перейти на сайт>>

Моделі і методи прийняття ефективних управлінських рішень

ID роботи: 6298
Тип роботи:
Об'єм: 57 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1. Аналіз ефективності системи менеджменту ТОВ «Селвіст»

1.1.Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Селвіст»

1.2 Аналіз системи менеджменту на ТОВ «Селвіст»

Розділ 2. Дослідження особливостей процесу  прийняття управлінських рішень на ТОВ «Селвіст» та напрямки його удосконалення

2.1. Характеристика системи прийняття управлінських рішень на ТОВ «Селвіст»

2.2. Вдосконалення технології розробки та прийняття управлінських рішень на ТОВ «Селвіст»

2.3 Рекомендації щодо впровадження сучасних інформаційних систем підтримки управлінських рішень на ТОВ «Селвіст»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:

Управлінське рішення є результатом творчого пошуку нестандартних шляхів та за­собів для виходу з проблемної ситуації, яка склалася в організації. Проблеми можуть вирішуватися у різні терміни, різними шляхами та із залученням різноманітних засобів.

Технологія прийняття рішень передбачає певну послідовність управлінських операцій і процедур. Це діагностика проблеми; визначення можливих способів її розв'язання: оцінювання варіантів; вибір найвигіднішого варіанта. Такими методами є методи вивчення проблеми (діагностування), що передбачає застосування методів, що дають змогу дос­товірно і повно описати проблему і виявити чинники, що призвели до неї. Важливе місце належить методам накопичення, оброблення та аналізу інформації, фак­торного аналізу, порівняння, аналогії тощо. Вибір мето­дів залежить від характеру та змісту проблеми, термінів і коштів, виділених для її вивчення. Зокрема, значного поширення набули дві групи методів: методи економіч­ного аналізу та прогнозування. Їх застосовують з метою об'єктивного оцінювання поточного стану фірми і пе­редбачення «що буде далі, якщо нічого не змінювати». Ці методи опираються на статистичний матеріал мину­лих періодів у певній сфері діяльності.

Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Селвіст» свідчить про його розвиток та поступове нарощування обсягів виробництва.

Дослідження існуючої системи менеджменту показало, що управління підприємством ефективне, орієнтоване на ринок.

Характеризуючи систему прийняття управлінських рішень ТОВ «Селвіст» слід зауважити, що прийняття рішень по стратегічним питанням розвитку здійснюється в основному «зверху донизу» (централізована форма).

Всі стратегічні й тактичні рішення, що приймаються на  ТОВ «Селвіст» передбачають реалізацією сформульованої місії, обраної системи стратегічних цілей розвитку.

Важливою особливістю діючої в ТОВ «Селвіст» методики прийняття планових рішень є дотримання чітко встановлених строків формування всіх планових завдань та програм, що входять до складу плану діяльності підприємства.

При дослідження схеми прийняття рішень у виробничому підрозділі було відмічено ряд недоліків, а саме розмитість процедури із-за участі в ній всіх сегментів адміністративного і виробничого ресурсу та високе навантаження на технічного директора. Тому було запропоновано шляхи підвищення ефективності управлінських рішень на ТОВ «Селвіст», а саме:

Вдосконалення технології розробки та прийняття управлінських рішень на ТОВ «Селвіст». Запропоновано алгоритм процесу прийняття оптимального управлінського рішення на підставі якого удосконалено схему ухвалення рішень у виробничому підрозділі ТОВ «Селвіст».

Реалізація запропоновано заходу сприятиме спрощенню процесу формування кінцевого звіту, зменшенню навантаження на технічного директора, що дасть змогу спрямувати його увагу на вирішення завдань, безпосередньо пов'язаних з виробництвом.

Впровадження сучасних інформаційних систем підтримки управлінських рішень на ТОВ «Селвіст». Запропоновано впровадження міжнародної автоматизованої системи управління підприємством «КОНКОРД»

Реалізація запропоновано заходу сприятиме додатковому приросту прибутку від 3% до 6% щорічно (за песимістичним та оптимістичним прогнозами).


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: