перейти на сайт>>

Методика використання наочності та сучасних інформаційних технологій на уроках літератури

ID роботи: 1404
Тип роботи:
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Актуальність використання наочності та сучасних інформаційних технологій на уроках літератури
1.1. Поняття та сутність наочності
1.2. Наочність на уроках літератури
1.3. Застосування комп'ютерних технологій у процесі вивчення курсу української літератури
Розділ ІІ. Методичні рекомендації щодо використання наочного матеріалу та сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення української літератури
2.1. Особливості використання функції наочності у процесі викладання української літератури
2.2. Методологічні аспекти використання інформаційних технологій на уроках літератури
2.3. Результативність дослідження використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури
Висновок
Література
ДодаткиВисновок:

На початку ХХІ століття в сучасному постіндустріальному інформаційному суспільстві відбуваються неоднозначні трансформаційні процеси, тому сьогодення означене складним пошуком нового світорозуміння, педагогічного світовідчуття, яке здатне було б зазирнути в майбутнє. Сучасна освіта покликана осмислити свої здобутки, уроки, освоїти нові цінності. Початок третього тисячоліття має свій смисл, свою філософію. Це час визначення стратегічних орієнтирів, народження нової якості життя, інноваційної культури.
Найважливішою педагогічною проблемою нині стало впровадження в освітній процес засобів і методик, які допомагають дітям “відкривати” себе, розкривати свою особистість.
Нині в освіті України спостерігаються такі тенденції: удосконалення традиційних методик і методів роботи з учнями та пошуки й розробка нових альтернативних технологій, більш ефективних, оптимальних, результативних, ніж ті, що існували в минулому. Освітяни виконують основне завдання, що ставить Національна доктрина розвитку освіти в Україні на найближчі двадцять п’ять років, переходячи до особистісно зорієнтованих технологій навчання. Змінюється зміст процесу отримання освіти: це вже не процес передачі суми знань або інформації, не повторення готових результатів, а формування компетентностей, досвіду, самореалізація на основі природних даних і розвитку здібностей дитини.
ХХІ століття – час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.
Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери повсякденної діяльності суспільства, тому широке запровадження комп’ютерної техніки у процесі навчання є важливим завданням педагогів.
Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.
Підводячи підсумки слід зазначити, щ о уроки з використанням функції наочності та інформаційних технологій:
1. Розвивають у дітей креативне мислення;
2. Навчають по-іншому сприймати прочитаний або прослуханий текст;
3.Повніше й точніше висловлюють свої думки;
4.Проявляють свої індивідуальні можливості;
5.Долають певні труднощі в навчальній діяльності;
6.Будують творчий процес майже самостійно.
Отже, впровадження інформаційних технологій у навчальний процес є ефективним.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: