перейти на сайт>>

Населення Свердловського району Луганської області

ID роботи: 2212
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Населення адміністративно-територіальної одиниці як об'єкт вивчення загальної географії
1.1 Теоретичні і методологічні аспекти
1.2 Методичні прийоми обліку населення
2. Географічне положення. Природно-ресурсний потенціал. Загальна характеристика господарства регіону
2.1. Природно-ресурсний потенціал Свердловського району Луганської області
2.2. Адміністративно-територіальна характеристика Свердловського району
2.3. Економічна характеристика Свердловського району Луганської області
3. Населення Свердловського регіону
3.1 Динаміка чисельності населення
3.2 Демографічна ситуація
3.3 Структура населення
3.4 Історія заселення і сучасний характер розселення
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

Природною основою трудових ресурсів є народонаселення. Роль його як основи суспільного виробництва полягає в тому, що воно виступає споживачем матеріальних благ і тим самим зумовлює розвиток насамперед галузей, які орієнтуються у своєму розміщенні на споживача. Однак найважливішою характерною рисою народонаселення є те, що воно є природною основою формування трудових ресурсів, найголовнішого елемента продуктивних сил, які відіграють вирішальну роль як фактор розміщення трудомістких галузей господарства.

Чисельність населення, його динаміка і віково-статева структура є найважливішими показниками демографічної характеристики народонаселення. Не менш важливим є показник природного приросту населення.

Зниження природного приросту спричиняє деформацію вікової структури населення, зумовлює зниження природного приросту трудових ресурсів. Старіння населення призводить до збільшення економічного навантаження на працездатних, труднощів у формуванні трудових ресурсів, забезпеченні народного господарства робочою силою.

Аналіз сучасної демографічної ситуації в Свердловському районі Луганської області показує наявність низки невирішених проблемних питань у геодемографічному розвитку краю, окремих сіл.

Специфіка демографічного розвитку Свердловського району певною мірою зумовлена переважно умовами відтворення населення, які є похідними від рівня соціально-економічного розвитку району, особливостей географічного положення. У результаті аналізу виявлено, що в сучасному геодемографічному процесі, який відбувається в районі, проявляються певні закономірності його перебігу і наявна низка демографічних проблем.

Протягом останніх 15 років демографічні зрушення мали суттєвий характер. Зменшилася загальна чисельність населення, що для одного із найменш чисельних за населенням району області є досить суттєвим.

Відбулися зміни в його демографічній структурі, що призвело до зростання частки осіб похилого віку і зменшення активної репродуктивної і працездатної частини у складі всього населення. На демографічні зміни значно вплинула загальна тенденція зниження коефіцієнта народжуваності і збільшення коефіцієнта смертності населення.

Незважаючи на деякі коливання по роках абсолютних і відносних демографічних показників відтворення населення, в усіх поселеннях Свердловської районної системи чітко проявляються тенденції і закономірності в динаміці протікання демографічних процесів та співвідношенні параметрів народжуваності й смертності населення.

Проблема зменшення чисельності населення в основному зумовлена природним скороченням, тобто перевищенням кількості померлих над кількістю народжених.

Для покращення демографічної ситуації у Свердловському районі Луганської області найближчим часом необхідно розв’язати ряд проблемних питань:

- стабілізувати ситуацію і забезпечити поступове зростання позитивних показників відтворення населення району;

- вирішити проблеми зайнятості населення і створення нових робочих місць, особливо в сільських поселеннях, для припинення відтоку населення за межі району;

- регулювати міграційні процеси тощо.

Закріплення позитивних тенденцій та забезпечення нейтралізації факторів, що зумовлюють деструктивні демографічні процеси, є основою стабілізації демографічної ситуації і ефективного управління міграційними процесами та забезпечення сталого збалансованого розвитку Свердловського району Луганської області. Вирішення зазначених проблем може забезпечити лише ефективна регіональна демографічна й економічна політика держави.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: