перейти на сайт>>

Нетрадиційні прийоми на уроках математики у початковій школі

ID роботи: 1360
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Педагогічні умови використання нетрадиційних прийомів на уроках математики у початковій школі
1.1. Поняття нетрадиційних уроків та їх особливості у початковій школі
1.2. Технологія складання нестандартних задач з математики
Розділ ІІ. методологічні аспекти використання Нетрадиційних прийомів на уроках математики у початковій школі
2.1. Елементи теорії графів на уроках математики у початковій школі
2.2. Використання елементів теорії вірогідності і статистики на уроках математики в початковій школі як метод випереджаючого навчання
Висновок
Список використаних джерелВисновок:

Початкова школа – перша ланка середньої загальноосвітньої школи. Вимоги, що стоять перед школою в цілому, визначають основні напрямки роботи її початкової ланки, а отже, і навчальний план. Математика – один з обов'язкових предметів початкових класів. І це не випадково. Визнання математики обов'язковим навчальним предметом загальноосвітньої ніколи безпосередньо пов'язане з її роллю в науково-практичній діяльності людства. «Красунею» називали математику стародавні індуси, а стародавні греки проголосили її «гімнастикою розуму».
Останнім часом математика здобула особливу популярність. Після створення електронно-обчислювальних машин стало зрозумілим, які її можливості. Елементарні знання з математики, розуміння її можливостей стають так само необхідними елементами загальної культури, як знання власної історії і літератури.
Методика викладання математики визначає мету навчання молодших школярів математики. Розрізняють загальноосвітні, практичні та виховні цілі. Вони повинні розглядатися з позиції єдиного шкільного курсу математики. Методика визначає зміст і структуру початкового курсу математики. Всебічне їх розкриття подається в програмі і шкільних підручниках. У програмі зазначається, який матеріал вивчається в початкових класах і в якій послідовності, на якому рівні узагальнення розглядається кожне питання. У підручнику зміст навчання конкретизується повідомленням теоретичного матеріалу та системою вправ і задач.
Методика викладання математики розробляє поради щодо розумового розвитку учнів; виховання в дітей патріотизму, інтересу до вивчення математики, позитивних рис характеру.
Отже, завданням методики викладання математики в початкових класах є:
обґрунтування мети початкового вивчення математики – для чого треба вчити математику;
визначення змісту навчання математики – чого вчити;
розробка засобів навчання (підручники, дидактичний матеріал, наочні посібники, технічні засоби) –за допомогою чого вчити;
визначення й розробка методів і прийомів вивчення кожного питання розділів програми – як вчити;
організація навчання (проведення уроку і позаурочних форм навчання) –як організувати пізнавальну діяльність учнів;
дослідження процесу засвоєння математичних знань учнями – як вчаться діти;
вивчення результатів засвоєння математичних знань учнями – чого навчилися діти, як вони розвинулися;
виявлення можливостей виховного й розвивального впливу на молодших школярів у процесі вивчення математики та розробка методів і засобів реалізації такого впливу – що і як розвивати у дітей на уроках математики, як здійснювати виховний процес під час вивчення математики.
Усе вищезазначене дає нам змогу дійти висновку про те, що використання у навчально-виховному процесі нестандартних форм уроків на базі нових педагогічних технологій у молодших класах є одним із найважливіших напрямів підвищення мотивації, пізнавального інтересу до вивчення математики, якості знань, а звідси й успішності учнів. За умови дидактично продуманого використання таких форм у межах педагогічних технологій навчання на уроці з’являються необмежені можливості для індивідуалізації та диференціації навчального процесу, що є необхідним під час навчання учнів початкових класів. Зміни в навчальному процесі ставлять нові вимоги й до діяльності вчителя, яка орієнтована на особистісний розвиток учня, і це викликає необхідність по-новому підійти до проблеми використання різних форм у межах педагогічних технологій з учнями початкових класів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: