перейти на сайт>>

Мотивація як атрибут біосоціальної системи, комплекс біопсихічних станів і реакцій людини

ID роботи: 2571
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і
Теоретичні основи мотивації. Мотивація як атрибут біосоціальної системи
1.1. Мотивація як підгрунтя дій особистості
1.2. Мотивація і діяльність
1.3. Характеристика мотивації як атрибут біосоціальної системи
Розділ іі
Дослідження системи мотивації на тов „луганський машинобудівний завод імені о.я. Пархоменко”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз системи управління персоналом
2.3. Характеристика рівня управління мотивацією персоналу на підприємстві
Розділ ііі
Шляхи удосконалення механізму мотивації персоналу на тов „луганський машинобудівний завод ім. О.я. Пархоменко”
3.1. Основні шляхи формування мотивації на підприємстві
3.2. Напрямки удосконалення системи мотивації працівників
Висновки і пропозиції
Список використаної літературиВисновок:

Отже, на основі викладеного матеріалу можна зробити такі висновки:

1. Мотиваційна сфера особистості є досить динамічним утворенням, що змінюється відповідно до власних диспозицій, уподобань і переконань, впливу ситуаційних чинників і поставлених завдань.

2. Мотивація є не лише спонукальним, але й регулюючим компонентом поведінкового акту.

Мотивація не є рівномірним процесом, який від початку до кінця пронизує поведінку індивіда, членів спільноти. Вона формується на основі тих різнорідних процесів, які здійснюють функцію саморегуляції на окремих фазах поведінки. Від мотивації залежить, як і в якому напрямку будуть використовуватися різноманітні функціональні здібності. Мотивацією пояснюється вибір між різноманітними можливими діями, між різноманітними варіантами сприйняття і можливим змістом мислення, крім того не пояснюється інтенсивність та наполегливість вибраної діяльності та досягнення її результатів.

Поліпшення умов праці - одна з найгостріших проблем цього часу. На етапі переходу до ринку зростає значимість умов праці як одної з найважливіших потреб людини. Новий рівень соціальної зрілості заперечує несприятливі умови робочого середовища. Умови праці є не тільки потребою, а й мотивом, який примушує працювати з певною віддачею, можуть бути одночасно фактором і наслідком певного виробництва праці і його ефективності.

Вітчизняна та світова практика знає безліч способів впливу на мотивацію конкретної людини. Варто зауважити, що способи забезпечення ефективного впливу на мотивацію трудової діяльності не є сталими. Більше того, той самий чинник, який сьогодні мотивує конкретну людину до інтенсивної ефективної праці, завтра може сприяти зниженню мотиваційних настанов. Це ще один доказ принципової важливості вивчення потреб людини, її настанов, бажань, пріоритетів для розробки дійових заходів впливу на поведінку кожного працівника.

На основі проведеної роботи було здійснено теоретичне обґрунтування та практичне дослідження питань удосконалення мотивації працівників ТОВ „Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменко”.

На підприємстві застосовують як матеріальні, так і нематеріальні методи мотивації персоналу. До матеріальних відносяться : преміальна система, додаткові виплати. До нематеріальних - ковзаючий робочий графік, заохочення вільним часом, створення комфортабельних робочих місць та інформованість колективу про ефективність діяльності підприємства.

Але в 2008 році порівняно з 2007 роком продуктивність праці зросла на 51%, а фонд заробітної плати лише на 13%, отже на підприємстві спостерігається недостатня мотивація праці, тому, що вони повинні зростати пропорційно.

Отже, щоб успішно розвиватись і функціонувати, організація повинна управляти плануванням, прогнозуванням, набором, відбором, оцінкою, винагородою, навчанням, адаптацією та мотивацією персоналу; тобто створювати, удосконалювати методи, процедури та програми організації цих процесів. В сукупності, ці методи, процедури та програми являють собою систему мотивації персоналу.

Можна зробити висновки, що комплексне використання методів нематеріального стимулювання персоналу дозволить менеджерам підприємства уникнути багатьох конфліктних ситуацій. А також створить умови для переходу на новий більш вищий рівень трудових відносин. Та окрім цього налагоджений механізм нематеріальної мотивації персоналу позитивно вплине на ефективність праці співробітників ТОВ „Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменко”, що в свою чергу позначиться на всіх процесах та результатах діяльності підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: