перейти на сайт>>

Мовні картини світу в перспективах контрастивної лінгвістики

ID роботи: 6857
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження мовні картини світу в перспективах контрастивної лінгвістики

1.1. Мовна картина світу як частина концептуальної моделі світу

1.2. Контрастивна лінгвістика  та її роль у дослідженні мовної картини світу

Розділ 2. Особливості дослідження мовних картинах світу у межах контрастивної лінгвістики

2.1. Особливості застосування концептуального аналізу в контрастивній лінгвістиці

2.2. Застосування контрастивної лінгвістики у вивченні мовної картини світу

Висновок

Використана літератураВисновок:

Унікальний суспільно-історичний досвід певного етносу,
його спосіб життя, культура, особливості пізнання світу впливають на
формування мовної картини світу, що надає специфічного
забарвлення предметам і явищам навколишньої дійсності. Мова не
створює особливу, відмінну від реальної картину світу, вона лише доповнює
образ світу, що склався у свідомості людини на підставі її особистого
досвіду і досвіду його лінгвокультурної спільноти. Мовна картина світу – це продукт свідомості, результат взаємодії мислення, дійсності і мови як засобу вираження думок про світі.

Багатство та оригінальність різних підходів до розуміння феномену картини світу, що розроблені в різних галузях, дає можливість розширити розуміння в рамках соціолінгвістичних знань процесів сприйняття та інтерпретації інформації, взаємодії носіїв різних картин світу, успішності адаптації індивіда у світі через розуміння принципів його існування. Уявлення про світ – як предметний, так і соціальний – створює основу свідомої діяльності людини як частини суспільства і як особистості. Людина усвідомлює себе в закономірних вимірах і в соціумі.

Останнім часом в мовознавстві намітився перехід до нової парадигми вивчення мови - антропологічної, в якій мова розглядається не як статична знакова система, а як засіб спілкування, відображення світу, невід’ємний компонент і носій культури етносу. На перший план виходить людський фактор у мові, проблема взаємозв’язок мови і культури, ментальності, мислення.

Етнокультурна специфіка порівняльних конструкцій
проявляється у виборі предметів і явищ, для створення образів
порівняння, а також предметів і явищ, що піддаються порівнянню, і
навіть способів вираження порівняння.

Відмінності мовних картин світу виявляються в лексичному фонді мови, фразеології і, меншою мірою, граматиці. Очевидно, що порівняння представляють цінний матеріал для виявлення деяких особливості мовних картин світу різних етносів, оскільки компаративістські конструкції мають як семантичний, так іграматичний план вираження, а крім того, порівняння є не
тільки лінгвістичною одиницею, але й пізнавальною категорією, отже, відображає особливості мислення представників різних етносів.

Специфіка етнічного погляду на світ очевидна при зіставленні
його з аналогічним поглядом іншого народу, тому в даний час найбільш актуальні кроскультурні дослідження двох і більше мов.

Зіставлення різних мов дозволяє виявити особливості їх
розвитку, структури та функціонування, а також способу життя та культури етносів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: