перейти на сайт>>

Наочно-образне мислення в молодших школярів допоміжної школи

ID роботи: 1337
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Теоретичні проблеми наочно-образного мислення й методичні аспекти його формування в молодших школярів допоміжної школи
1.1. Поняття та значення наочно-образного мислення
1.2. Розвиток наочно-образного мислення молодших школярів
1.3. Особливості розвитку наочно-образного мислення у розумово-відсталих дітей молодшого шкільного віку
Розділ 2. Експериментальне вивчення наочно-образного мислення дітей молодшого шкільного віку – учнів допоміжної школи
2.1 Результати експериментального вивчення особливостей наочно-образного мислення учнів допоміжної школи
2.2. Методика розвитку наочно-образного мислення учнів допоміжної школи
2.3. Аналіз ефективності занять з розвитку наочно-образного мислення учнів допоміжної школи
Висновок
Література
ДодаткиВисновок:

Узагальнюючи все вищенаведене, слід зазначити, що початкове навчання використовує ту форму мислення, яка виникла ще у дітей-дошкільників. Більшість дитячих психологів називають основним видом мислення в молодшому шкільному віці наочно-образне. До кінця навчання в початковій школі відбувається перехід від наочно-образного мислення до словесно-логічного. Цей перехід здійснюється за рахунок процесу навчання, тобто в процесі надбання дітьми певних знань.
Наочно-образне мислення в молодших школярів ще безпосереднє і тісно пов'язане з їхнім сприйманням. Вони ще не можуть абстрагуватися від найбільш явних ознак предмета. Так, якщо на очах у дитини змінити форму пластилінової кульки (з цього самого шматочка пластиліну ліплять «ковбаску»), то вона стверджує, що кількість пластиліну збільшилася. Мислення, що протікає у формі наочних образів, не дає можливості дитині зробити правильні висновки й узагальнення.
В результаті вивчення психолого-педагогічної літератури ми встановили, що мислення - функція мозку, результат його аналітико-синтетичної діяльності. Об'єктивною матеріальною формою мислення є мова. За допомогою слова люди спілкуються між собою, передаючи культурно-історичний досвід. Завдяки мисленню людина пізнає предмети і явища, а також зв'язки і відносини між ними.
Численними дослідниками встановлено, що мислення нерозривно пов'язано з плотським пізнанням, оскільки плотська основа є основним джерелом думки. Тобто за допомогою таких психічних процесів як відчуття, сприйняття чоловік отримує інформацію про навколишню дійсність. Разом з тим мислення людини спрямоване на пізнання невідомого, а для цього плотська основа мислення дуже вузька.
Для вивчення наочно-образного мислення нами була використана батарея тестів, які показали, що розумово-відсталі діти мають деякі відхилення в розвитку наочно-образного мислення. Тому з метою розвитку наочно-образного мислення була проведена серія занять у експериментальній групі. До початку експерименті три дитини експериментальної групи мали низький рівень наочно-образного мислення, тоді як в контрольній групі тільки у двох дітей низький рівень наочно образного мислення.
Дослідження, проведені після проведення занять показали, що в експериментальній групі значно зріс рівень наочно-образного мислення: більшість дітей (3 чол.) мають середній рівень наочно-образного мислення і у двох високий рівень, дітей з низьким рівнем немає. У дітей же контрольної групи узагальнені результати майже не змінилися: у чотирьох дітей середній рівень наочно-образного мислення і у однієї дитини – низький.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: