перейти на сайт>>

Місце та роль України в міжнародному розподілі праці

ID роботи: 5530
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Теоретичні основи дослідження ринку праці в умовах глоблізації економіки

1.1. Світовий ринок праці, його структура та особливості формування

1.2. Міжнародний поділ праці – матеріальна основа розвитку світового господарства

1.3. Форми  міжнародного поділу праці та міжнародна спеціалізація

Розділ 2

особливості участі України у сучасному розподілі праці

2.1. Вплив глобалізації на ресурси праці та соціально-трудові відносини

2.2. Місце України в міжнародному поділі праці

2.3. Дослідження ефективної участі України у міжнародному поділі праці та роль  зовнішньоекономічних зв'язків у реалізації національних економічних інтересів

Розділ 3

Проблеми та перспективи участі України у міжнародному розподілі праці

3.1. Напрямки впливу діяльності транснаціональних корпорацій на формування ринкової інфраструктури зовнішньоекономічного сектора

3.2. Формування і розвиток інфраструктурних елементів зовнішньоекономічної діяльності України у контексті міжнародного поділу праці

Висновки

Використана літератураВисновок:

Аналіз викладеного матеріалу дозволяє конкретно для України визначити позитивні й негативні наслідки та зробити пропозиції щодо поліпшення ситуації на внутрішньому й зовнішньому ринках праці.

Завдяки участі в МПП кожна країна отримує визначені переваги, обумовлені вибором нею форм спеціалізаціі і кооперування, які в найбільшій мірі відповідають 1) її природним умовам; 2) досягнутому рівню розвитку продуктивних сил; 3) національним витратам праці, що визначаються з врахуванням, з одного боку, витрат на виробництво товарів, які країна виробляє і які обходяться їй відносно дешевше, а з іншого боку – витрат на виробництво товарів, що у випадку відсутності міжнародної торгівлі обійшлися б їй дорожче при організації власного виробництва. Економічні вигоди, одержувані країнами з різним рівнем продуктивності, інтенсивності, складності праці, стимулюють їх до участі в МПП в умовах глобалізаціі світогосподарських відносин. При відсутності МПП і зовнішньої торгівлі промислово-розвинутим країнам довелося б збільшити витрати виробництва в промисловості як мінімум у 1,5-2 рази.

Активна участь України в економічних процесах міжнародної глобалізації, у тому числі у світових міграційних процесах дає можливість імпортувати з розвинених країн найсучасніші методи організації праці, менеджменту, кваліфікаційні навички.

З метою підвищення конкурентоспроможності українських товарів і послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках слід зосередитись на запровадженні в процес виробництва нанo-технологій. Цьому необхідно приділити першочергове значення.

Стан ресурсного самозабезпечення України і розвиток її експортного потенціалу, подальша інтеграція економіки України у світове господарство, її ефективність великою мірою залежать від наявних ресурсів країни, які є основним елементом економічного потенціалу.

 

Експортна орієнтація економіки та лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків потребують визначення існуючих і потенціальних переваг українських товаровиробників. Україна має всі можливості значно збільшити експорт продукції хімічної та нафтохімічної промисловості: аміаку, гідрооксиду магнію, натрію, оксидів металів, казеїну, ефіру, кислот, силікатів, карбідів, пороху та вибухових речовин, фарбувальних речовин тощо.

Економічний потенціал України має зростати за рахунок найважливіших товарів і послуг. Найважливішими завданнями державної політики у цьому напрямі є такі:

 - всебічне забезпечення сприятливих умов для виходу України на світові ринки, підтримка вітчизняних експортерів, розробників імпортозамінюючих товарів і виробників конкурентоспроможної продукції;

 - створення інфраструктури зовнішньої торгівлі та нової системи її інформаційного забезпечення;

 - проведення гнучкої імпортної політики (тарифне регулювання, механізм обмеження імпорту, обсяги і перелік товарної номенклатури критичного імпорту, перелік імпортозамінюючої продукції);

 - удосконалення систем державного регулювання зовнішньої торгівлі (правова база, узгоджена з міжнародними правилами і стандартами, обмежений протекціонізм, комплекс нормативних документів);

 - реалізація режиму вільної торгівлі з країнами СНД (без будь-яких винятків);

 - зміцнення і подальший розвиток торгівлі з Європейським Союзом (розширення доступу українських товарів на європейські ринки, зокрема ядерних матеріалів, текстилю, мінеральних добрив, металургійної та сільськогосподарської продукції);

 - використання можливості одержання нових технологій та інвестицій від країн «великої сімки» на основі взаємного захисту інвестицій.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: