перейти на сайт>>

Облік капітальних інвестицій

ID роботи: 7772
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

ВСТУП

1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

1.1. Поняття та економічний зміст капітальних інвестицій

1.2. Нормативно-інструктивне забезпечення обліку капітальних інвестицій

2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

2.1. Первинний облік капітальних інвестицій

2.2. Аналітичний облік капітальних інвестицій

2.3. Синтетичний облік капітальних інвестицій

3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВисновок:

Основою розвитку матеріального виробництва будь-якої краї­ни є капітальні інвестиції, здійснення яких забезпечує впрова­дження у виробництво новітніх технологій, забезпечує підви­щення конкурентоздатності господарюючих суб’єктів, що на­буває особливого значення в умовах вступу України до Світової організації торгівлі.

До капітальних інвестицій (вкладень) відносять: витрати на зведення будівель, споруд та інших об'єктів, включаючи будівельно-монтажні роботи, вартість обладнання та інвентарю, які входять до кошторисів будівництв; витрати на придбання машин та обладнання, які не входять до кошторисів будівництва; витрати на придбання транспортних засобів, обчислювальної техніки та ін.; витрати на будівництво й обладнання житлових будинків, дитячих дошкільних установ, об'єктів культурно-побутового призначення та ін. Капітальні вкладення, залучені в створення та відновлення основних фондів, підрозділяються за призначенням: на капітальні вкладення виробничого і невиробничого призначення.

Роботи із створення або поліпшення необоротних активів на промислових підприємствах зазвичай виконують працівники спеціалізованих (цехи або дільниці нестандартного обладнання, інструментальні, ремонтні, будівельні тощо, спеціалізовані проектні та конструкторські відділи або бюро і ін.) і вимагають спеціального фінансування та належного контролю за використанням усіх видів задіяних ресурсів. Для цього, своєю чергою, необхідно запровадити чітку систему організації документування, обліку та контролю виконання робіт, яка передбачала б порядок:

Оформлення рішення про виконання робіт.

Оформлення та реєстрації замовлень на виконання господарським способом робіт із виготовлення необоротних активів і визначення їхньої вартості.

Оформлення первинних документів щодо використання ресурсів, задіяних у процесі виконання робіт, їх облік та контроль.

Документального оформлення та списання фактичних витрат.

Письмове розпорядження на виконання робіт видає керівник підприємства або його заступники на підставі рішення власників, протоколів виробничо-технічних нарад, клопотання керівників цехів або інших підрозділів тощо.

Відповідно до письмового розпорядження служби підприємства, відповідальні за певні напрями інвестиційної діяльності (відділ капітального будівництва, відділ нестандартного устаткування, відділ інформаційного забезпечення та ін.), зобов’язані оформити замовлення на виконнання робіт та зареєструвати їх у спеціальних журналах.

Для аналітичного обліку витрат за окремими напрямками інвестування та забезпечення остаточного формування інвентарної (первісної) вартості кожного із придбаних та самостійно створених об’єктів необортних активів, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 1999 р. № 291, передбачено використовувати такі субрахунки:

Субрахунок 151 «Капітальне будівництво» – для відображення використання коштів на будівництво, що здійснюється як підрядним, так і господарським способами для власних потреб підприємства.

Субрахунок 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», який призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» (крім об’єктів будівництва та біологічних активів).

Субрахунок 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» – для відображення інвестицій підприємства на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведуть на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

Субрахунок 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів», на якому необхідно обліковувати витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 «Нематеріальні активи».

Сучасний План рахунків є недостатньо досконалим стосовно відображення в обліку капітальних інвестицій. І першочерговим питанням є вдосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку з виокремленням додаткових субрахунків до рахунку 15 «Капітальні інвестиції».

На нашу думку, субрахунок 151 «Капітальне будівництво» потребує деякого реформування, а саме: відкрити рахунки третього порядку щодо видів поліпшень 1511 «Капітальні інвестиції в модернізацію», 1512 «Капітальні інвестиції в реконструкцію», 1513 «Капітальні інвестиції в добудову», 1514 «Капітальні інвестиції в реорганізацію», 1515 «Капітальні інвестиції в перепрофілювання та інші види поліпшень», 1516 «Капітальні інвестиції в ремонти, які капіталізуються», 1517 «Капітальні інвестиції в ремонти, які не капіталізуються».

Вважаємо за доцільне також введення додаткових субрахунків: 156 «Поліпшення та відновлення основних засобів», 157 «Капітальні витрати на поліпшення земель», 158 «Інші капітальні інвестиції».

Поглиблена деталізація структури Плану рахунків бухгалтерського обліку забезпечить відповідність методики обліку капітальних інвестицій, що діє на підприємствах із законодавством України про інвестиційну діяльність, а також отримати, як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам більш повну інформацію стосовно обліку капітальних інвестицій.

Внаслідок відсутності єдиних методологічних підходів і базисів для належного об­ліку та документування капітальних інвестицій документообіг даної ділян­ки є досить складним та громіздким. На наш погляд, підприємствам слід потурбуватися про створення власних внутрішніх форм документів з обліку капітальних інвестицій (напр., карт­ки аналітичного обліку капітальних витрат), що покликано узагальнити ключову інформацію по надходженню та використанню інвестиційних ре­сурсів в одному документі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: