перейти на сайт>>

Методика ознайомлення дошкільнят з жанрами образотворчого мистецтва

ID роботи: 1533
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Методологічні аспекти ознайомлення дошкільників з жанрами образотворчого мистецтва
1.1. Використання творів живопису в сучасній практиці освітньо-виховної роботи з дошкільниками
1.2 Образотворчі можливості видів і жанрів образотворчого мистецтва у процесі виховання дошкільників
1.3. Інноваційні підходи до ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з живописом
2. Експериментальне дослідження ефективності методики ознайомлення дошкільників з жанрами образотворчого мистецтва
2.1 Організація і зміст експериментального дослідження
2.2. Використання різних жанрів мистецтва у процесі художнього виховання дошкільників
2.3 Аналіз результатів експериментального дослідження
Висновок
Список літературиВисновок:

В умовах розбудови української національної культури і освіти виключно важливого значення набуває використання естетико-виховних можливостей образотворчого мистецтва, і зокрема живопису. Його естетична виразність, глибокий духовний зміст та поліфункціональність покликані сприяти передачі естетичного досвіду попередніх поколінь, формувати у дітей здатність сприймати, оцінювати та примножувати культурні традиції українського народу.
Зображувальне мистецтво поділяється на такі види: живопис, архітектура, скульптура, графіка, декоративно-прикладне мистецтво; в живописі розрізняють наступні жанри: портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетно-тематична картина.
В естетичних судженнях дітей відображається дальший розвиток цілісності естетичного сприймання ними творів пейзажного живопису. Вони вже розуміють єдність зовнішньо красивої форми зображеного і внутрішнього змісту.
Зіставлення явищ, відображених у художніх образах, з явищами, які діти спостерігали в житті, приводить їх до розуміння характерних сторін цих явищ, що в свою чергу дає змогу виробити емоційну оцінку, аналогічну до авторської. А це важлива умова формування в дошкільників правильного естетичного ставлення не лише до творів мистецтва, а й до навколишньої дійсності, вироблення в них правильних естетичних оцінок.
Подальший розвиток естетичного ставлення дітей до творів живопису проявляється в підвищенні інтелектуального компонента у доборі об'єктів зображення, що подобаються дітям. Якщо у дітей середньої групи була лише розповідь по картині, то в діти старшої групи це не тільки розповідь про те, що вони бачать (безпосередньо сприймають), а й певні міркування, пов'язані з їх знаннями. Часто це розповідь не про всі зображені об'єкти, а лише про той, який дитину найбільше вразив, який йому найбільше подобається.
Предметом дослідження були естетичні судження дошкільників у процесі сприймання творів живопису – тематичних (сюжетних) картин і творів пейзажного жанру. Сприймаючи тематичні картини, діти насамперед реагували на сюжет. Перші естетичні судження, в яких вони виявляють свою загальну естетичну оцінку, такі, як і про пейзажні твори: «Картина подобається». А вже потім виявлялося емоційне ставлення до зображеного, з'ясовувалися мотиви естетичних оцінок.
Як встановлено цим дослідженням, естетичні судження дошкільників показують, що діти насамперед реагують на сюжет тематичних картин. Емоційність естетичних суджень у цьому залежить від розуміння ними сюжету картини, від повноти сприймання виражальних засобів. Вона залежить також від емоційного ставлення дітей до психології зображених людей: їх моральних рис, характеру і настроїв. Серед мотивів естетичної оцінки перше місце належить мотиву правдивості зображеного. Але цю правдивість діти розглядають як звичайну подібність до певних предметів і явищ життя, не розуміючи узагальнених рис реалістичного художнього образу. Мотив правдивості тісно пов'язаний з власним досвідом дітей, їх знаннями.
Методична система впливу зображувального мистецтва на естетичне виховання дошкільників, апробована у процесі експериментальної роботи, засвідчила доцільність ознайомлення дошкільників з видами зображувального мистецтва та жанрами живопису. Експериментальне вивчення умов морально-естетичного виховання дошкільників підтвердило ефективність навчальної роботи, спрямованої на оволодіння дітьми уміннями і навичками передачі естетичної виразності у процесі малювання.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: