перейти на сайт>>

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ID роботи: 4141
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1.  Поняття, структура та демографічні характеристики населення

1.1. Поняття "населення", структура населення за різними ознаками.

1.2. Народонаселення та демографічна політика

2. Дослідження особливостей та тенденцій розвитку населення України на сучасному етапі

2.1. Закономірності розвитку населення України.

2.2. Особливості регіонального розміщення населення України

Висновки та пропозиції

Список літературиВисновок:

Україна – це велика європейська країна зі значними територіальними відмінностями, що стосуються розміщення населення і його щільності, стану соціально-демографічних структур, перебігу основних демографічних процесів та їхніх наслідків щодо економічного розвитку реґіонів і зокрема трудоресурсної ситуації в них. Основними ознаками демографічної динаміки в Україні в останнє десятиріччя стало неухильне зменшення чисельності населення, зумовлене здебільшого депопуляцією, триваюче старіння населення, переважно несприятливі або стаґнаційні тенденції смертності й тривалості життя тощо. Однак демографічний стан регіонів України та його динаміка за цей період мають суттєві особливості, які, своєю чергою, визначають подальші демоекономічні перспективи різних територій країни, а також можливості впливу на ситуацію, що склалася, засобами економічної й соціально-демографічної політики.

Отже, соціально-демографічна ситуація, що склалася в Україні,  настійно вимагає  врахування  демографічного  чинника   при   визначенні   перспектив побудови суверенної Української  держави,  створення  відповідних  умов  для збереження та виживання населення,  без  чого  підтримання  її  національної безпеки буде справою безперспективною.

Дивлячись на чисельність населення України на сьогоднішній день, можна зробити висновок щодо темпів зростання його, то вони надто  повільні  через зниження природного  приросту,  його  механічну  рухливість  та  інтенсивний відплив  осіб  молодого  віку,  що  зумовлює  деформацію  вікової  структури працездатних. На даному етапі розвитку країни смертність переважає народжуваність. У  перспективі   очікується   зменшення   приросту   трудових ресурсів, що позначиться  на  розширеному  відтворенні  і  зумовить  потребу максимальної орієнтації на впровадження трудозберігаючих технологій.

Аналіз засвідчив, що основним чинником, який зумовлює підвищену інтенсивність депопуляції у низці північних, північно-східних і центральних областей країни, є високий рівень старіння населення в цих реґіонах. Впливовим фактором, що гальмує вихід із депопуляції, - також низька народжуваність.

Деформації вікового складу населення у найстаріших (Чернігівська, Черкаська, Сумська та ін.) областях країни та особливо несприятливий перебіг основних демографічних процесів у згаданих і деяких інших реґіонах (зокрема, східних та південно-східних) зумовлюють подальше «затягування вузла» демоекономічних проблем, пов’язаних із забезпеченням виробництва робочою силою належної якості, фінансовою й інструментальною підтримкою осіб післяпрацездатного віку, забезпеченням гідного рівня життя домогосподарств із підвищеним демоекономічним навантаженням. Збереження і розвиток трудового потенціалу в цих областях потребують координації дій соціально-демографічного спрямування (як-от: активізація дітородної діяльності, поліпшення стану здоров’я і працездатності населення, оптимізація міґраційних потоків тощо) з виваженою економічною політикою, спрямованою на структурно-технологічну перебудову й оновлення господарського комплексу цих реґіонів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: