перейти на сайт>>

Мультимедійні технології на уроках української мови

ID роботи: 3822
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні аспекти використання технологій мультімедіа на уроках української мови

1.1. Поняття мультимедійних технологій та особливості їх застосування у навчальному процесі

1.2. Можливості застосування мультимедійних технологій  у процесі навчання української мови

1.3. Класифікація мультимедійних технологій та характеристика факторів, що впливають на ефективність їх використання

Розділ 2. Методика використання мультимедійних технологій на уроках української мови

2.1. Особливості організації уроків української мови з використанням мультимедіа

2.2. Структура інтерактивного уроку

Розділ 3. Практичні рекомендації щодо впровадження технологій мультимедіа у процес навчання української мови

3.1. Загальна характеристика  засобів мультимедійного забезпечення уроків української мови

3.2. Практичні аспекти використання мультимедійних засобів на уроках мови

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Отже, мультимедійний урок – це цілісний урок, так і етап певного уроку, або фрагмент завдання, на який учні будуть очікувати і подумки із захопленням переживати.  Мультимедіа дозволяє оживити урок, зв’язати його з дійсністю, забарвити різними фарбами почуттів, озвучити урок музикою, звуками природи.

Організація навчально-виховного процесу свідчить, що чим частіше використовуються комп’ютери у процесі вивчення різних предметів, зокрема української мови та літератури, тим раніше учні починають працювати з комп’ютером, тим ефективнішими є результати навчання.

Що ж нового вносить у навчальний процес комп’ютер? Інформатика загалом має модернізуючий вплив на всі сфери суспільного життя, але сфера навчання і виховання особливі в цьому відношенні. Якщо технологію будь-якого виробничого процесу можна виконати (і повторити) в усіх деталях, то в навчально-виховному процесі зробити це неможливо, а тому особливо актуальним є питання відбору інформації і правильного та вчасного її подання, що дозволяє пожвавити процес навчання, надати йому динамізму, гнучкості, посилити його прикладну спрямованість.

Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких вважаємо такі: потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі  середньої загальної освіти. Серед зазначених технологій з успіхом використовуються такі їх види:

- інформаційні технології;

- електронні підручники;

- окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації);

- розроблені авторські уроки (інтеграція різних об’єктів в один формат-    презентації, web-сторінки).

Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: