вдосконалення лізингових відносин на сучасному етапі
3.2. Досвід управління міжнародними лізинговими операціями
3.3. Економічне стимулювання операцій міжнародного лізингу – запорука підвищення конкурентоспроможності економіки України
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

У даній дипломній роботі було розглянуто теоретичні та практичні аспекти розвитку лізингових відносин, їх види, форми, функції, особливості банковського лізингу в Україні. Аналіз існуючої практики та проблем та перспектив проведення лізингових операцій комерційними банками України дозволяє зробити певні висновки:
 лізинг за участю комерційних банків як метод стимулювання оновлення основних фондів підприємств є одним з найперспективніших шляхів подолання Україною інвестиційної кризи та поновлення процесу активного фінансування капіталовкладень з огляду перш за все на фінансові можливості банків порівняно з іншими господарюючими суб’єктами, та існування певної законодавчої бази проведення відповідних операцій (зокрема, закон України “Про лізинг”).
 серед методів стимулювання розвитку лізингових операцій найдоцільнішими пропонуються введення порядку прискореної амортизації засобів, що виступають об’єктом лізингу, та введення податкових пільг для при проведенні лізингових операцій.
 головними проблемами розвитку цих операцій комерційними банками є їх довгостроковий характер, що в умовах нестабільної економічної ситуації, досить високої інфляції та обмеженості вільних довгострокових ресурсів комерційних банків обумовлює неможливість їх (операцій) достатнього поширення.
 складність завдань, що стоять перед банком-лізингодавцем і полягають у необхідності глибокого вивчення ринку лізингових послуг, комплексному аналізу потенційних лізингоодержувачів, постачальників, проведенні рекламних заходів, забезпеченні максимально можливого обсягу додаткових послуг та ін. роблять доцільним на даному етапі створення банками власних спеціалізованих дочірніх лізингових компаній, які б займалися відповідними операціями за фінансової підтримки з боку банку-засновника.
Отже, можна узагальнити, що в останні роки помітно зросла популярність лізингу в Україні, успішно здійснюються навчальні програми для учасників ринку, серед яких є підготовка та сертифікація спеціалістів лізингового бізнесу, відчутною стає зацікавленість зарубіжних лізингових інвесторів, розвиваються лізингові компанії України
У світі лізинг дуже активно розвинений. На сьогодні загальний річний обсяг лізинговий угод у світі складає приблизно 512 млрд. дол. США.
Лізинг посідає важливе місце в економіці багатьох країн і є ознакою їх прогресивного розвитку. На багатьох розвинених ринках, таких як Сполучені Штати, лізинг є найбільшим джерелом зовнішнього фінансування.
Існуючі юридична, регулююча та податкова системи не сприяють розвитку ефективного ринку лізингу, хоча зроблені пропозиції, які зараз знаходяться на стадії розгляду, спрямовані на покращання ситуації.
Податкова система повинна бути стимулом інвестування у виробничі активи, а не перешкодою, як це є в даний час. Це могло б стати ключовим фактором не тільки для розвитку ефективного ринку лізингу, але також і для залучення капіталу приватного сектору для індустріального та інфраструктурного розвитку.
Важливою умовою розвитку лізингових відносин є створення сучасного мобільного законодавства, що стимулюватиме ділову активність усіх учасників лізингових угод: лізингових фірм, банків, підприємств виробничої та сервісної сфери, потенційних лізингоодержувачів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: