перейти на сайт>>

Нетрадиційні підходи в системі корекційної роботи з подолання заїкання

ID роботи: 6923
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ СПІЛКУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

1.1. Проблема заїкання у психолого-педагогічній літературі

1.2. Психолого-педагогічна характеристика дітей дошкільного віку, що заїкаються

1.3. Специфіка використання нетрадиційних підходів у логопедичній роботі

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В СИСТЕМІ КОРЕКЦІЇ ЗАЇКАННЯ В ГРУПІ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1. Логопедичний обстеження дошкільників із заїканням. Виявлення причин заїкання

2.2. Проведення корекційно-логопедичної роботи з дошкільниками із заїканням з використанням методу казкотерапії

2.3. Аналіз ефективності казкотерапії в процесі корекції заїкання у дітей дошкільного віку

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:

Таким чином, в даній курсовій роботі ми розглянули теоретичні аспекти та  практичний досвід використання нетрадиційних підходів у  подоланні заїкання дітей дошкільного віку.  Існуючі в даний час методики корекції заїкання у дошкільників в основному спрямовані на відновлення функцій мови і не враховують наявність у дітей 4-5 років емоційно-напруженого стану, зниження адаптивних властивостей дитини до впливу на неї навколишнього соціального середовища. Включення в традиційні логопедичні заняття нетрадиційних методів, а саме казкотерапії, сприяє не тільки закріпленню навичок плавної мови і перенесення їх в природні умови спілкування, але і впливає на особистість заїкуватого, гармонізуючи його відносини з навколишнім світом.

Казка є універсальним засобом для розвитку комунікативних навичок, які порушені у дошкільників із заїканням як на вербальному, так і на невербальному рівні, і використання казок для вирішення даних завдань є оптимальним засобом. Програвання казок завжди створює у дітей емоційно підвищений настрій. Відомо, що емоційно значущі ситуації можуть приводити до погіршення мовлення у дітей із заїканням. Тому закріплення плавної  мови на емоційному тлі стає для логопеда одним з важливіших моментів у корекційній роботі.

Таким чином, казка стає своєрідним з’єднувальним «містком» між реальністю і фантазіями, між дорослими і дітьми. В результаті засвоєних на заняттях правил, корекційні справи стають для дітей певним мовним і поведінковим зразком, створюючи сприятливу мовне і психологічне середовище для дитини, що веде до оптимізації лікувально-корекційного процесу. Зміст казок викликає інтерес як у дітей, так і у дорослих: у них можна знайти повний перелік людських проблем і способи їх розв’язання. Образи казок звертаються одночасно до двох психічних рівнів: рівню свідомості і підсвідомості, що надає особливі можливості при комунікації. Вплив за допомогою метафори, у формі якого створена казка, є глибинним і стійким, оскільки зачіпає не тільки поведінкові пласти психіки, але і її ціннісну структуру. Для дітей казкотерапія, насамперед, пов’язана з процесом пошуку сенсу, розшифровки знань про світ та системи взаємовідносин у ньому, вона допомагає здійснювати перенесення казкових уроків в реальність, об’єктивізувати проблемні ситуації.

Проведений контрольний експеримент дозволив переконатися в ефективності запропонованої нами методики роботи з дошкільниками із заїканням. Заняття з казкотерапії не тільки сприятливо впливають на психічний стан заїкуватого дитини, але і допомагають на прикладі рольового комунікативно-поведінкового образу сформувати мовний еталон, відпрацювати плавну мова в різних емоційних ситуаціях.

Таким чином, включення казкотерапії  як нетрадиційного методу   в реабілітаційну програму для дітей із заїканням сприяє закріпленню правильної та плавної вимови, корекції особистості, нормалізації відношень з навколишнім середовищем, що у свою чергу знижує вірогідність рецидивів заїкання і підвищує ефективність лікувально-корекційної роботи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: