перейти на сайт>>

Митні режими ЗЕД

ID роботи: 6929
Тип роботи:
Об'єм: 63 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ  

Розділ 1. Митні режими та їх роль у державно-правовому механізмі митної політики України  

1.1. Поняття митного режиму як інституту стимулювання та обмеження зовнішньоекономічної діяльності 

1.2. Види митних режимів та їх характеристика  

Розділ 2. Аналіз митних режимів ЗЕД на Чопській митниці 

2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності Чопської митниці 

2.2. Дослідження особливостей застосування митних режимів на Чопській митниці 

Розділ 3. Розробка пропозицій щодо удосконалення митних режимів ЗЕД України  

3.1. Аналіз зарубіжного досвіду регулювання митних режимів ЗЕД   

3.2. Напрямки підвищення ефективності використання митних режимів України 

Висновки 

Список літератури

Додатки  Висновок:

Таким чином, у процесі виконання роботи було виконано усі завдання, поставлені на її початку.

1) Наведено поняття митного режиму як інституту стимулювання та обмеження зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до Митного кодексу України митний режим визначається як сукупність норм, що встанов­лені законами з питань митної справи й залежні від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, що визначають порядок такого переміщення та обсяг митних проце­дур, які при цьому здійснюються. Декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товар, за умов дотримання вимог щодо такого режиму та в порядку, встановленому діючим законодавством. Митний режим обумовлює порядок переміщення товарів і транспортних засобів, визначає їх статус, встановлює межі прав фізичних і юридичних осіб з розпорядження товарами і транспортними засобами, що знаходяться в їх володінні та ввезеними на територію України, наступним транзитом або вивезенням за її межі.

2) З’ясовано види митних режимів та наведена їх характеристика. У відповідності до існуючого законодавства в Україні передбачено тринадцять митних режимів: імпорт; експорт; реімпорт; реекспорт; транзит; тимчасове ввезення (вивезен­ня); митний склад; спеціальна митна зона; магазин безмит­ної торгівлі; переробка на митній території України; зни­щення або руйнування; відмова на користь держави. Юри­дично є можливість застосовувати всі тринадцять режимів в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Використання митного режиму дає можливість застосовувати до нього різні інструменти правового регулювання, що дозволяє більш повно враховувати інтереси учасників зовнішньоекономічної діяльності й сприяє розвитку зовнішньоторговельному обміну. В певному сенсі будь-який митний режим виявляється у визначеному поєднанні адміністративно-правових і фінансово-правових засобів регулювання,      встановлених митним законодавством.

Кожний митний режим переслідує досягнення певної мети. Режими імпорту й експорту використовуються, як правило, при виконанні зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу. Вони не зв’язують учасника зовнішньоекономічної діяльності зобов’язаннями перед митним органом, надаючи йому тим самим можливість на власний розсуд вирішувати юридичну долю товару. Такі товари в подальшому можуть бути передані третім особам у тимчасове використання, реалізовані, знищені й знову можуть переміщуватися через митний кордон. Режими тимчасового ввезення й вивезення припускають користування товарами на протязі певного часу. Режим транзиту використовується для переміщення товару через територію України з метою доставки з однієї іноземної країни до іншої. Режим митного складу полегшує здійснення зовнішньоторговельних операцій. Митні режими переробки на митній території та переробки за межами митної території дають можливість піддавати товари переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання. Режим безмитної торгівлі дає можливість реалізувати товари, призначені для вивезення за межі митної території України з умовним звільненням від оподаткування. Митний режим знищення звільняє від транспортних видатків з вивезення товару, коли такий товар після переміщення через митний кордон втратив свою якість. Використання митного режиму відмови на користь держави пов’язано з неефективністю реалізації імпортного товару на внутрішньому ринку.

3) Надано організаційно-економічну характеристика діяльності Чопської митниці. Чопська митниця є державною установою, що входить в єдину систему органів ДМСУ і у встановленому порядку безпосередньо здійснює митну справу. У 2013 році до державного бюджету сплачено 170 млн. 830 тис. грн. мита, з якого практично вся сума або 170 млн. 829 тис. грн. - це ввізне мито.

4) Досліджено особливості застосування митних режимів на Чопській митниці. Під час аналізу застосування митних режимів   можна дійти висновку, що найбільшу вагу (тобто найчастіше застосування) мають режими імпорту та експорту. Аналізуючи експортно-імпортні операції, здійснені суб’єктами ЗЕД з початку року у розрізі країн, що межують із Закарпатською областю, Угорщина є основним торгівельним партнером України у зоні діяльності Чопської митниці Міндоходів – питома вага зовнішньоекономічних операцій з цією країною складає 42 % при експорті та 56 % при імпорті, менше до Словаччини – 11% та 14% відповідно та до Польщі – 8% та 10% відповідно.

5) Проведений аналіз зарубіжного досвіду регулювання митних режимів ЗЕД. Зазначається, що в Європейському Союзі удвічі більше стимулюючих режимів ніж в Україні (шість). До них відноситься: реекспорт, транзит, митний ліцензійний склад, тимчасове ввезення (вивезення), спе­ціальна митна зона, режим переробки на митній території. Тобто за даними напрямами зовнішньоекономічної діяльності створе­ний привабливий механізм використання підприємцями цих мит­них режимів. Певні обмеження щодо використання цих режимів можуть встановлювати країни, які входять в об’єднання з метою захисту своїх національних інтересів. Режимів, які містять більше заборон два, це – експорт та переробка поза межами митної те­риторії. Це обґрунтований вибір, тому що ЄС повинен захищати свої інтереси, тобто споживати товари в межах об’єднання країн та не направляти в інші країни сировину для переробки.

6) Запропоновано напрямки підвищення ефективності використання митних режимів України. Стратегія України в зовнішньоекономічній діяльності має визначатися з урахуванням наступних складових:

1. більш активне застосування політичних, дипломатичних та інших інструментів подолання бар’єрів на шляху виходу українських експортерів на іноземні товарні ринки;

2. протидія дискримінаційним заходам з боку торговельних партнерів України шляхом вдосконалення нормативно-правової бази і механізмів надання консультаційної, інформаційної, юридичної та іншої державної підтримки експортерам.

При розробці стратегії міжнародної співпраці Україні слід шукати шляхи за яких при вступі в певні об’єднання або взаємо­дії з ними (Європейський Союз та Митний союз РФ, Білорусь, Казахстан), вона повинна зберігати власний інтерес, щоб не по­пасти в пастку повної залежності та не привести до кризи платіж­ного балансу внаслідок збільшення імпорту. При цьому треба не забувати про захист національних виробників та підтримки експортерів на шляху пошуку нових ринків збуту.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: