перейти на сайт>>

Методи визначення ефективності використання фінансових ресурсів і фінансового стану туристичного (готельно-ресторанного) господарства

ID роботи: 1942
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Теоретичні аскети аналізу ефективності використання фінансових ресурсів туристичного підприємства
1.1. Економічна природа фінансових ресурсів підприємств
1.2. Специфічні особливості організації та управління фінансами туристичних підприємств
1.3. Фінансові ресурси туристичних підприємств та напрямки їх використання
Розділ
Дослідження ефективності використання фінансових ресурсів ПП ТА «Вояж»
2.1. Загальна характеристика ПП ТА «Вояж»
2.2. Загальна характеристика фінансового стану підприємства
2.3. Аналіз фінансових ресурсів та джерел їх розміщення
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

Проведені в курсовій роботі дослідження дають можливість виділити особливості організації фінансів туристичних підприємств, які полягають у формуванні і використанні їх фінансових ресурсів, створенні фондів грошових коштів. Аналіз показників діяльності туристичних підприємств 2009-2010 рр. дає змогу зробити висновки про зменшення обсягів туристичного потоку, суми надходжень перерахованих туристичними підприємствами до державного бюджету. Однак, для усунення негативного впливу економічної кризи на діяльність зазначених підприємств, необхідно застосовувати антикризові заходи в управлінні туристичними підприємствами, об’єднувати зусилля державних і місцевих органів влади, спрямовувати їх на розвиток тих видів туризму, які не потребують великих капіталовкладень і вирішують низку економічних і соціальних проблем.
Для збільшення позитивного результату на ПП ТА «Вояж» пропонується розробити заходи що забезпечують:
Основними джерелами збільшення суми прибутку є збільшення об'єму реалізації послуг, зниження їх собівартості, підвищення якості туристичних послуг, реалізація її на вигідніших ринках збуту
Строге дотримання укладених договорів на виконання робіт.. Особливо важливо підприємству, знайти замовників на виконання престижних і найбільш потрібних для ринку робіт.
Проведення масштабної і ефективної політики у області підготовки персоналу, що є особливою формою вкладення капіталу.
Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту. Перш за все, необхідно більше за увагу приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скороченню всіх видів запасів, добиватися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача.
Покращувати якість виконуваних робіт, що приведе до конкурентоспроможності і зацікавленості вибору даного підприємства замовниками робіт.
Скорочення витрат за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економічного використання матеріалів, палива, електроенергії.
Скорочення адміністративних витрат.
Виконання цих пропозицій значно підвищить одержуваний прибуток на підприємстві.
Прибуток повинен бути настільки вагомим, щоб забезпечувати все розширене відтворення, рішення тих, що стоять перед підприємством завдань.
Як же згадувалося, максимальне отримання прибутку в основному зв'язується із зниженням виробничих витрат. Проте, в умовах, коли самими витратами підприємство може управляти, в основному тільки витрата їх кількості, а ціна на кожен вхідний матеріал (ресурс) практично некерована, а в умовах інфляції і безконтрольності, підприємство украй обмежене в можливості знижувати виробничі витрати, добиваючись таким шляхом збільшення прибули. Тому, тут виникає необхідність переоцінки інших якісних характеристик, що впливають на збільшення доходів підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: