перейти на сайт>>

Маркетингові дослідження конкурентного середовища фірми

ID роботи: 1235
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Вибір і характеристика об’єкта дослідження
2. Аналіз асортименту продукції (товарів, послуг) підприємства
3. Маркетингові дослідження конкурентного середовища фірми
3.1. Сутність конкуренції, її функції та види
3.2. Основні напрямки маркетингових досліджень конкуренції та конкурентів
3.3. Аналіз конкурентного середовища
4. Маркетингові дослідження покупців продукції (товарів, послуг) підприємства
5. Оцінка іміджу підприємства
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Перехід до ринкової форми господарювання обумовив необхідність зміни підходів до планування та контролю маркетингоовї діяльності, яка повинна формуватись на основі загальної бізнес-концепції підприємства та служити базою для розробки його постачальницької, виробничо-технологічної, інноваційної та фінансової політики.
Маркетингова політика ТОВ „ТД „Луганські акумулятори” повинна мати значну гнучкість, здатність швидко змінювати асортимент продукції та оперативно реагувати на потреби споживачів. ТОВ „ТД „Луганські акумулятори” для успішного функціонування на галузевих ринках необхідно формувати власну діяльність по дослідженню маркетингового середовища.
Управління маркетинговою політикою ТОВ „ТД „Луганські акумулятори” перебачає досягнення настпуних цілей:
1) зростання обсягів збуту і частки ринку;
2) забезпечення стабільного економічного становища підприємства, а також три підцілі другого рівня:
2.1) задоволення споживчого попиту;
2.2) досягнення переваг над конкурентами;
2.3) збереження частки ринку.
Перераховані цілі мають рівну значущість для діяльності ТОВ „ТД „Луганські акумулятори”і надалі конкретизуються напрямками їх вирішення, конкретними завданнями та підкріплюються контролем результатів формування маркетингової політики.
Проведені дослідження показують, що для реалізації маркетингової політики ТОВ „ТД „Луганські акумулятори” слід оцінювати особливості зовнішнього середовища, особливості свого сегменту ринку та профілю споживачів, в тому числі їх кількості та купівельної спроможності, організаційно–правові форми господарювання, характеристику товару, умови та вид транспортування, особливості післяпродажного обслуговування, характеристику самого виробника (фінансові можливості, товарна політика, існуючий досвід збутової діяльності, стратегія маркетингу), характеристику збутового посередника та умови конкурентної боротьби (конфігурація збутової мережі, цінові параметри, витрати конкурентів на комунікативну політику та просування товарів на ринки збуту). При формуванні власної маркетингової політики слід враховувати, що вона є складовою комплексної програми маркетингу і має динамічний характер, тобто її мета, завдання та підходи до практичної реалізації повинні відповідати конкретним ринковим умовам. Коригування збутової політики, її гнучкість та пристосування до реалій ринку – необхідна умова ефективного функціонування ТОВ „ТД „Луганські акумулятори”.
Посилення конкуренції потребує від виробника створювати і реалізовувати не лише нові товари, а й використовувати нові способи та засоби стимулювання організованих покупців (у тому числі промислових підприємств і торговельних посередників). Стимулювання допомагає знаходити своїх покупців, посилювати їх зацікавленість у товарі, підтримувати прихильність до певної продукції чи торговельної марки. Для стимулювання покупців (особливо постійних і тих, хто купує великі партії товару) виробник може організовувати конкурси, премії, знижки, різні форми розрахунків за придбаний товар, розповсюджувати плакати, календарі, ручки тощо із зображенням своєї продукції чи торговельної марки.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: