перейти на сайт>>

Методика розслідування одержання неправомірної вигоди

ID роботи: 6682
Тип роботи:
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Глава І

Теоретичні аспекти використання криміналістичної техніки у розслідування неправомірного отримання вигоди

1.1.  Криміналістична характеристика одержання неправомірної вигоди як   виду корупційного правопорушення

1.2. Можливості використання криміналістичної техніки у розслідуванні отримання неправомірної вигоди

Глава ІІ

Особливості методики  розслідування отримання неправомірної вигоди

2.1. Організація початкового етапу розслідування одержання неправомірної вигоди

2.2. Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій та інших заходів на початковому етапі розслідування одержання неправомірної вигоди

2.3. Тактика допиту у розслідуванні злочину одержання неправомірної вигоди

2.4. Особливості застосування техніко-криміналістичних засобів і спеціальних знань під час розслідування одержання неправомірної вигоди

Висновки

ЛітератураВисновок:

Отже, корупційна злочинність як історично-мінливе, віднос­но масове, стійке, самодетермінуюче, системно-структурне, соціально негатив­не явище найбільш очевидно проявляється у корупційних злочинах. Під корупційним злочином законодавець розуміє передбачене в Особливій части­ні Кримінального кодексу України суспільно небезпечне діяння, яке містить ознаки корупції та корупційного правопорушення. Корупційним є лише такий злочин, склад якого містить наведені вище обов’язкові ознаки корупції, а за його вчинення передбачено певні кримінально-правові санкції.

Відповідно до сучасної редакції Кримінального кодексу України змінено назву ст. 368 «Одержання хабара» на «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Нова законодавча норма деталізувала негативне суспільно-небезпечне явище – хабарництво. Для успішного розкриття цього злочину має значення процесуально правильне документування відповідної протиправної діяльності і використання спеціальних знань.

Розслідування отримання неправомірної вигоди є складним і значним за обсягом процесом. При розслідуванні цього злочину необхідно враховувати, перевіряти і перевіряти значний масив даних, які зачіпають різні галузі наукового знання. Без спеціалізованої методики розслідування отримання неправомірної вигоди неможливо врахувати, виділити і систематизувати ті дані, які згодом ляжуть в основу доказів по справі.

Досудове  розслідування кримінальних правопорушень з ознаками корупції та щодо членів злочинних у групу­вань має здійснюватися згідно з положеннями КПК України. Лише глибоке знання законів мінімізує можливі помилки під час їх застосування, сприятиме напрацюванню відповідної практики і стане запорукою належної протидії корупції.

При розслідуванні злочинів пов’язаних з незаконним збагаченням існують певні тактичні особливості в проведенні дій, наприклад при таких слідчих (розшукових) діях, як вилучення і дослідження документів, призначення і проведення експертиз і використання оперативно-розшукових засобів. В розкритті цих злочинів найчастіше використовують таку тактичну операцію як «затримання на гарячому».

Якщо виникає необхідність збирати докази про вчинене корупційне кримінальне правопорушення, які неможливо отримати іншим шляхом, проводяться негласні слідчі (розшукові) дії з додержанням вимог глави 21 КПК України.

Під  час розслідування корупційних злочинів можуть призначатися різні види судових експертиз, зокрема: судо­во-економічна – для перевірки фінансових і господарських операцій підприємства, орга­нізації або окремих посадових осіб; для пере­вірки промислового, товарного, фінансового планування, відповідності звіту установи дій­сності; судово-товарознавча – встановлення якості готових промислових і продовольчих товарів, їхня сортність, вартість; судово-тех­нічна – для з’ясування причин порушень технологічних процесів, термінів будівництва тощо; криміналістична (техніко-криміналістична) – дослідження документів; а також по­черкознавча, авторознавча, фоноскопічна та інші спеціалізовані експертизи. В разі необхідності під час розслідування корупційних злочинів проводиться слідчий експеримент, пред’явлення особи чи речей для впізнання та інші слідчі дії.

Забезпечення використання тактичних прийомів в ході слідства у справах про корупційні злочини забезпечить можливість закінчити досудове розслідування складан­ням обвинувального акту та належний про­цес розгляду справи в суді.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: