перейти на сайт>>

Облік виробничих запасів

ID роботи: 838
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Виробничі запаси: суть, умови визнання, класифікація, оцінка, правова основа обліку
2. Документальне оформлення руху виробничих запасів і мбп
3. Облік надходження і вибуття виробничих запасів
4. Організація аналітичного обліку виробничих запасів на складах і в бухгалтерії
5. Синтетичний і аналітичній облік мбп
6. Облік виробничих запасів і мбп із застосуванням пк
Висновки і рекомендації
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

У даній курсовій роботі розглядалась економічна сутність запасів як об’єкту обліку. Вивчено оцінку виробничих запасів для цілей обліку та здійснено огляд нормативно-правової бази з обліку виробничих запасів. Вивчено організацію систематичного і аналітичного обліку виробничих запасів, дано характеристику первинних документів їх обліку та руху на підприємстві

Звернено увагу на облік надходжень та вибуття запасів на виробництво та особливості обліку результатів інвентаризації виробничих запасів ПП «Локомотив-Сервіс».

Вивчено організацію обліку виробничих запасів в умовах використання інформаційних технологій на базовому підприємстві, з’ясовано її переваги і недоліки.

В ПП „Локомотив-сервіс” ведеться журнально-ордерна форма обліку, яка заснована на використання принципу систематизації накопичування даних первинних документі безпосередньо в регістрах аналітичного і синтетичного обліку відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.

Досліджуване підприємство передбачає, що при відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ФІФО. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство (Відображені в бухгалтерському обліку, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття ), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.

Аналітичний облік запасів в ПП „Локомотив-сервіс” ведеться у розрізі місць зберігання, матеріально відповідальних осіб та видів запасів. Синтетичний облік наявності та руху запасів здійснюється в грошовій одиниці України на рахунках обліку запасів за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкцією про його застосування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 99 р. N 291 за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19. 04. 2001 р. N 186.

ПП „Локомотив-сервіс” свій бухгалтерський облік веде за допомогою автоматизованої програми «1С:Бухгалтерія». «1С:Бухгалтерія» - це програмний засіб, призначений для вирішення широкого кола задач з автоматизації підприємств різних видів діяльності. У свою чергу конфігурація для сільськогосподарських підприємств України сумісно з програмою «1С: Предприятие - Бухгалтерский учет для Украины 7.7» автоматизує бухгалтерський облік у сільському господарстві.

Автоматизація обліку запасів приносить точність і полегшення в роботі бухгалтера, зменшення часу обробки інформації, презентабельний вигляд внутрішньої та зовнішньої звітності. Все це сприяє чіткій організації обліку й контролю з тим, щоб своєчасно одержати достовірну інформацію про наявність, надходження і витрачання запасів на сільськогосподарському підприємстві.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: