перейти на сайт>>

Модель ринку досконалої конкуренції: сутність та особливість

ID роботи: 942
Тип роботи:
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Конкуренція як економічна категорія та її особливості
1.1. Теорії класиків і неокласиків про ринок досконалої конкуренції
1.2. Суть і ознаки досконалої конкуренції
1.3. Умови виникнення досконалої конкуренції
2. Виробництво і пропозиція фірми на конкурентному ринку
2.1. Витрати та прибутки фірми в умовах досконалої конкуренції
2.2 Оптимальні обсяги виробництва фірми
2.3 Галузеве пропонування в умовах досконалої конкуренції
3. Ринок конкуренції в україні
3.1 Розвиток ринку конкуренції в Україні на прикладі фінансового ринку
3.2. Соціально-економічне значення конкуренції в ринковій економіці
Висновок
Список використаної літературиВисновок:

Одним із найважливіших елементів ринкового механізму є конкуренція. Без конкуренції ринкові відносини теоретично уявити неможливо, а практично вони просто не можуть існувати.

Конкуренція була і залишається предметом дослідження багатьох вчених-економістів. Зокрема вагомий внесок в цьому напрямі зробили такі видатні класики і неокласики як Адам Сміт, Сеніор, Кернс, Маршал та інші.

Однією із форм конкуренції є досконала конкуренція, для якої характерні велика кількість конкурентів–виробників і конкурентів–покупців, вільний доступ товаровиробників до будь-якого виду діяльності. Тобто це економічне суперництво між великою кількістю дрібних та середніх підприємств, які виробляють однорідну продукцію, мають рівний доступ до інформації, абсолютну мобільність матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Ні одна із фірм не може впливати на ринкову ціну. Більш повною мірою ознакам досконалої конкуренції відповідають деякі ринки сільськогосподарської продукції ( пшениці, кукурудзи ), а також деякі фінансові ринки. З точки зору суспільства досконала конкуренція є стандартом, за яким оцінюється ефективність реальної економіки. Вона включає всі форми дискримінації споживачів, розподіляє ресурси відповідно до їх смаків, найефективніше.

Ринок називається досконало конкурентним, якщо:

- складається з багатьох конкуруючих продавців, що продають уніфіковану продукцію;

- кожна фірма має невелику питому частку ринку;

- фірми не цікавляться рішеннями своїх конкурентів, оскільки не розглядають їх як загрозу для своєї частки на ринку;

- всі знають про все, або інформацію про ціни, технології, витрати, доходи, прибутки можна отримати будь-кому і будь про кого;

- вхід на ринок та вихід з нього вільні.

Модель досконалої конкуренції дозволяє побудувати точну модель поведінки фірм на шляху до максимізації прибутку – основної мети фірми. Керуючись цим мотивом, фірма буде залучає ресурси та виробляє кожен товар до тієї точки, в якій ціна зрівняється з граничними витратами. Це означає, що ресурси розподілено найефективніше.

Фірмі варто виробляти продукцію, якщо вона отримує економічний прибуток, або коли сума збитків менша, ніж постійні витрати. Відповідно фірмі варто припинити виробництво, коли збитки перевищують постійні витрати.

Крива пропонування фірми показує обсяг продукції, який фірма може поставити на ринок за всіх можливих значень ціни. Реакція конкурентної фірми підтверджує закон пропонування: з підвищення ціни обсяг пропонування зростає.

Галузева функція пропонування визначається як сума функцій пропонування окремих фірм. Короткострокова функція ринкового пропонування визначає обсяг виробництва галузі. Вона одержується шляхом додаванням обсягів пропонування всіх фірм за кожної можливої ціни.

Таким чином модель досконалої конкуренції дозволяє краще зрозуміти поведінку фірми в умовах ринку, не зважаючи на те, що вона є ідеалізованою.

Щодо конкурентного ринку в Україні, то він почав формуватись порівняно недавно. Тому існує багато проблем пов’язаних з його розвитком. Зокрема, залишається надмірна вага монополій в загальному обсязі виробництва, недосконалими є механізми державного регулювання цієї сфери, на більшості ринків не створені рівні умови для конкуренції для всіх об’єктів господарювання.

В курсовій роботі ринок конкуренції був проаналізований на прикладі страхової галузі. Були з’ясовані проблеми конкурентного ринку і шляхи їх вирішення в подальшій перспективі.

Розглянувши явище конкуренції можна зробити висновок, що воно має свої плюси й мінуси. До позитивних рис можна віднести: активізацію інноваційного процесу, гнучке пристосування до попиту, висока якість продукції, високу продуктивність праці, мінімізацію витрат, реалізацію принципу оплати праці за її якістю й кількістю, можливість регулювання з боку держави. До негативних наслідків – те, що перемога одних супроводжується тяжкою, а подекуди катастрофічною поразкою інших, застосування нечесних прийомів, надмірна експлуатація природних ресурсів, екологічні порушення і т.д.

Отже, ринок досконалої конкуренції має більше позитивних рис, ніж негативних. І незважаючи на те, що модель досконалої конкуренції є ідеалізованою і такої моделі не було, немає і мабуть не буде ні в якій державі світу, до неї потрібно прагнути і намагатись створити якнайкращі умови для її розвитку у нашій країні.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: