перейти на сайт>>

Облік витрат на оплату праці

ID роботи: 840
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

1. Оплата праці: сутність, правове регулювання і задачі обліку
2. Витрати на оплату праці як найважливіший елемент витрат обігу, задачі і правова основа їх обліку
3. Документування оплати праці
4. Облік витрат на оплату праці
5. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків по оплаті праці
6. Застосування ПК в розрахунках по оплаті праці
Висновки та рекомендації
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Отже, у даній курсовій роботі були розглянуті особливості ведення бухгалтерського обліку витрат на оплату праці, доплати та надбавки, синтетичний і аналітичний облік та документування розрахунків витрат на оплату праці, які використовуються на підприємстві ТОВ „Поліпак-Прінт”.

Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох:: підприємства; працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати майже як найважливіше. У зв’язку з цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера, пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Є тільки один спосіб уникнути таких помилок-абсолютно точно знати, як проводити будь-які розрахунки, пов’язані із заробітною платою. Питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства. З одного боку, це пов'язано з відношенням до таких питань власне робітників, для яких заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ. З іншого боку, - з той обставиною, що суми, що спрямовуються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов’язкових зборів у бюджет і цільові фонди.

На сьогоднішній день існує багато законодавчо-нормативних актів, за допомогою яких держава регулює питання оплати праці. Законодавча база оплати праці є доволі мінливою і потребує до себе постійної уваги як з боку науковців-теоретиків так і бухгалтерів-практиків у зв’язку з постійними її змінами.

Фонд оплати праці на підприємстві складається з фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

На ТОВ „Поліпак-Прінт” ведеться оперативно-технічний облік, який здійснюється в цехах та складах і забезпечує негайне спостереження та реєстрацію визначених виробничих і комерційних операцій. Господарські операції та оцінка майна, виконання зобов'язань і достовірність даних бухгалтерського обліку відображується по журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку з застосуванням комп'ютерної техніки. На підприємстві застосовується погодинна форма оплати праці, яка відповідає певній мірі кількості відпрацьованого часу, а також ведеться облік особового складу.

Основними формами для підтвердження здійснених витрат на оплату праці на ТОВ „Поліпак-Прінт” є розрахунково-платіжна відомість та особовий рахунок.

Великий обсяг економічної інформації, яка безперервно збільшується у зв’язку з збільшенням суспільного виробництва, потребує дальшого удосконалення облікової і контрольно-аналітичної роботи. В умовах ручної обробки знижується якість інформації, подовжується строк її обробки, збільшуються витрати праці і адміністративно-управлінський персонал. В ТОВ „Поліпак-Прінт” об'єктивною необхідністю є перехід на автоматизовану форму обліку. Однією з таких форм є АРМ-бухгалтера.

На підставі проведених досліджень для поліпшення обліку і контролю використання трудових ресурсів та форм і систем оплат праці ТОВ „Поліпак-Прінт” можна рекомендувани впровадження наказу про облікову політику, а також створення інформаційної бази з використанням автоматизованого робочого місця бухгалтера, яка дозволить вирішити всі задачі, поставлені перед даним учасником обліку, і видавати інформацію, необхідну для ухвалення управлінських рішень. Форми і системи оплати праці займає одне з головних місць в економіці на підприємстві і потребує постійного уточнення в зв'язку з постійними змінами в законодавстві.

Як рекомендації по удосконаленню діючої системи організації обліку пропонуємо затвердити порядок документообігу зокрема, щодо руху документів у ТОВ „Поліпак-Прінт” стосовно витрат на оплату праці.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: