перейти на сайт>>

Методика оцінювання усних і письмових відповідей учнів з літератури

ID роботи: 1448
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Оцінювання знань і умінь учнів на уроках української мови і літератури: критерії, вимоги, педагогічні умови,
1.1. Загальні принципи організації системи оцінювання знань учнів на уроках літератури
1.2. Завдання та види оцінювання
1.3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної літератур і літератур у системі загальної освіти
Розділ ІІ. Методичні аспекти оцінювання усних і письмових відповідей учнів з літератури
2.1. Використання тестових технологій в процесі викладання української літератури
2.2. Виконання творчих завдань констатувального типу як результат інтелектуально-творчого зростання особистості школяра на уроках літератури
2.3. Особливості впровадження контрольних завдань в практику навчання літератури
Висновок
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

На основі проведених досліджень можна зробити висновки, що впровадження методичної системи творчих завдань гармонізує процес інтелектуально-творчого розвитку особистості учня. Всебічний кількісно-якісний аналіз результатів проведеного експерименту підтвердив припущення про те, що використання системи навчально-творчих завдань сприяє підвищенню ефективності вивчення учнями середніх класів навчального предмета, вдосконаленню загальної літературної підготовки школярів за умов системного, практично-творчого і комплексно-розвивального характеру навчання, реалізації ситуації вільного вибору виду і кількості завдань з урахуванням інтересів, навчальних можливостей школярів, створення сприятливої для продуктивної діяльності атмосфери творчої співпраці вчителя та учня.
Надаються до використання в навчальному процесі й тестові зразки, складені безпосередньо самим учителем, але за умови, що ці завдання відповідають головним вимогам щодо розробки методичних матеріалів такого типу, насамперед зведення до мінімуму такої негативної риси тестування, як можливість відгадування учнем відповіді. Також обов'язково слід передбачати запитання і завдання, які потребуватимуть активної мисленнєвої роботи школярів і передбачатимуть підготовку розгорнутої відповіді на них, тобто матимуть відкритий характер. Серед інших вимог до тестових завдань бажано також дотримати принцип відсутності в них неправильних написань.
Для якісного впровадження в шкільну практику тестування як методичної форми обов'язковим є його систематичність, вписаність у загальну структуру уроку і продуманість методів його використання протягом усього навчального року, причому не тільки під час проведення тематичної атестації, а й на уроках вивчення та закріплення нового матеріалу, що буде гарним тренінгом для школярів, призвичаюватиме їх до виконання завдань такого типу. Першорядну роль в ефективному освоєнні школярами тестових технологій відіграє успішне оволодіння ними алгоритмів виконання тестових завдань різних тематичних типів, рівня складності та структури, неодмінне здійснення аналізу результатів тестування, з'ясування типових помилок, яких припускаються учні, та визначення шляхів їх усунення. Тільки такий підхід до впровадження тестових технологій сприятиме якісному освоєнню їх сучасною школою.
Істотним стимулом перебудови освітнього процесу, переорієнтації його відповідно до сучасних вимог щодо результатів навчання є адекватна їм система оцінювання навчальних досягнень учнів.
Вибір форми поточного оцінювання, зокрема, з української літератури можна віднести до компетенції навчального закладу. Педагогічні колективи для створення ефективної оцінювальної системи керуються новими стандартами освіти, у яких враховано вдосконалену технологію оцінювання, визначення готовності випускника основної школи до обгрунтованого вибору подальшого напряму професійного навчання, а також закріплення навичок самоаналізу щодо результатів власної навчальної діяльності, здійснення самооцінки. Це означає, що процес оцінювання слід будувати так, щоб навчити школярів оцінювати власні навчальні успіхи самостійно, процедура само- і взаємооцінювання стає обов'язковим елементом освітнього процесу.
Пропонують такі загальні підходи до оцінювання навчальних досягнень школярів:
- забезпечення соціального визнання досягнень учня;
- динамічна фіксація індивідуального просування учня за множиною параметрів;
- самостійність учнів у виборі критеріїв оцінювання;
- відмова від ранжування учнів за успішністю;
- пріоритет самооцінювання та його організація в навчальній діяльності.
На основі аналізу сучасних педагогічних технологій оцінювання досягнень учнів у вивченні української літератури, зокрема, можна сформувати так звану накопичувальну систему оцінки навчальних досягнень, яка дає змогу посилити комплексність (збільшити кількість оцінювальних параметрів) оцінки й одержати об'єктивну характеристику динаміки результатів навчання. Це передбачає розробку і впровадження технології портфоліо, яка надасть можливість розв'язувати зазначені проблеми.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: