перейти на сайт>>

Мотивація банківських службовців як показник ефективності професійної діяльності

ID роботи: 5272
Тип роботи:
Об'єм: 83 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи та сучасні тенденції мотивації праці банківських службовців

1.1. та її ролі в підвищенні ефективності діяльності банківської установи

1.2. Особливості використання мотиваційних механізмів у комерційних банках

1.3. Системний підхід у мотивації працівників банківської сфери

Розділ ІІ. Аналіз ефективності системи мотивації

2.1. Характеристика системи управління персоналом

2.2. Аналіз економічних методів мотивації

2.3. Організація нематеріальної мотивації банківських службовців

Розділ ІІІ. Розробка заходів щодо вдосконалення мотивації персоналу

3.1.  Удосконалення  системи мотивації ВАТ «Ощадбанк»

3.2. Розробка перспективної системи мотивації банківських службовців

Висновки

Список використаної літературиВисновок:

Сьогодні для керівництва банку для підвищення мотивації персоналу банку основним є використання потужних мотиваційних механізмів, не матеріальних методів мотивування, а саме соціально-психологічних: мотивування методом обміну досвідом (професійне навчання), мотив першого дня роботи, розкриття перс­пективи кар‘єрного зростання, усвідомлення важливості виконуваної роботи, професійна гордість, еластичні умови робочого часу, уміння користуватися заохоченнями та обмеженнями та ін. Отже, особливістю сучас­ного менеджменту банку є підвищення ролі функції мотивації персоналу банку, застосування різних форм та методів стимулювання високопродуктивної праці, що призведе до підвищення фінансових результатів діяль­ності банку.

Отже, на основі вивчення теоретичних і практичних аспектів специфіки стимулювання праці в банківській сфері та ролі банківського сектора в умовах фінансової кризи можна зробити такі висновки:

  1. На сучасному етапі розвитку банківської системи, загострення фінансової кризи та низки практичних проблем, що виникають у зв’язку з цим у діяльності банків, потрібне підвищення ефективності менеджменту персоналу на основі стимулювання праці працівників.
  2. При розробці ефективної системи стимулювання праці працівників банку необхідно враховувати відмінні ознаки організації праці в банківській сфері, головними з яких є інтелектуалізація та висока кваліфікація праці.
  3. З урахуванням відмінних ознак, що характеризують особливості праці в банку, зростання ефективності його діяльності може бути забезпечене з урахуванням певних чинників на основі вдосконалення процесу та підвищення кваліфікації праці, методів здійснення трудових операцій і вирішення певних задач, що забезпечують ефективність праці. При цьому слід враховувати як загальні принципи організації процесу стимулювання, так і його особливості в банківській сфері.

Дослідивши  функцію  менеджменту «мотивація» в ВАТ «Ощадбанк» можна побачити, що мотивація на даному підприємстві знаходиться на високому - професійному рівні. Керівник підбирає методи мотивації для кожного працівника індивідуально. Директор застосовує як психологічне  так і матеріальне стимулювання.

Соціальна політика підприємства є ефективною, та відповідає сучасним вимогам, але треба більше уваги приділяти професійному навчанню робітників підприємства.

У третьому  розділі розроблений проект  удосконалення системи мотивації   в ВАТ «Ощадбанк»».

На ВАТ «Ощадбанк» можливо запропонувати розширення «вертикального набору» обов'язків, тобто забезпечення автономності і відповідальності працівника у виконанні дорученої справи, включення в обов'язки працівника деяких функцій планування і контролю за якістю надання послуг.

Враховуючи, що ВАТ «Ощадбанк»  отримує стабільний прибуток, то найбільш  раціонально було б впровадити  систему винагород персоналу за працю, відкинувши складну та суб'єктивну систему мотивації (яка, як показав аналіз, за останній період уже не являється мотивуючим фактором) і перейти на дифсистему винагород (диференційна система в залежності від кінцевого результату) від комплексного показника – прибуток.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: