перейти на сайт>>

Маркетингові стратегії організації сфери послуг (на прикладі діагностичної лабораторії ДЦ « Дніпролаб»)

ID роботи: 8488
Тип роботи:
Об'єм: 110 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Реферат

Вступ

Розділ I Теоретичні аспекти розробки маркетингових стратегій підприємств сфери послуг

1.1 Особливості сучасного розуміння сфери  послуг як об’єкта дослідження маркетингової теорії

1.2  Сутність і зміст поняття « маркетингова стратегія»

1.3 Особливості розробки та реалізації стратегії діяльності на підприємствах сфери послуг

Розділ II Дослідження особливостей маркетингового управління в ДЦ «Дніпролаб»

2.1Організаційно – економічна характеристика діяльності ДЦ « Дніпролаб»..

2.2 Аналіз маркетингового середовища ДЦ « Дніпролаб»..

2.3 Характеристика  основних  складових   комплексу    маркетингу      ДЦ            « Дніпролаб»

Розділ III  Пропозиції щодо   удосконалення    маркетингової  стратегії    

ДЦ « Дніпролаб»

3.1 Методологічні підходи до розробки  і  реалізації стратегії ДЦ «Дніпролаб»

3.2 Пропозиції щодо удосконалення просування  послуг ДЦ « Дніпролаб»

3.3 Розробка ефективності   комунікаційної політики

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

По-перше, було досліджено особливості сучасного розуміння сфери послуг як об’єкта дослідження маркетингової теорії. Послуга – це нерозривна єдність діяльності та її результату, яку одна сторона виконує для іншої, є засобомотримання доходу, задоволення споживчих потреб або створення суспільних благ,що призводить до зміни стану людини або предмета.

По-друге, розкрито сутність і зміст поняття «маркетингова стратегія». З’ясовано, що марке­тингова стратегія – це сукупність маркетингових інструментів, за допомогою яких розробляється ефективна політика просування товарів, послуг до споживачів, є основним довгостроковим планом маркетингової діяльності, спрямованим на вибір цільових сегментів споживачів. Вона об’єднує елементи комплексу маркетингу, ґрунтуючись на яких підприємство здійснює свої ефективні мар­кетингові заходи, спрямовані на досягнення маркетингових цілей.

По-третє, визначено особливості розробки та реалізації стратегії діяльності на підприємствах сфери послуг. Розробка маркетингової стратегії в сфері послуг – складний процес, що вимагає проведення глибоких досліджень стану та розвитку ринку послуг, а також оцінки позиції підприємства, яку воно займає на ринку. Вибір тієї або іншої стратегії залежить від специфіки зовнішніх і внутрішніх умов, різних поглядів керівництва на шляху розвитку організації і інших причин.

По-четверте, надано організаційно-економічну характеристику діяльності ДЦ «Дніпролаб». Проведений аналіз показав, що ДЦ «Дніпролаб» - це багатопрофільний амбулаторно-поліклінічний медичний заклад вищого рівня акредитації, який дає змогу провести комплексне і якісне обстеження до 700 пацієнтів на протязі робочого дня. 

Досліджуване підприємство надає весь спектр сучасних послуг в області лабораторної діагностики. Мета створення лабораторії ДЦ «Дніпролаб» - підвищення якості медичних досліджень до рівня світових стандартів, впровадження найсучасніших технологій в області діагностики, удосконалення діючої системи доказової медицини.

По-п’яте, проведено аналіз маркетингового середовища ДЦ «Дніпролаб» та її прояви у сфері послуг. Зазначається, що основними зовнішніми факторами, що впливають на ефективність діяльності ДЦ «Дніпролаб» виступає державне регулювання та рівень конкуренції. Проведений порівняльний аналіз основних конкурентів ДЦ «Дніпролаб» за допомогою вивчення ключових факторів успіху показав, що досліджуване підприємство займає лише 12% ринку діагностичних послуг м. Києва та має сильних конкурентів.

По-шосте, охарактеризовано основні складові комплексу маркетингу ДЦ «Дніпролаб», до яких  віднесено асортимент послуг, цінову політику, політику комунікацій та політику розподілу. Підприємство надає широкий спектр основних та додаткових послуг. Цільові групи ДЦ «Дніпролаб» - це пацієнти зі спадковими, інфекційними та мультифакторіальними захворюваннями; лікарі, що виконують науково-дослідні роботи на базі лабораторії lab-on-chip, фармацевтичні компанії.

Цінова політика ДЦ «Дніпролаб» забезпечується за рахунок високої якості і помірною ціною,  високої кваліфікації працівників та низьких витрат на рекламу послуг через їх вузьку спрямованість.

Заходи щодо стимулювання продажів і реклами: формування знижок, методик розрахунку цін, реклама на транспортних засобів, реклама у пресі, реклама на метро-лайнах, реклама у медичних закладах.

Система каналів просування діагностичних послуг: реклама, Інтернет-сайт, страхові компанії. Лікарі-лаборанти клініко-діагностичної лабораторії регулярно приймають участь в українських та міжнародних пленумах, наукових конференціях з питань лабораторної діагностики.

По-сьоме, розглянуто методологічні підходи до розробки і реалізації стратегії ДЦ «Дніпролаб». Визначено, що в сучасних умовах  ДЦ «Дніпролаб» доцільно обрати стратегію органічного зростання та інтенсивного розвитку. В рамках основної стратегії виділено чотири основних напрямки: постійне  підвищення професійного рівня підготовки медичного персоналу; розширення  консультативно-діагностичних можливостей; просування  послуг ДЦ «Дніпролаб»; удосконалення  комунікаційного процесу то зворотного зв’язку з клієнтами лабораторії.

По-восьме, внесено пропозиції щодо удосконалення просування послуг ДЦ «Дніпролаб». З метою вивчення іміджу ДЦ «Дніпролаб» серед клієнтів центру проведено анкетування, яке показало, що імідж даного підприємства можна вважати сприятливим для споживачів. Також було розроблено план та проведено розрахунок вартості рекламних заходів підприємства ДЦ «Дніпролаб» на 2016 рік.

По-дев’яте, розроблено ефективну комунікаційну політику. Визначена мета комунікаційної політики  ДЦ «Дніпролаб» на сучасному етапі – збільшення числа постійних пацієнтів, залучення нових пацієнтів. І відповідності з означеною метою були запропоновані заходи щодо удосконалення політики комунікацій, зокрема проаналізовано сайт компанії та внесено пропозиції щодо його оптимізації з метою підвищення його ефективності та удосконалення процесу зворотного зв’язку із клієнтами діагностичного центру. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: