перейти на сайт>>

Облік валютних операцій комерційного банку

ID роботи: 2977
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Економічна сутність валютних операцій
1.1 Поняття валютних операцій, їх сутність
1.2 Види та функції валютних операцій
1.3 Порядок проведення валютних операцій в національній та іноземній валюті
Розділ 2. Облік валютних операцій
2.1 Характеристика розрахунків з обліку валютних операцій
2.2 Облік валютних операцій в національній валюті
2.3 Облік валютних операцій в іноземній валюті
Розділ 3. Аналіз валютних операцій в сучасних умовах
Висновки та пропозиції
Список використаної літературиВисновок:

Термін здійснення розрахунків за валютними операціями дає підстави класифікувати їх за способами виконання, тобто — негайно, у дуже короткий термін та у довший термін. Прикладом негайного виконання операцій є відкриття депозитних та інших рахунків в іноземній валюті, виплати з каси банку готівкової іноземної валюти.
Балансова вартість іноземної валюти визначається як вартість іноземної валюти в грошовій одиниці України, за якою вона відображена в балансі (гривневий еквівалент за офіційним валютним курсом). Усі статті балансу, за якими відображаються операції в іноземній валюті та валютні цінності, поділяються на монетарні та немонетарні. Валютні операції з рахунком клієнта, пов’язані здебільшого з необхідністю оплатити рахунки цього клієнта у валюті, що зазначається в угоді.
Так, операція за ініціативою клієнта проводиться лише за згодою банку та за умови, що банк має можливість її виконати. Спекулятивні операції банків виникають у разі спекуляції на ринках валютою, процентною ставкою або ціною.
Розпочати діяльність на валютному ринку банк має право за наявності ліцензій або письмового дозволу, що надається Національним банком України. Будь-який банк, котрий офіційно зареєстрований на території України, має банківську ліцензію й отримав письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів, називається уповноваженим банком.
Проблеми вдосконалення бухгалтерського обліку невіддільні від загальних процесів розвитку вітчизняної економіки. Впровадження в облікову практику суб'єктів господарської діяльності концептуальних (базових) основ міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) спричинило зміну загальних підходів до побудови фінансової звітності. Перетворення системи бухгалтерського обліку в процесі її реформування підвищили економічний ефект від її функціонування.
Оцінка системи бухгалтерського обліку валютних операцій вітчизняних банків теж доводить, що виконання програми реформування бухгалтерського обліку дало вагомі результати. Нові облікові процедури забезпечують формування та подання інформації у фінансовій звітності за реальними показниками стану активів, зобов`язань і капіталу. Відповідність принципів фінансового обліку визнаним у міжнародній практиці засвідчує об'єктивність визнання обліку мовою міжнародного бізнесу.
З огляду на викладене у реформуванні бухгалтерського обліку банківська система просунулася набагато вперед, ніж інші сфери економіки. Банки пройшли складний етап перехідного періоду, набули правової основи своєї діяльності, а основні принципи побудови системи бухгалтерського обліку сформовані з урахуванням специфіки банківського бізнесу. У реформованому вигляді система бухгалтерського обліку максимально відповідає завданням формування ринкової структури суспільного відтворення, що визначається рухом до якісно нового стану економіки.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: