перейти на сайт>>

Методологія здійснення аналізу джерел фінансування майна підприємства

ID роботи: 5296
Тип роботи:
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні та методологічні аспекти аналізу джерел фінансування майна підприємства

1.1. Економічна сутність та класифікація джерел фінансування майна підприємства

1.2. Джерела та методика  аналізу джерел фінансування майна підприємства

1.3. Використання результатів аналізу у процесі оптимізації співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування майна

Розділ 2. Здійснення аналізу джерел фінансування майна підприємства на прикладі ТОВ «Літо-67»

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз майна підприємства та джерел його формування

2.3.Аналіз динаміки та структури власного та  залученого капіталу

2.3.1. Аналіз власного капіталу підприємства

2.3.2. Аналіз позикового капіталу підприємства

2.3.3. Аналіз кредиторської заборгованості

2.3.4. Аналіз  рентабельності  капіталу

2.3.5.  Здійснення оцінки вартості капіталу

2.4. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

Розділ 3. Удосконалення процесу управління джерелами фінансування майна підприємства

Висновки

Література

ДодаткиВисновок:

Перехід на ринкові умови господарювання, запровадження комерційних засад у діяльність підприємств, приватизація державних підприємств потребують нових етапів до формування власних фінансових ресурсів. Так, нині важливе місце в джерелах фінансових ресурсів належить пайовим та іншим внескам фізичних та юридичних осіб, членів трудового колективу. Водночас значно скорочуються обсяги фінансових ресурсів, які надходять від галузевих структур, обсяги бюджетних субсидій від органів державної влади. Збільшується значення прибутку, амортизаційних відрахувань та позичкових коштів у формуванні фінансових ресурсів підприємств.

Отже, як показав проведений аналіз фінансового потенціалу розвитку ТОВ «Літо-67» на протязі 2009-2011 рр. підприємство має нерівномірний характер розвитку.  Спостерігається збільшення збитків, що викликає турботу, оскільки це говорить про те, що підприємство є нерентабельним з економічної точки зору, принаймні на сьогоднішній день.

Аналіз всіх основних показників фінансово-економічної діяльності підприємства говорить про те, що останніми роками ТОВ «Літо-67» випробовує труднощі. І хоча основні показники діяльності залишаються на досить високому рівні,  підприємству слід переглянути фінансову політику та обрати ту стратегію розвитку, яка дозволила б йому   вийти з економічної кризи і подолати економічний спад.

Такий стан фінансово-господарської діяльності ТОВ «Літо-67»  пояснюється  перш за все нестабільністю економічних відносин, зниженням купівельної спроможності населення, затримка виплат заробітної плати, відсутністю готівки для закупівлі сировини та предметів матеріально-технічного призначення за помірними цінами, що безпосередньо впливає на зменшення обсягів реалізації продукції, доходів і прибутків  підприємства.

Стійкість фінансового стану ТОВ «Літо-67» може бути підвищена такими заходами як:

прискорення оборотності капіталу в поточних активах, внаслідок чого відбудеться відносне його скорочення на гривну обороту;

обґрунтованого зменшення запасів і витрат (до нормативу);

поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

Для поліпшення стану формування власних фінансових ресурсів підприємств необхідно впровадити на підприємствах саме такі етапи:

докорінне поліпшення всієї організації робіт та економічного її обґрунтування на всіх стадіях відтворювального процесу (проектування – виробництво – розподіл – запровадження – експлуатація нової техніки);

дотримання підприємствами власної стратегії технічного, організаційного та економічного розвитку;

переорієнтація інвестиційної політики на максимальне технічне переозброєння й реконструкцію діючих виробничих об'єктів;

різке збільшення масштабів вилучення з виробництва технічно застарілих і економічно малоефективних машин та устаткування, перехід від практики одиничної заміни спрацьованих знарядь праці до систематичного комплексного оновлення техніко-технологічної бази взаємозв'язаних виробничих ланок підприємств;

фінансова діяльність підприємств, має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів;

дотримання розрахункової і кредитної дисципліни;

досягнення фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємств.

Таким чином, з метою забезпечення ефективнішого формування фінансового капіталу необхідно, щоб підприємства усіх форм власності й організаційно-правового статусу використовували не тільки власні фінансові ресурси, a й кошти фінансового ринку. Найсприятливішим для ефективної діяльності підприємства є комплексний підхід до вибору джерел фінансування. Проте, для цього держава має створити сприятливі умови і  нормативно-правову базу, щоб ресурси фінансового ринку були доступні підприємствам усіх форм власності і галузей економіки.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: