перейти на сайт>>

Монопольна влада. Критерії та межі монополізації економіки та виявлення її недоліків

ID роботи: 5072
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Теоретичні підходи до визначення критеріїв та меж монополізації економіки та виявлення її недоліків
1.1. Монопольна влада: природа та форми прояву
1.2. Оцінка критеріїв монополій у трансформаційній економіці
Передача та розподіл електричної енергії.
1.3. Характеристика форм прояву монопольної влади
РоздІЛ ІІ. Аналіз стану монополізму в Україні
2.1. Причини та наслідки монополізації економіки в Україні
2.2. Сучасний стан монопольного середовища
2.3. Стан монополізму у промисловості
2.4. Монополізованість інших галузей
Розділ ІІІ. Монополізація економіки України: проблеми та шляхи вирішення
3.1. Значення антимонопольної діяльності в Україні
3.2. Шляхи подолання негативних наслідків монополізації економіки
Висновок
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Таким чином,  монопольну (ринкову) владу слід розглядати як здатність суб'єкта економіч­них відносин чи їх групи за рахунок власної економіч­ної сили здійснювати контроль факторів зовнішнього середовища з метою реалізації власних економічних інтересів, які виявляються у прагненні збільшення прибутковості, розширеного відтворення, зниження господарських ризиків.

Монополізація економіки України та слабка система контролю з боку держави за діяльністю природних монополій спричинює значні перешкоди до формування конкурентоспроможної національної економіки.

Найбільша частка монополізованих товарних ринків в Україні сформована в переважній більшості за рахунок ринків природних монополій та підпорядкованих їх впливу суміжних ринків, а також ринків, монополізація яких випливає з владних рішень.

В умовах економічної нестабільності природні монополії відчувають себе стійко, не дозволяючи ефективно функціонувати машинобудуванню, хімічній і металургійній промисловості та іншим базовим галузям вітчизняної економіки за рахунок постійного підвищення цін (тарифів) на свою продукцію і послуги або здійснення дій дискримінаційного характеру. Монопольно високі ціни (тарифи) на різні види транспорту, на газ, електроенергію і зв'язок паралізують міжрегіональні зв'язки, що спричинює збитковість віддалених виробництв і переорієнтацію їх переважно на місцеві ринки з обмеженим і специфічним попитом. Ці чинники підтверджують загальне негативне відношення суспільства до природних монополій.

Держава, в умовах, коли ринковий механізм вільного ціноутворення не спроможний ефективно функціонувати у сферах природних монополій, має впливати на нього через спеціальні важелі, до яких відноситься контроль. Об'єктом контролю є дотримання економічними агентами правил, які регулюють господарську діяльність. Тобто, державний контроль за діяльністю природних монополій виступає регулюючим механізмом, який здатний підпорядковувати інтереси виробників і постачальників суспільним потребам і пріоритетам держави.

Підбиваючи підсумки проведеного аналізу, зазначимо, що специфіку кожного виділеного виду монополії з урахуванням визначених критеріїв відповідної природної монополії доцільно враховувати в процесі здійснення заходів державного регулювання конкретного суб’єкта природної монополії. 

Сучасна вітчизняна ситуація у сфері монополій, пояснюється не тільки прагненням монопольних утворень використати свою ринкову владу для забезпечення власних інтересів за рахунок інших підприємців і споживачів, а й недосконалістю системи їх державного регулювання та контролю, яка ще містить властивості адміністративно-командної економіки.

Оскільки більшість природних монополій знаходиться у державній власності і управляється відповідними міністерствами, це спричиняє ситуацію коли регулятор починає регулювати сам себе, а при наявності у них об'єктів соціально-культурного призначення - створює сприятливі умови для зловживань та унеможливлює здійснення ефективного контролю з боку регулюючих органів. Водночас, завдяки недосконалій нормативно-правовій базі, зокрема визначення витратної бази ціни, істотний вплив на формування цін природних монополістів справляє зростання інших операційних витрат, які займають до 50% у структурі всіх витрат.

Державний контроль за діяльністю природних монополій повинен сьогодні, не зводитись лише до перевірки встановлених державою цін, лімітів і графіків постачання продукції визначеним споживачам, виявлення фіскальних помилок, а бути націленим на виявлення недоліків у нормативно-правовій базі. Це передбачає налагодження співпраці та взаємодії всіх контролюючих органів і розширення практики комплексних перевірок природних монополій.

Для удосконалення контролю та регулювання діяльності суб'єктів природних монополій необхідно створити оптимальні умови на ринках (прозорість діяльності, недискримінаційність на ринках, відокремленість монопольної діяльності, незалежність регулюючого органу, поєднання державного контролю і конкуренції на ринках), які б одночасно відповідали двом протилежним критеріям: обмеження свободи суб'єктів природних монополій та стимулювання їх розвитку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: