перейти на сайт>>

Міжнародні кредитно-розрахункові операції комерційних банків

ID роботи: 3008
Тип роботи:
Об'єм: 99 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи здійснення механізму міжнародних розрахунково-кредитних операцій
Міжнародний кредит та його види
Характеристика і форми міжнародних розрахункових операцій комерційних банків
Особливості і форми міжнародного кредиту
Розділ 2. Аналіз здійснення міжнародних розрахункових операцій акіб «укрсиббанк»
Характеристика АКІБ «УкрСиббанк»
Організаційна структура управління АКІБ «УкрСиббанк»
Аналіз структури та динаміки активів, пасивів та капіталу “УкрСиббанк”
Характеристика міжнародно-кредитних операцій АКІБ «УкрСиббанк»
Аналіз міжнародних розрахунково-кредитних операцій
Аналіз форм розрахунків по міжнародним кредитним операціям
Аналіз системи кредитування підприємства
Механізм розрахунку відсотків за кредит
Розділ 3. Пропозиції щодо удосконалення міжнародних розрахунково-кредитних операцій акіб „укрсиббанк”
Використання міжнародного досвіду при врегулюванні заборгованості
Формування схеми розрахунку резерву
Висновок
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Міжнародний кредит — це рух позичкового капіталу, пов'язаний з наданням валютних і товарних активів одними суб'єктами світової системи господарства іншим на умовах платності, строковості, повернення.
Міжнародне кредитування здійснюється в різноманітних формах та видах. Основними формами є товарна, або комерційний кредит, і грошова, або банківський кредит.
Розвиток міжнародного економічного співробітництва зумовив стрімке зростання обсягів банківського кредитування, яке має низку суттєвих переваг щодо умов надання і використання, обсягів і вартості залучених коштів порівняно з комерційними кредитами.
В сучасних умовах загострення конкуренції в міжнародній торгівлі кожна держава прагне створити умови для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних експортерів. З цією метою в багатьох країнах з розвиненою ринковою економікою здійснються операції по рефінансуванню операцій промислових компаній і банків, залучених в експортне кредитування. Відбувається це в різноманітних формах. В одних країнах створені спеціальні державні і напівдержавні (змішані з участю приватного капіталу) банківські інститути зовнішньоторговельного кредитування, в інших - банківські консорціуми, перед якими стає задача створення сприятливих умов рефінансування зовнішньокредитних операцій комерційних банків в центральному банку.
Зростаючу роль у сфері міжнародного кредиту грають міжнародні і регіональні фінансово-кредитні інститути: Міжнародний банк реконструкції і розвитку (Світовий банк), Міжамериканський банк розвитку, Азіатський і Африканський банки розвитку, Європейський банк розвитку.
Необхідність розрахунків в іноземній валюті обумовлена розвитком міжнародних відносин і міжнародної торгівлі, а також використовуванням різних грошових одиниць контрагентами різних країн. Для здійснення розрахунків в іноземній валюті і обслуговування експортерів (імпортерів), комерційний банк повинен мати ліцензію, що дозволяє здійснювати валютні операції і розвинену кореспондентську мережу за рубежем. Тільки в цьому випадку банк може займатися міжнародними розрахунками.
Міжнародні розрахунки - це платежі за зобов'язаннями юридичних і фізичних осіб однієї країни по відношенню до вимог і зобов'язаннями юридичних і фізичних осіб іншої країни.
Міжнародні розрахунки здійснюються безготівковим шляхом у формі записів по рахівницях банку. Для цього між банками різних країн встановлюються кореспондентські відносини (з відкриттям кореспондентських рахунків). В кореспондентських угодах відображається характер рахунку, валюта рахунку, можливість і порядок переказу коштів з рахунку, порядок стягування комісійних, сума мінімального залишку на рахунку, а також можливість овердрафту. При міжнародних розрахунках всі документи оформляються на англійській мові з вказівкою коду користувачів. В коді указується не тільки країна-учасниця розрахунків, але і банківська організація, її місцерозташування.
В міжнародних економічних відносинах будь-якої держави істотне значення мають кредитні відносини. Міжнародне запозичення і кредитування стало результатом розвитку, з одного боку, внутрішнього кредитного ринку найрозвиненіших країн світу, а з іншою відповіддю на потребу фінансування міжнародної торгівлі.
У даній дипломній роботі проведений аналіз системи міжнародних розрахунково-кредитних операцій на прикладі комерційного банку АКІБ «УкрСиббанк».
АКІБ «УкрСиббанк» активно працює на міжнародних ринках капіталів та надає клієнтам увесь спектр послуг на рівні світових стандартів.
Основними напрямами діяльності Управління міжнародного бізнесу АКІБ «УкрСиббанк» є:
 Організація випуску єврооблігацій;
 Органзація та залучення синдикованих кредитів;
 Експортне-імпортне фінансування;
 Фінансування комунальних підприємств під гарантії USAID;
 Послуги сприяння в отриманні міжнародних кредитних рейтингів;
 Консультування клієнтів, що виходять на ринки зовнішніх запозичень з питань міжнародного фінансування, фондування та розвитку бізнесу;
 Операції REPO;
 Аналітична діяльність.
АКІБ «УкрСиббанк» має добру репутацію на зовнішньому ринку позиченого капіталу. У квітні 2004 року банк через ноти участі від Dresdner Bank AG залучив 100 млн.доларів США, лід-менеджером якого виступив Dresdner Kleinwort Wasserstein. Цей випуск є єдиною корпоративною позикою, якій присвоєний рейтинг на рівні рейтингу України. На сьогодні цей випуск є найбільш вдалим з точки зору вартості залучення коштів українським банком за кордоном.
У листопаді 2003 року Банк отримав синдикований кредит від Standard Bank London Limited та GML International Limited у сумі 10 млн.дол. США.
АКІБ «УкрСиббанк» також має можливість виступити у ролі фінансового консультанта та учасника процесу зовнішніх запозичень для потенційних українських емітентів з питань випуску облігацій та отримання міжнародних кредитних рейтингів. В якості свідоцтва компетентності банку та наявності необхідного досвіду виступають уже здійснені угоди нашого банку із залучення міжнародного фінансування та рейтинги, отримані від міжнародних рейтингових агентств.
Одним із провідних напрямів діяльності Управління міжнародного бізнесу є фінансування імпортних операцій. Зважаючи на той факт, що на цей момент чимало підприємств відчувають гостру необхідність здійснення інвестицій у засоби виробництва, а стандартний банківський кредит не завжди підходить для цих цілей, АКІБ «УкрСиббанк» пропонує найбільш вигідне джерело фінансування — кредити, що надаються у рамках спільних проектів з провідними західними банками. Такий інструмент є більш привабливим для реалізації різних інвестиційних програм внаслідок тривалішого терміну (до 5-и років) та низької вартості (10-11% річних).
Збільшення суми позикових коштів дозволило банку збільшими обсяг кредитування.
Збільшення обсягів привернутих засобів дозволило Банку збільшити обсяг активних операцій. Середні робочи активи виросли за рік як за рахунок власного капіталу, так і за рахунок засобів клієнтів.
Банк має розгалужену кореспондентську мережу, що охоплює основні фінансові центри світу. Це повною мірою відповідає потребам клієнтів та дозволяє у мінімальні строки здійснити розрахунки у будь-якій точці планети. Кореспондентська мережа АКІБ «УкрСиббанк» постійно зростає. Стійка репутація банку серед закордонних партнерів та багаторічні ділові зв’язки з кореспондентами дозволяють банку працювати з більшістю з них за гнучкою системою тарифів, що враховує обсяг платіжного обігу та інші аспекти кореспондентського співробітництва.
АКІБ «УкрСиббанк» зарекомендував себе як надійний та ефективний партнер у галузі операцій на міжнародних ринках капіталу. Стратегія банку націлена на розвиток інвестиційної діяльності, а також на подальше розширення міжнародного бізнесу. Таким чином, «УкрСиббанк» радий запропонувати своїм клієнтам індивідуальний підхід та незмінну якість пропонованих послуг — «Цінуємо усіх, розуміємо кожного».


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: