перейти на сайт>>

Механізм створення образності та виразності в прислів’ях та приказках англійської мови

ID роботи: 8726
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Прислів’я та приказки як репрезентати мовної картини світу англійського  народу

1.1. Прислів’я та приказки та їх місце як складові мовної картини світу

1.2. Характеристика пареміологічного фонду англійської мови

Розділ ІІ. Особливості створення образності в англійських прислів’ях і приказках

2.1. Образність як суттєва риса паремій

2.2. Характеристика основних засобів створення образності в англійських прислів’ях і приказках

Висновок

Використана література

Лексикографічні джерелаВисновок:

Підводячи підсумки проведеного дослідження зазначимо, кожна мовна картина світу виражає когнітивні, культурні і національні особливості народу. Прислів’я і приказки також несуть в собі інформацію про той чи інший етнос та його погляди на світ. Це дає нам підстави говорити про так звану пареміологічну картину світу. Пареміологічна картина світу є невіддільною частиною мовної картини світу. Коли остання – це світобачення, закріплене в мові, то пареміологічна картина світу – це світобачення, яке ми виявляємо при аналізі пареміологічного фонду етносу. 

У кожній мові є прислів’я та приказки, які позначають ті чи інші предмети та явища матеріальної та духовної культури певного народу, властиві лише окремій мові. Ці вирази є етноспецифічними, тобто вони мають суто національне забарвлення.

Прислів’я − стійкий вислів переважно фольклорного походження, в якому зафіксовані практичний досвід людей та його оцінка у різних соціумах. Прислів’я, на відміну від приказок, − це самостійне судження.

Встановити усі першоджерела приказок та прислів’їв не можливо, тому що вони виникли ще у сиву давнину, коли не було писемності. Проте можна виділити декілька з них: Біблія, творчість Шекспіра, інші мови і таке інше.

Ці експресивно забарвлені одиниці дають точну характеристику різних класів суспільства, поділяються на тематичні групи.

Прислів’я та приказки наділені низкою стилістичних рис: поетичністю, емоційністю, контрастністю, антитезисністю, дидактичністю, повчальністю, абстрактністю, образністю; оригінальністю, експресивністю, загальною значущістю, влучністю; інтелектуальністю, шармом.

Образність є провідним смислоутворюючим рівнем організації паремій, але при цьому наявність образності факультативно. Для образно-смислової організації паремійного корпусу характерні такі опозиції:   образність – необразність;   повна образність – часткова  образність. Більшості паремій властива семантика образного узагальнення дійсності. 

Розглянувши механізми створення образності та виразності в англійських прислів’ях і приказках, ми з’ясували що, образність прислів’їв і приказок досягається стилістичними засобами, які містяться в образній основі вислову. В основі багатьох паремій використовується той чи інший образ, який може набувати більшої виразності та підсилюватись за допомогою конотації слова, або фрази в цілому, які в свою чергу можуть мати емоційний, експресивний, або оцінний характер. Саме завдяки виразності, яку створює конотація можна зрозуміти ставлення народу до об’єктивної дійсності. Образи в англійських пареміях створюються назвами грошей, біблійних персонажів, релігійних явищ і понять, продуктів харчування, професій людей, роботи, дорогоцінних матеріалів, часу, частин тіла людини, родини, тварин та подорожей. Образність паремій передає інформацію за допомогою словесних образів, створених образотворчими засобами мови (тропами) – епітетом, гіперболою, антитезою, використанням синонімів, метафорою, метонімією.

Використання цих мовних засобів відіграє велику роль у формуванні цілісного значення, впливаючи на сполучувальні і/або ситуативні обмеження вживання певного виразу. Сутність такого роду одиниць складають емотивність, експресивність і образність, тісно переплетені між собою. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: