перейти на сайт>>

Облік надходження товарів і рахунків з постачальниками (в оптовій торгівлі, у роздрібній торгівлі, на підприємствах громадянського харчування)

ID роботи: 846
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Поставка товарів: суть, значення, правове регулювання і задачі обліку
2. Форми розрахунків за товари і їх оцінка
3. Документальне оформлення надходження і приймання товарів
4. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з постачальниками
5. Організаціями податкового обліку придбання товарів
6. Особливості формування облікових регістрів по надходженню товарів і розрахунків з постачальниками в умовах застосування ПК
Висновки і рекомендації
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Бухгалтерський облік на підприємствах з різною формою власності базується виключно на основі нормативних документів, а саме: в-першу чергу Законів, прийнятих вищим законодавчим органом Верховною Радою України, Указів Президента України, Постанов та директив Кабінету міністрів України, наказів та інструкцій Міністерства фінансів України та Головної податкової адміністрації України.

Постачальники (підрядники) – це підприємства, що відвантажують продукцію (виконують роботи, надають послуги) покупцям. Основою взаємовідносин між постачальниками і покупцями є договори (контракти) купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, договори підряду на виконання різних робіт, надання послуг тощо.

Товари можуть надходити на підприємство внаслідок придбання у постачальника або підзвітною особою, внеску до статутного фонду, безоплатного надходження, виявлення у результаті інвентаризації тощо. При надходженні товарів ТОВ „Спецпромавтоматика” оцінює товари за первісною вартістю, яка включає всі витрати, пов'язані з придбанням товарів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до продажу.

Для придбання товару від постачальника ТОВ „Спецпромавтоматика” укладає з ним договір купівлі-продажу (поставки). Основними його постачальниками є виробники товарів, підприємства оптової торгівлі, приватні підприємці тощо.

Для цілей обліку ТОВ „Спецпромавтоматика” отримуює від постачальників податкові накладні, наявність яких дає право підприємству на отримання податкового кредиту. Їх оформлення здійснюється відповідно до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПАУ № 165 від 30.05.97. На основі даних податкових накладних здійснюються записи у Реєстр отриманих та виданих податкових накладних, що використовується для цілей податкового обліку.

Організація бухгалтерського обліку на ТОВ „Спецпромавтоматика” – це система методів, способів та заходів, які забезпечують оптимальне функціонування такого обліку та подальший його розвиток. Така організація полягає в цілеспрямованому впорядкуванні й удосконаленні механізму, структури та процесів бухгалтерського обліку.

На ТОВ „Спецпромавтоматика” бухгалтерський облік не є повністю автоматизований. Підприємство для обліку товарів використовує програму Exel. За відсутності великих оборотів, керівництво підприємства вважає недоцільним використання програми «1-С підприємство», оскільки це призведе до додаткових витрачань коштів підприємства. Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками використовуються такі первинні документи: - накладна - податкова накладна - рахунок-фактура - товарно-транспортна накладна - ВКО - Виписка з банку - Платіжні доручення - та інші. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками ведеться на рахунку № 63 «розрахунки з постачальниками ат підрядчиками». На даному рахунку відображаються безготівкові розрахунки між підприємствами й організаціями за продукції, товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги. На дебеті цього рахунка відображаються суми сплачених рахунків, на кредиті обліковується сума акцептованих рахунків та матеріальні цінності, що надійшли, виконані роботи та послуги.

Оскільки підприємство не застосовує автоматизованої системи обліку, то я пропоную для полегшення обліку розрахунків з постачальниками, обліку і цілому та складання фінансової звітності використовувати програмне забезпечення «1-С Бухгалтерія».


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: