перейти на сайт>>

Механізм формування місцевих бюджетів

ID роботи: 910
Тип роботи:
Об'єм: 51 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Теоретичні і методичні основи формування місцевих бюджетів
1.1. Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів
1.2. Принципи формування місцевих бюджетів
1.3. Особливості формування доходів місцевих бюджетів
Розділ іі. Економічний механізм формування бюджетних ресурсів регіону
2.1. Сучасний стан і проблеми формування місцевих бюджетів в Україні
2.2. Модифікація системи міжбюджетних відносин як необхідна складова формування ефективної регіональної економіки
2.3. Забезпечення соціальної спрямованості видатків місцевих бюджетів
Розділ ііі. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення
3.1. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів
3.2. Удосконалення бюджетного механізму формування та використання фінансових ресурсів регіону
Висновок
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Місцеві бюджети як інструмент впливу місцевого самоврядування на економічні й соціальні процеси, які відбуваються в державі, відіграють сьогодні надзвичайно важливу роль.

Важливим питанням, яке було і залишається актуальним на даний час, є доходи місцевих бюджетів. Їх формування вимагає пошуків нових форм і методів планування податків, зборів і обов’язкових платежів та вироблення дієвих механізмів міжбюджетного регулювання.

Інститут місцевого самоврядування почав формуватись в Україні з проголошенням незалежності держави. Право на існування цього інституту закріплене у Європейській Хартії місцевого самоврядування, до якого Україна приєдналась у листопаді 1996 року. Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні свідчить про обрання курсу на проведення процесу децентралізації фінансових відносин. Здійснення вказаного кроку поклало на державу зобов'язання з розбудови локальних фінансових систем.

Основним питанням, що постає перед територіальними громадами на даний час є фінансове забезпечення виконання програм, віднесених до повноважень органів влади місцевого рівня. Для системи місцевих фінансів України була характерна недостатність доходної бази місцевих бюджетів та наявність суттєвих проблем, які гальмують її нарощування внаслідок недосконалості бюджетного законодавства та недостатньої урегульованості міжбюджетних відносин.

В напрямі вирішення вказаних недоліків вже зроблено ряд суттєвих кроків шляхом провадження бюджетної реформи в Україні.

Вивчення наукових публікацій з питань бюджетної політики в сфері місцевих фінансів надали нам можливість розглядати її як політику, що характеризує стан розвитку місцевих фінансів, забезпечення відтворення фінансових ресурсів, закріплення досягнутих темпів економічного зростання, створення сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату.

За економічним змістом місцевий бюджет, як невід'ємний елемент бюджету країни, це сукупність економічних відносин між територіальною громадою, з однієї сторони, державою, юридичними особами, фізичними особами та іншими бюджетами, з другої сторони, з приводу утворення та використання фонду грошових коштів, в якому концентрується частина ВВП, що направляється на виконання власних та делегованих повноважень.

Саме місцеві бюджети є фондами, в яких мобілізується основна частина фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення громадських послуг. Тому забезпечення самостійності місцевих органів влади у формуванні цих фондів - надзвичайно важливе завдання, що має бути розв'язане в процесі формування системи місцевих фінансових інститутів та визначення її структури. Становлення інституту самостійності місцевих бюджетів відбувається в процесі формування окремої підсистеми в структурі системи місцевих фінансових інститутів. Це - система місцевих бюджетів. Особливо важливе значення для її становлення мають такі інститути, як поточні бюджети, бюджети розвитку, видатки, власні та закріплені доходи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: