перейти на сайт>>

Методика організації і проведення навчальної екскурсії по географії

ID роботи: 1412
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Екскурсія як організаційна форма навчання
1.1. Навчальна екскурсія та її аналіз як форма організації навчання з географії
1.2. Місце і роль екскурсії у навчанні географії
1.3. Використання краєзнавчого підходу в процесі організації екскурсій з географії
Розділ ІІ. Характеристика методичних підходів до організації і проведення навчальної екскурсії з географії
2.1. Етапи організації та проведення екскурсій
2.2. Організація навчальних екскурсій з фізичної та економічної географії
Висновок
Список літератури
ДодатокВисновок:

Екскурсія є складною формою навчально-виховної роботи, триває 45-90 хв. Вона відкриває можливості для комплексного використання методів навчання, збагачує знаннями учнів і самого вчителя, допомагає виявити практичну значимість знань, сприяє ознайомленню учнів з досягненнями науки, є ефективним засобом виховання учнів, зокрема їх емоційної сфери.
Екскурсії поділяють: за змістом (виробничі, біологічні, історичні, географічні, краєзнавчі, мистецькі); за часом (короткотермінові, тривалі); за черговістю під час навчального процесу: попередні, або вступні (на початку вивчення теми, розділу програми), супровідні, або проміжні (в процесі вивчення навчального матеріалу), заключні, або завершальні (наприкінці вивчення теми, розділу), за відношенням до навчальних програм (програмні та позапрограмні).
Об'єктами навчальних екскурсій є промислові підприємства, лабораторії НДІ, вищі навчальні заклади, установи культури і мистецтва (музеї, виставки), храми, історичні місця і пам'ятки тощо. Планують їх заздалегідь у межах урочного часу (екскурсії з виховною метою належать до позакласних заходів, їх проводять в позаурочний час).
Для ефективного проведення екскурсії необхідне чітке визначення освітньої та виховної мети, вибір оптимального змісту, об'єкта екскурсії з урахуванням рівня підготовки учнів.
Проведення екскурсії поділяють на декілька етапів:
1. Теоретична та практична підготовка передбачає опанування учнями мінімумом необхідних знань. Учитель заздалегідь знайомиться з об'єктом, домовляється з екскурсоводом про дидактичний зміст екскурсії.
2. Інструктаж, завдання якого полягає в ознайомленні учнів з метою і змістом екскурсії. Учитель характеризує об'єкт, зацікавлює ним, повідомляє про план екскурсії, за потреби — накреслює маршрут-схему.
3. Проведення екскурсії, що передбачає послідовний розгляд об'єктів екскурсії, визначення головного для отримання необхідної інформації про об'єкт. Учні запитують, спостерігають, запам'ятовують, роблять нотатки. Завершується екскурсія відповідями на запитання щодо її змісту.
4. Опрацювання матеріалів екскурсії передбачає уточнення, систематизацію, узагальнення одержаних під час екскурсії вражень, спостережень. Обов'язковим є аналіз підсумків навчальної екскурсії — усне опитування, використання даних під час наступних уроків. За потреби наслідки екскурсії оформлюють у вигляді стенда, плаката чи альбому.
Календарні плани екскурсій складають на півріччя, їх затверджує керівництво школи. Теми екскурсій визначені в програмах навчальних дисциплін.
Збільшення кількості навчальних екскурсій, що є неодмінною умовою виконання навчальної програми з географії. Кожне з таких занять має бути добре продумане і сплановане. Необхідно ознайомити учнів з правилами поведінки на природі. Щоб мандрівка була цікавою і корисною, кожен учасник повинен відчути себе дослідником, першовідкривачем. З цією метою необхідно завчасно намітити спеціальні дослідницькі завдання, обрати цікаві і посильні теми досліджень, підготувати спеціальне обладнання для вивчення геологічної будови, ґрунтів, рослинного і тваринного світу, водних об’єктів. Дослідник природи повинен добре орієнтуватись на місцевості: вміти визначати своє місцезнаходження відносно навколишніх предметів, визначати відстані і напрям руху. На місцевості закріплюються вміння орієнтуватись за компасом і місцевими предметами, визначати напрям руху на заданий орієнтир.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: