перейти на сайт>>

Методика, розв’язання простих текстових задач

ID роботи: 1657
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи методики розв’язання простих текстових задач
1.1 Теоретичні аспекти проблеми розв’язання простих текстових задач
1.2. Виховні можливості дітей молодшого шкільного віку при розв’язанні простих текстових задач
1.3. Педагогічне спілкування вчителя із дітьми як основа ознайомлення першокласників з простою задачею
Розділ 2. Методика вивчення проблеми розв’язання простих текстових задач
2.1 Аналіз складових процесу розв’язування задач
2.2 Методологія розв’язання різних типів простих текстових задач
2.3. Проведення констатуючого експерименту
Висновок
Список використаної літератури
Додатки
Додаток
ДодатокВисновок:

Вирішуючи завдання, діти набувають нових математичних знань, готуються до практичної діяльності. Завдання сприяють розвитку їх логічного мислення. Велике значення має вирішення завдань і у вихованні особи учнів. Тому важливо, що б вчитель мав глибокі уявлення про текстове завдання, про його структуру, умів вирішувати такі завдання різними способами.
Текстові завдання служать також одним з найважливіших засобів ознайомлення дітей з математичними відносинами, які можна виразити словами «бути на стільки-то більше (менше)», «бути на стільки-то раз більше (менше)». Вони використовуються і в цілях з'ясування поняття частки (завдання на знаходження частки величини і шуканого значення величини по частці). Текстові завдання допомагають і при формуванні ряду геометричних понять, а також при розгляді елементів алгебри.
Якщо ми хочемо сформувати у школярів правильне поняття про складання, необхідно, щоб діти вирішили достатню кількість простих завдань на знаходження суми, практично виконуючи кожного разу операцію об'єднання множин без загальних елементів. Виступаючи в ролі конкретного матеріалу для формування знань, завдання дають можливість пов'язати теорію з практикою, навчання з життям.
Вирішення завдань формує у дітей практичні уміння, необхідні кожній людині в повсякденному житті. Наприклад, підрахувати вартість покупки, обчислити в який час треба вийти, щоб не запізнитися на потяг і тому подібне [3]
Через вирішення завдань діти знайомляться з важливими в пізнавальному і виховному відношенні фактами. Так, зміст багатьох завдань, що вирішуються в початкових класах, відображає працю дітей і дорослих, досягнення нашої країни в області народного господарства, техніки, науки, культури.
Сам процес вирішення завдань при певній методиці робить вельми позитивний вплив на розумовий розвиток школярів, оскільки він вимагає виконання розумових операцій: аналізу і синтезу, конкретизації і абстрагування, порівняння, узагальнення. Так, при рішенні будь-якої задачі учень виконує аналіз: відокремлює питання від умови, виділяє дані і шукані числа; намічаючи план рішення, він виконує синтез, користуючись при цьому конкретизацією (у думках малює умову завдання), а потім абстрагуванням (відволікаючись від конкретної ситуації, вибирає арифметичні дії); в результаті багатократного вирішення завдань якого-небудь вигляду учень узагальнює знання зв'язків між даними і шуканим в завданнях цього вигляду, внаслідок чого узагальнюється спосіб вирішення завдань цього вигляду. [3]
Завдання виконують дуже важливу функцію в початковому курсі математики — вони є корисним засобом розвитку у дітей логічного мислення, уміння проводити аналіз і синтез, узагальнювати, абстрагувати і конкретизувати, розкривати зв'язки, що існують між даними явищами.
Вирішення завдань - вправи, що розвивають мислення. Мало того, вирішення завдань сприяє вихованню терпіння, наполегливості, волі, сприяє пробудженню інтересу до самого процесу пошуку рішення, дає можливість випробувати глибоке задоволення, пов'язане з вдалим рішенням.
Не можна забувати, що вирішення завдань виховує у дітей багато позитивних якостей характеру і розвиває їх естетично.
Вивчена методика роботи над текстовим завданням: поняття і види завдань, способи її рішення, етапи, завдання, загальні питання методики навчання вирішенню завдань.
Проведена робота по діагностиці логічного мислення, яка дозволила порівняти рівень розвитку мислення у учнів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: