перейти на сайт>>

Можливості та перспективи розвитку екотуризму в Луганській області

ID роботи: 1936
Тип роботи:
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1 Становлення екологічного туризму та його роль в соціально-економічному розвитку
1.1 Поняття і значення екологічного туризму
1.2. Соціально-економічне значення екологічного туризму
1.3. Особливості і ресурси екологічного туризму
Висновки до розділу
Розділ 2 Екотурізм в Луганській області: сучасний стан і тенденції розвитку
2.1 Загальна характеристика розвитку індустрії туризму в Луганській області
2.2 Ресурси екологічного туризму
2.3 Проблеми і перспективи розвитку екологічного туризму в Луганській області
Висновки до розділу
Висновок
Список літературиВисновок:

Туризм як сектор економіки, як соціальне явище характеризується надзвичайною багатоплановістю в залежності від найрізноманітніших факторів: характеру організації, термінам перебування в подорожі, інтенсивності відвідувань туристичних центрів, засобів руху, віку туристів, мети подорожі тощо. І кожен із цих чинників відіграє свою роль в розвитку туристичної індустрії держави в цілому так і окремих регіонів зокрема.
Останнім часом спостерігається підвищений інтерес до такої форми туристичної діяльності як екологічний туризм, який має зайняти відповідну нішу в туристичній індустрії України.
Виходячи із мети подорожі екологічний туризм слідує розглядати як багатофункціональний сегмент туризму, але перш за все як пізнавально-діловий, хоча не слідує замовчувати можливу його частку як культурно-розважального і курортно-лікувального.
Багато хто вважає, що Донбас – край териконів і димлячих труб з геть занапащеною екологічною обстановкою. Є навіть ті, хто культивує думку, ніби наш регіон по набору всілякої отрути може скласти конкуренцію навіть горезвісній Чорнобильській зоні.
Проте, все сильніше лунають голоси тих, хто стверджує, що Луганська область не тільки має всі можливості для розвитку рекреаційної індустрії, але і може стати одним з найбільших центрів туризму. І ці твердження підкріплені практичним досвідом.
Наш край давно вважається виключно шахтарським і індустріальним, з надлишком промислових підприємств, димлячих труб і «убитою» екологією. Можна ще згадати недорозвинений агропромисловий комплекс. Проте новий час диктує свої перспективи.
Екологічний туризм – це природно сформований напрям туризму під впливом ідей зеленого руху і розвитку екологічного світогляду. Фірми, що займаються екологічним туризмом найчастіше організовуються фахівцями-екологами, зрадженими своїй ідеї збереження навколишнього природного середовища.
Екологічний туризм є «м'яким» туризмом, тобто не направлений на жорстку максимізацію прибутку за рахунок вандалістичного відношення до навколишнього середовища. Для екологічного туризму характерними якостями є: турбота про культурне благополуччя туристських регіонів, щадному використанні і відтворенні їх ресурсів, мінімізації збитку навколишньому середовищу.
Луганською область володіє різноманітними туристсько-рекреаційними ресурсами і природними чинниками, що дозволяють успішно розвивати в регіоні туризм і активний відпочинок місцевого населення.
Територіальна диференціація туристсько-рекреаційних об'єктів і екологічних районів Луганської області утворює специфічні по використанню в цілях відпочинку і туризму рекреаційні райони з локальними рекреаційними об'єктами різної структури.
У курсовій роботі вивчений природний і культурний рекреаційний потенціал Луганської області, проведений аналіз екологічних чинників і їх ролі в розвитку рекреації і туризму в регіоні; узагальнені дані по рекреаційних ресурсах Луганської області; проаналізований сучасний стан основних рекреаційних об'єктів; проаналізовані проблеми і намічені перспективи для подальшого розвитку екологічного туризму туризму в Луганській області.
На Луганщині є перспективні райони в сенсі розвитку зеленого туризму. До таких відноситься Станиця Луганська: ліс, заплава Северського Дінця, живописна Кисельова балка, багата козача історія. Не менш унікальні Новопськовський, Сватовський і Кременський райони. Там є оздоровчі санаторії, лікувальні джерела, красиві пейзажі і стародавні пам'ятники архітектури.
Таким чином, не дивлячись на існуючий стереотип, що Луганська область – промисловий район з голим степом, в якому і показати нічого, розвиток туризму все ж таки бачиться можливим.
Програма розвитку туризму Луганської області передбачає створення сприятливих умов для входження туристичної області Луганської області в загальноукраїнський туристичний ринок, який вимагає забезпечення на національному рівні відповідної комфортабельності для туристів, впровадження системи стандартів їх обслуговування, гарантій безпеки і тому подібне
Луганщина володіє достатніми екотуристичними ресурсами, використання яких, поряд з попитом, що росте, на туристичні послуги, закономірно приведе до інтенсифікації розвитку інфраструктури і територіальної організації екотуристичної діяльності.
Виконання Програми дасть можливість відновити і укріпити існуючу матеріально-технічну базу туризму, створити якісний регіональний туристичний продукт, здатний максимально задовольнити потреби населення, забезпечити комплексний розвиток області, створення високодоходної області економіки, яке задовольнить потреби внутрішнього і іноземного туризму, з урахуванням природно-кліматичного, історико-культурного, рекреаційного і соціально-економічного потенціалу регіону, створити передумови для залучення іноземних інвестицій, сприяти ефективному туристичному обміну і зміцненню іміджу регіону на вітчизняній і міжнародній арені, підвищити якість науково-методичного і кадрового забезпечення туристичної області.
Отже, враховуючи значну інтенсивність туристичної діяльності в східних областях України, а також наявне скупчення природоохоронних об’єктів категорії національних і регіональних ландшафтних парків, дану територію необхідно розглядати як базу поширення екологічного туризму в Україні, а окремі національні і регіональні ландшафтні парки як місцеві регіональні центри розвитку і поширення екологічного туризму в кожній області і враховувати це при проектуванні нових об’єктів такого типу, так як наявність останніх створює “імідж” області у туристів і рекреантів, що є важливою запорукою туристичного бізнесу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: