перейти на сайт>>

Методи і моделі управління затратами на підприємстві

ID роботи: 1117
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
1. Поняття та класифікація витрат підприємства
1.1. Економічна сутність витрат як об’єкту контролю та аналізу
1.2. Групування витрат підприємства
1.3. Основні напрямки аналізу витрат підприємства
2. Методи управління витратами підприємств
2.1. Теоретико-методологічні аспекти управління витратами
2.2. Характеристика системи управління витратами
3. Характеристика методів та моделей управління витратами на сучасному підприємстві
3.2. Порядок застосування стандарт-косту
3.2. Порядок застосування нормативного методу
3.4. Характеристика методу „Target Costіng”
3.5. Характеристика методу АВС
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Управління витратами є складовою діяльності будь-якої організації, причому не тільки бізнес-організації. Однак моделям, на підставі яких здійснюється це управління, приділяється зазвичай не надто багато уваги. Не дивно, що, наприклад, більшість аудиторських фірм, яких ми просили прокоментувати їхню практику застосування моделей управління витратами, виявилися не готовими відповісти на це взагалі-то прозаїчне питання.

Причина швидше за все в менталітеті підприємця - він хоче думати лише про успіх, і тому схильний з ентузіазмом говорити про прибуток, про показники ефективності використання засобів, про аналіз результатів фінансової діяльності, ефективність використання капіталу, але. не надто схильний думати про витрати, хоча контроль над ними є однієї з найважливіших складових успіху.

Збільшення обсягу продажу є важливою складовою успіху, але насправді також часто призводить і до серйозних проблем. Серед них - збільшення накладних витрат, зниження кваліфікації персоналу і якості надання послуг, збільшення "відтоку" клієнтів, зниження частки лояльних клієнтів і так далі.

Правильне управління витратами, у свою чергу, створює у фірмі солідний запас стійкості та підвищує її ефективність, а значить, посилює її здатність до захисту своїх ринкових інтересів і здатність за інших рівних умов отримати більший прибуток.

П(С)БО 1 визначає витрати як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Для збереження і покращення загальної прибутковості підприємства керівництво повинне знати розміри специфічних витрат і прибутків на будь-який момент по окремих видах продукції, по кожному цеху та по інших структурних підрозділах підприємства. Облік витрат дає цю інформацію, допомагає контролювати витрати, встановлюючи критерії ефективності виробництва.

Необхідність в різних класифікаціях витрат, використання різних методів їх збирання і розподілу зростає з ускладненням господарської діяльності підприємства. Вона є передумовою успішної організації планування, обліку, контролю, аналізу та ефективного управління витратами.

На побудову обліку виробничих витрат впливає безліч факторів, які доцільно об’єднати в групи: загально-організаційні, обліково-організаційні та технологічні.

Під методом обліку витрат слід розуміти сукупність засобів відображення, групування та систематизації даних про витрати, що забезпечують досягнення визначеної мети, вирішення конкретного завдання.

Виділяють облік фактичних (для складання звітної калькуляції) і нормативних витрат (передбачає складання нормативної, планової чи кошторисної калькуляції).

На сьогодні зростає потреба товаровиробників в інформації про витрати на виготовлення виробів та їх реалізацію, не викривлених в результаті розподілу непрямих витрат. Таку інформацію у вигляді даних про калькулювання собівартості продукції на основі змінних витрат надає система управлінського обліку директ-костинг.

Стандарт-кост – система оперативного управління і контролю за ходом виробничого процесу і витратами на виробництво, а також система аналізу причин, в силу яких утворилася різниця між стандартною та фактичною собівартістю продукції та прибутком від її реалізації.

Своєчасний вплив на рівень виробничих витрат і формування собівартості продукції можливий при такій організації і методології обліку, при якій причини змін собівартості, допущення перевитрат і економія засобів розкривається не тільки шляхом наступного вивчення звітних калькуляцій, але й щоденно в самому процесі виконання плану на підставі первинної документації і поточних облікових записів. Таким вимогам відповідає нормативний метод, який застосовується в різних галузях промисловості.

Одним з головних завдань апарату управління на сьогодні є створення такої системи управління витратами виробництва, яка б давала можливість керувати витратами на всіх етапах виробничого циклу; відповідала б критеріям єдності підходів на різних рівнях управлінської діяльності (прогнозування, планування, обліку, калькулювання, аналізу використаних можливостей та оцінки), дозволяла встановлювати залежність параметрів зниження витрат виробництва і зростання якості продукції та її обсягів.

Зниження витрат на виробництво продукції – складний процес, що вимагає від трудового колективу дотримання запланованих витрат трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів, ефективного використання обладнання, пошуку резервів економії ресурсів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: