перейти на сайт>>

Навчальні літературні ігри

ID роботи: 1386
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Теоретичні аспекти використання ігрових технологій на уроках української літератури
1.1. Гра як метод навчання. Значення педагогічної гри
1.2. Використання навчально-ігрової діяльності учнів у процесі вивчення літератури
Розділ ІІ. Методологія організації і проведення навчальних літературних ігор
2.1. Організація навчально-ігрової діяльності учнів у процесі вивчення української літератури
2.2. Особливості використання літературних ігор на уроках української літератури
Висновок
Література
ДодаткиВисновок:

Характерною тенденцією реформування сучасної освіти в Україні є її спрямованість на підвищення якості освіти, орієнтацію на всебічний розвиток особистості та підвищення рівня її освіченості, яка зможе жити в надзвичайно динамічному суспільстві, вдосконалювати свої знання впродовж життя. Гуманістична орієнтація в сучасній системі освіти виходить із визнання активності особистості як головної рушійної сили її розвитку. В цьому плані стає очевидним, що освіта перестає визначатися лише критерієм інформованості і починає наповнюватися спрямованістю до творення внутрішнього духовного світу людини, світу її суб’єктивності, наповненої живими знаннями, ідеями, цінностями і смислами, а не лише науковою об’єктивністю і системністю предметних знань, умінь і навичок. Таке розуміння освіти істотно перебудовує і збагачує палітру педагогічних цінностей, що визначає вибір вчителями-початківцями підходів до організації освітнього процесу.
Одним із таких підходів є використання ігрової діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи.
Теоретичний аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури показав, що проблемі використання ігор у навчально-виховному процесі приділяється значна увага з боку як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. У своїх працях автори зупиняються на сутності ігор, їх структурі, різновидах, місці і особливостях застосування в структурі уроку.
Психолого-педагогічні основи ігрової діяльності базуються на підході до гри як до особливого типу діяльності дитини, який передбачає наявність осмислених дій, об’єднаних єдністю мотиву. В працях вітчизняних та зарубіжних психологів та педагогів гра трактується як прояв уяви або фантазії або як діяльність, пов’язана з розвитком мислення.
На уроках української літератури можуть використовуватись різні ігри: сюжетно - рольові, дидактичні, можуть розгадуватися кросворди, загадки, чайнворди.
Лише той урок буде результативним та ефективним, на якому учні будуть активно працювати, ефективно засвоювати навчальний матеріал і будуть хотіти ходити на уроки, саме для цього вчитель української літератури і повинен використовувати різні ігрові моменти на своїх уроках.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: