перейти на сайт>>

Навчання молодших школярів розв’язуванню текстових задач технологій укрупнена дидактична одиниця

ID роботи: 1660
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 140 грн.


Змiст:

Вступ
Теоретичні аспекти шкільного навчання математики у початковій школі з проблеми формування вмінь розв’язувати текстові задачі
1.1. Поняття та особливості текстових задач
1.2. Формування Вміння учнів початкової школи розв’язувати текстові задачі
1.3. Характеристика технології укрупнення дидактичних одиниць
2. Експериментальне дослідження Навчання молодших школярів розв’язуванню текстових задач технологій укрупнена дидактична одиниця
2.1. Контрольний експеримент
2.2. Формуючий експеримент: використання системи диференційованих завдань для вирішення текстових задач
2.3. Результати контрольного експерименту
Висновки
Список літератури
ДодаткиВисновок:

Формування вміння розв’язувати текстові задачі - одне із основних завдань вивчення шкільної математики. Від рівня сформованості цих вмінь залежить математична підготовка учнів початкових класах і результативність вивчення математики у наступних.
Формування вмінь розв’язувати текстові задачі стає ефективним, якщо враховуються загальні математичні знання (арифметичні дії і їх властивості, величини і їх числові значення, залежності між величинами) і знання, специфічні для розв’язування текстових задач (поняття про текстову задачу, зміст і особливості її структурних компонентів, процес розв’язування).
Цілеспрямоване формування вмінь розв’язувати текстові задачі передбачає виділення загальних умінь розв’язувати задачі, їх операційного складу та ознайомлення учнів із способами діяльності на кожному етапі розв’язання з орієнтацією на тип задачі і особливості зв’язків між її структурними компонентами.
Методика диференційованого вироблення вмінь розв’язувати текстові задачі має враховувати рівні навчальної діяльності учнів початкової школи (мінімально-базовий, базовий і підвищений), операційний склад умінь і психолого-методичні засади їх формування.
Вироблення в учнів умінь аналізувати задачі і знаходити шляхи розв’язання покращується, якщо використовувати предметні, наочно-схематичні і структурні моделі текстових задач, інсценування задачних ситуацій, поділяти текст на смислові частини, виділяти дані предметної області задачі та встановлювати зв’язки між ними. Короткі записи умови і вимоги задачі, граф-схеми, малюнки, пам’ятки для розв’язання допомагають учням виділяти відомі і шукані величини, встановлювати зв’язки між ними, розчленовуючи складну задачу на прості і, таким чином, полегшують знаходження способів розв’язання.
Важливим засобом вироблення вмінь виявилася система завдань, яка включає такі їх види: підготовчі, пробні, тренувальні, творчі, перевірочні. Рекомендується добирати завдання, враховуючи принципи варіації і диференційованої реалізованості. Це дає змогу урізноманітнити діяльність учнів і виробити вміння розв’язувати текстові задачі різними способами. Доцільно до системи завдань включати нестандартні задачі (із зайвими, недостатніми даними, на переформулювання і складання), розв’язування яких розвиває математичні здібності учнів.
Формування вмінь розв’язувати текстові задачі передбачає раціональне поєднання на уроці колективної, групової та індивідуальної форм роботи, врахування основних функцій оцінювання навченості учнів (контролюючу, навчальну, діагностичну, виховну), своєчасне виявлення та усунення прогалин у знаннях і вміннях школярів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: