перейти на сайт>>

Місцеві податки і збори

ID роботи: 963
Тип роботи:
Об'єм: 25 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ
1. Суть місцевих податків і зборів
2. Загальна характеристика податку з реклами
3. Загальна характеристика комунального податку
4. Місцеві збори та порядок їх взимання
Висновки та пропозиції
ЛітератураВисновок:

Місцеві податки і збори, згідно із законодавством України, є власними доходами місцевих органів влади. Подальший розвиток фiнансiв місцевих органів влади України буде неможливим без радикальної реформи податкової системи України, без значного збільшення в податковій системі України ролі й частки місцевих податків і зборів. Основними напрямами в реформуванні податкової системи повинен бути перехід від виключно фіскальної функції податків до регулюючої. Тобто податкова політика повинна не тільки забезпечувати надходження до бюджету коштів, необхідних для задоволення державних потреб, але й забезпечувати встановлення податків, які стимулюватимуть розвиток підприємництва, сприятимуть вирішенню соціальних потреб населення країни, економічних, екологічних та інших проблем.

Сьогодні впевнено можна стверджувати, що фактично, інститут місцевих податків і зборів як структурна частина податкового права ще не отримав достатнього науково-теоретичного обґрунтування. Недостатньо вирішеними залишаються питання вдосконалення співвідношення центру і регіонів щодо регулювання відносин у сфері місцевого оподаткування, забезпечення єдиного державного підходу до вирішення цих питань; наукового аналізу природи місцевих податків і зборів та їх відмінностей від загальнодержавних тощо. Серйозною проблемою на сьогодні є і те, що законодавчо закріплені місцеві податки і збори загалом, та їх ставки зокрема, не враховують реальних можливостей платників, а отже, не виконують стимулюючої функції. Як наслідок, такі вади негативно позначаються на дотриманні принципів єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності бюджетного устрою України в цілому.

Загалом, інститут місцевих податків і зборів в Україні порівняно з практикою західних країн є фактично недієздатним, не виконуючи при цьому тих функцій, які покладені на нього законодавством. Це головним чином зумовлено вкрай мізерною роллю місцевих податків і зборів у формуванні фінансів органів місцевого самоврядування.

Крім цього, неабияким недоліком сучасної вітчизняної системи місцевого оподаткування є наявність тих місцевих податків і зборів, які з плином часу виявили свою недоцільність, не мають фіскального значення або є економічно необгрунтованими (збори за проведення кіно- та телезйомок, за участь у бігах на іподромі, за виграш на бігах на іподромі, збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі тощо); місцевих податків і зборів, не характерних як для України загалом так і для її регіонів зокрема через відсутність бази оподаткування; наявність місцевих податків і зборів, витрати на адміністрування яких перевищують надходження від них (іподромні збори, збір з власників собак, та ін.). Все це свідчить про нераціональність вітчизняної структури надходжень місцевих податків і зборів, що доповнюється ще й нерівномірністю розміщення бази оподаткування по території України.

У контексті вищесказаного, першочергово виявляється доцільним негайне вирішення питання оновлення правового регламентування справляння місцевих податків і зборів через прийняття Закону «Про місцеві податки і збори», врахувавши при цьому суттєві зміни, що мали місце у відносинах власності, реальних доходах населення та соціальній структурі. Разом з тим, розв'язати низку проблем системного характеру у сфері податкових відносин просто не можливо без прийняття Податкового кодексу України.

Нагальним питанням на сьогодні є і зміна ставлення до місцевих податків і зборів, як до другорядних фіскальних інструментів в складі вітчизняної системи оподаткування. А це можливо втілити в життя лише шляхом перегляду існуючого складу місцевих податків і зборів. З огляду на це, доцільним є перенесення акценту у місцевому оподаткуванні на податки, які згідно із світовим досвідом, найбільш придатні для місцевого оподаткування, серед яких: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств комунальної форми власності, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, податок на промисел, платежі за ресурси місцевого значення, плата за торговий патент на певні види підприємницької діяльності, податок на нерухомість, надходження від збору за забруднення навколишнього природного середовища [1,c.99].

У перспективі, надходження від цих податків дадуть змогу встановити залежність між обсягами місцевих бюджетів і результатами господарювання підприємств, кількістю створених робочих місць, рівнем оплати праці працівників тощо, що, в свою чергу, змусить органи місцевого самоврядування активніше розв'язувати проблеми зайнятості, створювати спрятливі умови для розвитку підприємництва, зокрема середнього і малого бізнесу.

Піднесення ролі місцевого оподаткування просто неможливе без запровадження такого важливого податку, як податок на нерухоме майно, який здатен забезпечити низку переваг як для місцевої, так і для загальної податкової системи України. По-перше, податок на майно може забезпечити стабільне надходження коштів до місцевих бюджетів. По-друге, оскільки нерухоме майно не може бути переміщене, тому можливі регіональні відмінності в його ставках не спричинять небажані наслідки. По-третє, використання такого податку буде сприяти більш ефективному управлінню органами місцевої влади об'єктами нерухомості, враховуючи при цьому інтереси місцевого населення. Разом з тим, організувати ефективне майнове оподаткування непросто. При цьому виникають проблеми повного охоплення об'єктів оподаткування, точної оцінки їх вартості та дієвого механізму стягнення податку. Крім того, потрібно враховувати, що, за свідченнями американських вчених, податок на майно не користується особливою популярністю, оскільки ним обкладається така форма матеріальних цінностей, яку неможливо приховати. Це, напевно, головні причини, які стоять на перешкоді встановлення і справляння цього виду платежу в нашій країні [3, c.45].

Варто констатувати, що в принципі, податок на нерухоме майно уже формально внесений до складу вітчизняної системи оподаткування, а його запровадження передбачено таким важливим документом стратегічного спрямування як Програма «Україна - 2010». Проте практичне втілення цього податку з року в рік відкладається.

Одним із напрямів реформування місцевого оподаткування має бути також розширення переліку тих місцевих податків і зборів, які платник буде сприймати як плату за певні місцеві послуги, які відображатимуть політику органів місцевого самоврядування. Безпідставними, у цьому випадку, є побоювання щодо недоцільності суттєвого збільшення кількості податків, яке ще не означає збільшення загального рівня податкового тягаря. Розширення місцевих податків і зборів, має відбуватися за рахунок впровадження податків із цільовим використанням одержаних коштів. Це стосується зборів на прибирання й освітлення вулиць, на утилізацію сміття і побутових відходів, зборів на впорядкування парків, скверів, зон відпочинку, кладовищ тощо.

В умовах загрозливої екологічної ситуації в Україні актуальним є впровадження місцевих екологічних податків, які доцільно стягувати у вигляді штрафів за забруднення повітря, водоймищ, лісів та інших природних ресурсів. Фактично, такі податки мають стати дієвим інструментом у справі збереження й охорони навколишнього природного середовища і покращення екологічної ситуації в країні.

Ще одним з можливих напрямів розширення переліку місцевих податків і зборів є запровадження місцевих акцизів, наприклад, на тютюнові та алкогольні вироби; повернення до використання податку з продажу імпортних товарів. Зокрема, останній, окрім фіскальної функції виконував би ще і протекціоністську функцію, а місцеві акцизи на алкоголь і тютюн обмежували б споживання цієї шкідливої для здоров'я людини групи товарів.

В умовах сьогодення, зарубіжний досвід переконує, що в Україні також є можливість і перспективи для запровадження податків на цінні папери, на біржові операції, грошові капітали, приріст капіталу, на право розміщення офісів у центральній частині міста.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: