перейти на сайт>>

Методологічні підходи до дослідження й організації мотиваційної діяльності персоналу управління

ID роботи: 2579
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти дослідження й організації мотиваційної діяльності персоналу управління
1.1. Мотиваційні основи управлінської праці
12. Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу
1.3 Управління мотивацією персоналу
2. Дослідження організації мотиваційної діяльності персоналу управління
2.1 Загальна характеристика ТОВ «Луганськ-Буд»
2.2 Аналіз фонду заробітної платні
2.3. Аналіз системи мотивації персоналу на ТОВ «Луганськ-Буд»
3. Проект удосконалення мотивації в тов «луганськ-буд»
Висновки
Список використаних джерелВисновок:

Підприємства можуть бути конкурентоспроможними тільки за умови розробки та впровадження інноваційних продуктів. При побудові системи мотивації важливо забезпечити відповідність зовнішніх та внутрішніх оцінок і винагород, як умови гармонійної та продуктивної праці персоналу.

Мотивація праці нерозривно пов’язана з розвитком підприємства і має бути спрямована на повну реалізацію можливостей працівника. Функція мотивування, як найскладніша з усіх інших функцій управління, сприяє реалізації цілей і завдань, що виникають перед підприємством. Складність її в тому, що головна дійова особа – працівник зі своїми потребами, задоволення яких є рушійною силою в процесі його діяльності, свідомої або неусвідомленої поведінки. Тому в механізмі трудової мотивації найяскравіше виявляються особисті потреби, оскільки вони безпосередньо пов'язані із життєдіяльністю індивіда.

Сучасна модель управління підприємством має включати механізм ефективної трудової мотивації, який дозволив би поєднувати стратегічну ціль організації з потребами та інтересами робітників, взаємоузгоджуючи різні форми стимулювання зі складністю й результативністю праці, об’єктивно оцінюючи працездатність, знання, досвід, можливості працівників, створюючи умови реалізації й розвитку трудового потенціалу персоналу, систему гнучкої адаптації працівників до ринкової кон’юнктури, наближуючи інтереси підприємства до інтересів працівників і навпаки.

Дослідивши функцію менеджменту «стимулювання» в ТОВ «Луганськ-Буд» можна побачити, що мотивація на даному підприємстві знаходиться на високому - професійному рівні. Керівник підбирає методи мотивації для кожного працівника індивідуально. Директор застосовує як психологічне так і матеріальне стимулювання.

Ефективність управління персоналом на підприємстві орієнтоване на раціональне використання трудових ресурсів, ефективний розподіл людей по робочих місцях, забезпечення найбільш оптимальних умов для розкриття природних дарувань працівників. Тому удосконалення кваліфікації персоналу може відбуватися і всередині підприємства як по вертикалі, так і по горизонталі (ротація), що надає можливість виконувати обов'язки колег однакового рівня в даному і суміжному підрозділі, інших працівників, певної частини функцій безпосереднього керівника. Однак, в ТОВ «Луганськ-Буд» ротація не проводиться.

Розміщення і професійну адаптацію працівника в колективі ТОВ «Луганськ-Буд» організовують так, що працівника призначають на посаду із визначеними обов'язками, вимогами до професійних і особистих якостей. Персонал на ТОВ «Луганськ-Буд» згуртований по типу команди «кружок», що передбачає розподілення повноважень, знання кожним працівником своєї задачі, дисциплінованість в виконанні роботи та в ній. Такий тип команди створює сприятливе організаційне та незалежно-психологічне середовище, дозволяє якісно кожному окремо виконувати поставлені дирекцією цілі. Однак більш результативною формою угрупування була б «команда».

Аналіз системи мотивації ТОВ «Луганськ-Буд» показав, що на підприємстві використовуються стимули як матеріального, так і нематеріального характеру.

В основному використовують мотивацію матеріального характеру – заробітна плата, премії, участь персоналу в прибутках підприємства.

Система матеріальних стимулів праці на ТОВ «Луганськ-Буд» складається з різних спонукальних методів, якими керівники намагаються доповнити і зв'язати єдиним процесом створення матеріальної зацікавленості у здійсненні трудової діяльності.

Премії виплачуються в вигляді різних форм заохочення, як наприклад, присудження звання кращого працівника за місяць, преміювання за продаж певної кількості путівок, заохочення за якісне обслуговування, заохочення за підтримку безпеки, навіть заохочення за усмішку. З цим пов'язаний ряд проблем, які обмежують ефективність цих заохочень з часом.

Основні нематеріальні мотиватори - усна похвала, відгул, свобода в прийнятті рішень, відсутні – гнучкий графік роботи, передачі по радіо та телебаченню, дуже рідко йде підвищення по службовій дробині.

У а ТОВ «Луганськ-Буд» можливо запропонувати розширення «вертикального набору» обов'язків, тобто забезпечення автономності і відповідальності працівника у виконанні дорученої справи, включення в обов'язки працівника деяких функцій планування і контролю за якістю надання послуг.

В ТОВ «Луганськ-Буд» необхідно забезпечити усвідомлення виконавцем (працівником), що його робота важлива і суспільно корисна, тоді в працюючих з'явиться елемент професійної гордості, співпереживання за успіхи і невдачі підприємства.

Сприянню продуктивності праці може стати, розкриття перед працюючим перспективи розвитку ТОВ «Луганськ-Буд» і в зв'язку з цим перспективи його просування по службі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: