перейти на сайт>>

Маркетингове управління підприємством ТОВ «Спецтехстсрой»

ID роботи: 4024
Тип роботи:
Об'єм: 102 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи маркетингового управління

1.1.Поняття і сутність маркетингового управління

1.2.Функції маркетингу

1.3.Організація маркетингу на підприємстві

Висновки до розділу 1

Розділ ІІ. Дослідження результатів діяльності ТОВ «Спецтехстрой»

2.1.Загальна характеристика ТОВ «Спецтехстрой»

2.2.Аналіз результатів виробничо-господарської діяльності ТОВ «Спецтехстрой»

2.3. Характеристика маркетингової діяльності підприємства

Висновки до розділу 2

Розділ ІІІ. Розробка продуктової стратегії маркетингу ТОВ «Спецтехстрой»

3.1. Передумови розробки продуктової стратегії

3.2. Продуктова стратегія маркетингу

3.3.Фінансове обґрунтування стратегії маркетингу на підприємству

Висновки до розділу 3

Висновки

Перелік літератури

ДодаткиВисновок:

Процес управління маркетинговою діяльністю на підприємстві починається з визначення концепції управління маркетингом, що є обов'язковим складовим елементом місії компанії. Серед основних концепцій управління маркетингом у даний час відомі наступні:

  rонцепція удосконалювання виробництва;

  концепція удосконалювання товару;

концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

 концепція маркетингового підходу;

 концепція соціально-етичного маркетингу.

Приведені концепції управління маркетингом - це своєрідні історичні етапи, через які проходило еволюційний розвиток маркетингу в ринкових економіках. Аналогічний процес зміни відносини до маркетингової діяльності відбувається в даний час і на українських підприємствах. В остаточному підсумку, успіху доможуться ті компанії, що раніш інших зрозуміють необхідність і важливість важливості маркетингового підходу в організації власної діяльності.

Управління маркетинговою діяльністю, як будь-який інший управлінський процес, має наступні складові частини:

¾                    маркетинговий аналіз і аудит;

¾                    стратегічне і поточне планування;

¾                    організація процесу управління маркетингом;

¾                    контроль за здійсненням маркетингових заходів.

Маркетинговий аналіз і аудит - найважливіший складений елемент процесу управління маркетинговою діяльністю, що забезпечує інформацією всі етапи процесу управління і є деталізованим дослідженням внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, його сильних і слабких сторін. Серед основних інструментів маркетингового аналізу й аудита варто назвати: техніко-економічний аналіз діяльності підприємства, аналіз макро- і мікросередовища підприємства, SWOT-аналіз, маркетингові дослідження ринку.

Інформація, отримана в результаті всебічного аналізу діяльності підприємства, використовується на етапі формального планування. Компанії розробляють три види планів: річний, довгостроковий і стратегічний.

Стратегічне планування є першою сходинкою в процесі планування і містить у собі визначення місії компанії, формулювання цілей і задач, функціональні плани. Поступово процес стратегічного планування спускається до лінійних підрозділів компанії.

Після закінчення процесу планування і визначення необхідних ресурсів наступає процес організації маркетингової діяльності на підприємстві. Цей процес неможливий без чіткого визначення маркетингових функцій кожного підрозділу і єдиного центра управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. Як правило, цю роль покладають на спеціальні маркетингові підрозділи, що організуються відповідно до цілей, задач і специфіці діяльності компанії.

Результати, отримані в результаті проведення маркетингових заходів, збираються й аналізуються спеціально призначеним маркетинговим контролером. Це фахівець веде постійний процес зіставлення отриманих і запланованих результатів. На підставі зроблених їм висновків, маркетингова діяльність піддається перегляду й удосконалюванню.

У другому розділі дипломної роботи був проведений аналіз ефективності маркетингової діяльності ТОВ «Спецтехстрой».

Як бачимо з проведених розрахунків, структура активів підприємства не дозволяє підприємству розраховуватися з найбільш терміновими зобов’язаннями.

Велика частка кредиторської заборгованості свідчить про те, що ТОВ «Спецтехстрой» не платоспроможне. Багато грошових коштів вкладено у товари, але протягом звітного періоду у підприємства спостерігається зниження об’ємів реалізації, хоча були здійснені великі витрати на збут.

ТОВ «Спецтехстрой» має велику собівартість товарів, тому для більшого економічного ефекту слід збільшити ціну реалізації або збільшити фізичний об’єм реалізації, за умови, якщо не можна знизити ціну закупки товарів. Для покращання платоспроможності треба реалізувати товари, зайві запаси та необоротні активи. Це вивільнить грошові кошти та скоротить витрати підприємства на утримання активів.

Для покращання ділової активності слід направити маркетингові зусилля ТОВ «Спецтехстрой» на пошук нових партнерів та ринків збуту своїх товарів. Це призведе до збільшення фінансових результатів та покращання фінансового стану підприємства.

У даній роботі організація управління маркетинговою діяльністю на підприємстві піддана глибокому аналізу і перегляду. На підставі методик експертного опитування і методу Делфі виконаний повний аналіз внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища підприємства. За допомогою методу SWOT-аналізу виявлені основні можливості і загрози, сильні і слабкі сторони ТОВ «Спецтехстрой». Застосована методика дозволила визначити готовність компанії до реалізації маркетингової стратегії на підприємстві.

У якості основної стратегії розвитку ТОВ «Спецтехстрой» обрано продуктову стратегію, особливості реалізації якої описано у третьому розділі дипломної роботи.

Маркетингові дослідження показали, що останнім часом дуже інтенсивно розвивається виробництво пластикових вікон та дверних блоків, а також конструкцій з дерев'яних і дерево-алюмінієвих профілів з термовставками із пластику.

Дана продуктова стратегія розроблена з метою обґрунтування своєчасності і повноти повернення кредитних коштів і платежів по кредиту за рахунок накопичення чистого прибутку підприємства від реалізації своїх послуг. Для підтвердження цих слів були наведені економічні та фінансові розрахунки такі як: аналіз ринку збуту, розрахунок вартості обладнання, собівартості реалізації послуг, аналіз беззбитковості.

Мета продуктової стратегії ТОВ «Спецтехстрой» - створення цеху виробництва  вікон із ПВХ профілю і, конкретно, встановлення вікон.

Здійснення даного проекту спрямоване на:

зростання прибутку підприємства;

завоювання ринку;

підсилення конкурентних позицій;

організацію додаткових робочих місць на довготривалій основі у рамках нового виробництва, створюваного в регіоні;

 впровадження практики організації екологічно чистих виробництв;

створення виробництва, що дозволяє швидко реагувати на зміни будівельного ринку.

Як показали розрахунки, проведеш у третьому розділі дипломної роботи, в цілому реалізація проекту з виробництва вікон із ПВХ економічно доцільно і підприємство в майбутньому здатне своєчасно погашати свої зобов'язання перед кредиторами за рахунок коштів, що знаходяться в його розпорядженні.

  Проект окупиться вже в перший же рік. Рентабельність продукції і продажів дає дуже непогані шанси після закінчення терміну реалізації проекту оновити виробництво за власний рахунок.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: