перейти на сайт>>

Облік, аналіз та аудит витрат на сучасному підприємстві

ID роботи: 3017
Тип роботи:
Об'єм: 105 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні основи організації обліку і аудиту витрат
1.1. Теоретичні основи організації бухгалтерського та управлінського обліку витрат підприємства
1.2. Законодавчі основи ведення обліку витрат
1.3. Нормативні основи аудиту витрат
2. Комплексне дослідження об’єкта та предмету дослідження
2.1. Характеристика підприємства
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності
2.3. Облік та аналіз витрат
3. Розробка пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності управління витратами
3.1. Розробка пропозицій по раціоналізації витрат
3.2. Організація обліку запропонованих заходів
3.3. Розробка контролю запропонованих заходів
4. Заходи з цивільної оборони
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Досить детально вивчивши та проаналізувавши діяльність підприємства КП “Райагропроменерго” можна дійти таких висновків:
У КП “Райагропроменерго” існує ряд труднощів і проблем, пов'язаних із загальним нестабільним станом у сучасній економіці. Тому удосконалення обліку витрат для підприємства набуває важливого значення. Воно дозволить поліпшити свою виробничо-фінансову діяльність шляхом виявлення резервів підвищення ефективності використання його потужностей і ресурсів для досягнення намічених цілей.
За результатами аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності КП “Райагропроменерго”, слід зазначити, що за останні 3 роки вона не є досить успішною.
Аналізуючи основні показники фінансово-господарської діяльності КП „Райагропроменерго” за 2003 – 2005 роки (таб. 2.1) можна зробити висновок, що підприємство “Райагропроменерго” працює рентабельно, хоча дуже нестабільно. У 2004 році спостерігалося зниження рівня доходу від реалізації продукції порівняно з попереднім роком у два рази при відносній незмінності собівартості продукції. Це було викликано перш за все, відсутність чистеми планування та контролю витрат на підприємстві.
В результаті цього підприємство отримало дуже низький річний чистий прибуток, який склав лише 12% від аналогічного показника попереднього року.
Проте у 2005 році керівництво КП „Райпроменерго” приділяю більше аваги системі планування та нормування витрат виробництва, шукає нові шляхи реалізації продукції, завдяки чому ситуація різко змінюється і збільшується на 77% виручка від реалізації порівняно з 2004 роком при майже незмінній сумі собівартості реалізованих товарів. Як результат рентабельність зростає від 0,08 до 0,24. Помітним є також систематичне збільшення з кожним роком суми інших операційних витрат, на що, на наш погляд потрібно звернути увагу керівництву підприємства. Тому, не зважаючи на різкий спад прибутковості у попередньому році базове підприємство працює успішно і, як бачимо має перспективи до зростання основних показників прибутковості.
Проаналізувавши показники платоспроможності і фінансової стійкості КП “Райагропроменерго” за 2004-2005р. ми дійшли такого висновку: найбільш позитивними для досліджувального підприємства є показники фінансової стійкості, що свідчить про добру платоспроможність підприємства, хоча в 2005р. порівняно з 2004р. помітне незначне їх зменшення. А найбільш негативними є показники ділової активності, хоча і помітне їх збільшення у 2005 році порівняно з 2004 роком.
Згідно наказу про облікову політику, затвердженою на підприємстві, бухгалтерський облік ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції №291 за журнально-ордерною формою з елементами комп’ютерної обробки за допомогою прикладної програми.
При вивченні бухгалтерського обліку, автором дипломної роботи були виявлені такі недоліки:
- деякі документи КП „Райагропроменерго” складені російською мовою;
- незатверджений документообіг на досліджувальному підприємстві;
- неправильної вибір рахунку для обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками;
- на досліджуваному підприємстві загальновиробничі витрати не розподіляються між виробленою продукцією, хоча в плановій калькуляції така стаття присутня;
- не затверджено суму представницьких витрат на підприємстві;
- необґрунтоване відкриття субрахунків до рахунків бухгалтерського обліку на даному підприємстві, наприклад 23, 661.11.
Вивчаючи бухгалтерську звітність КП „Райагропроменерго” можна зробити висновок, що суттєвих порушень законодавства щодо визначення витрат, правильності формування собівартості продукції, а також правильності віднесення витрат підприємства до адміністративних та витрат на збут не виявлено. Всі суми в бухгалтерській звітності підтверджені відповідними первинними документами.
Значним недоліком є відсутність аналізу витрат на досліджуваному підприємстві і пропонуємо керівництву його запровадження. Ми також пропонуємо на КП „Райагропроменерго” проводити аналіз статей витрат для визначення факторів, які впливають на їх зміну. Такий аналіз дозволив би керівництву підприємства приймати відповідні рішення для зменшення витрат базового підприємства.
Досить позитивним у фінансово-господарській діяльності КП “Райагропроменерго” є те, що бухгалтерський облік підприємства ведеться за допомогою зручної, доступної та ефективної автоматизованої програми 1С:"Предприятие". Дана система є могутнім інструментом для роботи головного бухгалтера, який дає можливість систематично та оперативно володіти фінансовим станом підприємства та контролювати своїх підлеглих. Одночасно програма є надійним та доступним помічником рядового бухгалтера, вона дає можливість підняти якість обліку на будь-якій ділянці бухгалтерського обліку. Багато уваги на КП “Райагропроменерго” приділяється ефективному використанню і застосуванню програми, що в основному впливає на зміну інформаційних функцій бухгалтерії: автоматизоване ведення даних, широке використання розподільчої бази даних, автоматизований контроль інформації, організація облікової інформації для контролю і аналізу тощо. Це впливає на особливості організації виробництва і ступінь автоматизації, його розміри і структуру підприємства, спеціалізацію, рівень підготовки і ділової здібності персоналу, функціональні і експлуатаційні можливості технічних засобів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: