перейти на сайт>>

Облік, аналіз і аудит фінансового лізингу основних фондів підприємства

ID роботи: 3019
Тип роботи:
Об'єм: 120 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження фінансвого лізингу підприємства
1.1 Поняття лізингу
1.2. Правові аспекти фінансового лізингу
1.3 Лізинг як перспективний вид фінансового забезпечення підприємства
1.4. Організаційно-економічна характеристика ПНВП „Спецпромавтоматика”
Розділ 2. Система обліку та контролю фінансового лізингу основних засобів на підприємстві
2.1. Теоретичні основи обліку та контролю фінансового лізингу
2.2. Синтетичний та аналітичний облік лізингу основних фондів підприємства
2.3. Податковий облік операцій фінансового лізингу
2.4. Контроль за правильністю відображення операцій з фінансового лізингу (оренди) в бухгалтерському та податковому обліку
2.5. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту лізингу основних засобів в умовах АРМ бухгалтера
Розділ 3. Методика економічного аналізу та аудиту фінансового лізингу основних засобів
3.1. Методи, прийоми, задачі та джерела інформації для аналізу використання основних фондів
3.2. Аналіз динаміки та структури основних фондів
- структурні капітальні вкладення;
- рівень автоматизації і механізації виробництва;
- його комбінування, спеціалізація і кооперування
Аналізується Кзмін. шляхом порівняння фактично Кзмін. з плановим. Потім визначаються причини змін
3.3. Концепція і методика аудиту лізингу основних засобів
Висновок
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

В сучасних умовах господарювання і формування ринкової економіки важливого значення набуває економічна оцінка, облік та аналіз показників ефективності відтворення основних засобів.
У даній роботі було розглянуто питання обліку, аудиту та анілзу лізингу основних фондів, його види, форми, функції, особливості лізингу в Україні. Аналіз вище зазначених дозволяє зробити висновки:
 лізинг як метод стимулювання оновлення основних фондів є одним з найперспективніших шляхів подолання підприємством кризи та поновлення процесу активного фінансування капіталовкладень;
 серед методів стимулювання розвитку лізингових операцій пропонується введення порядку прискореної амортизації засобів, що виступає об’єктом лізингу.
Доля лізингу основних фондів ПНВП „Спецпромавтоматика” зменшилась за аналізований період на 587 тис.грн., що свідчить про те, що підприємство в 2006 році передало в оренду основні фонди з метою ефективного використання основних фондів та отримання прибутку. Аналіз показав, що за 2005 рік основні фонди підприємства збільшились на 1482,7 тис.грн, в 2006 році – на 1252,7 тис.грн. Аналізуючи показники за 2 роки діяльності підприємства можна стверджувати, що відбувається зростання обсягів основних фондів, що дає можливість підприємству збільшувати обсяги випуску продукції, за рахунок введення в дію нових основних засобів, підвищувати конкурентоспроможність продукції, використовувати новітні технології та інше.
У дипломній роботі був проведений порівняльний аналіз ефективності різних способів придбання нового обладнання ПНВП „Спецпромавтоматика”. Для цього був виконаний розрахунок лізингових платежів; розрахунок економії по податках для лізингової схеми і кредитного продукту; порівняльна оцінка фінансових результатів лізингової схеми і кредиту – оцінка ефективності лізингової операції для ПНВП „Спецпромавтоматика”. Розрахунки показали, що чистий ефект лізингу в порівнянні з придбанням устаткування за рахунок власних засобів становить 3.099.336,89 грн., а чистий ефект лізингу в порівнянні з придбанням устаткування з використанням банківського кредитування становить 1.130.285,02 грн.
На основі проведених розрахунків очевидно, що придбання устаткування з використанням лізингового фінансування найбільш оптимальне для ПНВП „Спецпромавтоматика”.
Дослідивши систему обліку та аналізу лізингових операцій ПНІВП „Спецпромавтоматика” можна відмітити наступні переваги використання лізингу для даного підприємства:
 гнучкий підхід, дозволений по відношенню до обліку майна, переданого в лізинг (можливість вибору – на чиєму балансі враховується устаткування);
 віднесення лізингових платежів лізингоотримувачем на витрати (на зменшення бази, оподаткування, по податку на прибуток) в повному об'ємі;
 підприємство звільняється від необхідності інвестування одноразової крупної суми, а тимчасово вивільнені суми грошових коштів можуть використовуватися на поповнення власного оборотного капіталу, що підвищує його фінансову стійкість.
 з'являється можливість швидкого нарощування виробничої потужності, впровадження досягнень научно-технічного прогресу, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності ПНІВП „Спецпромавтоматика”.
Питання обліку та внутрішнього контролю лізингових операцій знайшли віддзеркалення в другому розділі дипломної роботи. При аналізі різних способів придбання нового обладнання ПНВП „Спецпромавтоматика” був виконаний розрахунок лізингових платежів – оцінка ефективності лізингової операції для лизингодателя; розрахунок платежів по кредитному продукту, зіставному з терміном дії лізингової схеми; розрахунок економії по податках для лізингової схеми і кредитного продукту; порівняльна оцінка фінансових результатів лізингової схеми і кредиту – оцінка ефективності лізингової операції для ПНВП „Спецпромавтоматика”.
У третій частини дипломної роботи наведений аналіз стану та використання основних засобів підприємства, у тому числі на умовах лізингу.
На основі проведених розрахунків очевидно, що придбання устаткування з використанням лізингового фінансування найбільш оптимальне для ПНВП „Спецпромавтоматика”.
Таким чином, на основі проведеного аналізу можна запропонувати ПНВП „Спецпромавтоматика”:
1. Більш активне використання лізингу у процесі здійснення господарської діяльності, оскільки, як показали розрахунки, придбання основних засобах на умовах лізингу більш ефективно, ніж використання кредиту та придбання за рахунок власних засобів.
2. Для обробки інформації з обліку фінансового лізингу основних засобів використовувати автоматизоване робоче місце, яке передбачає обробку інформації за рівнями управління.
Отже, мета дипломної роботи, що полягала вивченні обліку, контролю, аудиту та аналізі лізингу основних фондів і оцінки їх ефективності в українській практиці інвестиційного фінансування була реалізована, що знайшло своє віддзеркалення як в теоретичній, так і в практичній частинах роботи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: