перейти на сайт>>

Облік операцій з ціннними паперами

ID роботи: 844
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Поняття і види цінних паперів
1.1. Економічний зміст цінних паперів і їх види
1.2. Правове регулювання обліку цінних паперів
2. Облік операцій по випуску і розміщенню цінних паперів тов „арго”
2.1. Методологічні підходи до обліку цінних паперів на ТОВ „Арго”
2.3. Організація документообігу операцій з цінними паперами
2.3. Синтетичний та аналітичний облік цінних паперів
3. Цінні папери в податковому обліку по податку на прибуток
4. Використання пк для обліку операцій з цінними паперами
Висновки і пропозиції
Список літератури
ДодаткиВисновок:

В даний час в наший країні весь більший розвиток отримує ринок цінних паперів. Практично всі суб'єкти економічних відносин, ведучі бухгалтерський облік безпосередньо стикаються з урахуванням операцій з цінними паперами.

Сьогодні перед українському ринком цінних паперів коштує ряд проблем, швидке і ефективне вирішення яких послужить поштовхом до його подальшого розвитку.

Це такі завдання, як:

- контроль за діями учасників ринку цінних паперів в цілях обмеження монополістичної діяльності;

- комп'ютеризація фондового ринку і створення єдиного інформаційного простору для підвищення інформованості суб'єктів ринку;

- захист інтересів інвесторів в е р б частковості необхідність вдосконалення процедури реєстрації цінних паперів і захисту їх від підробки;

- встановлення чітких мерів відповідальності державних і комерційних структур за порушення процедури випуску і обороту цінних паперів.

У даній роботі були показані основні проводки по основних операціях з цінними паперами, які періодично доводиться відображати на рахівницях бухгалтерського обліку як суб'єктам економічних відносин, що спеціалізуються на операціях з цінними паперами, так і іншим підприємствам і організаціям.

З вдосконаленням обороту цінних паперів всіх видів повинна і удосконалюватися і система їх обліку на підприємствах.

В останні роки основним нововведенням в галузі нормативного регулювання бухгалтерського обліку стало надання підприємствам прав самостійно формувати методологію обліку господарських операцій через облікову політику підприємств.

Проведені дослідження дозволили визначити, що основним змістом облікової політики з обліку вексельних операцій є порядок вирішення підприємством наступних питань: порядок віднесення векселів до “фінансових” або товарних; віднесення вкладень у “фінансові” векселі до довгострокових і короткострокових; переведення “фінансових” векселів зі складу інших поточних фінансових інвестицій до складу еквівалентів грошових коштів; вартісна оцінка списання векселів; порядок відображення відсотків по виданих товарних векселях; віднесення заборгованості по векселях до сумнівної; порядок списання дебіторської заборгованості по векселях; порядок створення резерву сумнівних боргів; особливості ведення бухгалтерських записів.

Вексельні операції підприємств необхідно обліковувати на окремих синтетичних рахунках “Векселі одержані” та “Векселі видані і акцептовані”, на яких повинен відображатися обіг простих і переказних векселів. На рахунках векселів виданих повинні обліковуватись не лише видані прості та переказні, а й акцептовані переказні векселі.

Відповідно до вимог раціональної побудови діючого Плану рахунків необхідно внести зміни до назв рахунків 51 і 62. Запропоновано змінити назву рахунку 62 на “Короткострокові векселі видані і акцептовані”, а назву рахунку 51 на “Довгострокові векселі видані і акцептовані”.

Проведені дослідження показали, що програми, запропоновані на ринку інформаційних послуг, не в повному обсязі задовольняють вимогам, що висуваються до обліку та контролю вексельних операцій. Проаналізувавши основні можливості бухгалтерських програм, визначено, що найповніше функції щодо обліку вексельних операцій реалізовані в комп’ютерній інформаційній системі “Галактика”. Реалізований в програмі спосіб формування обліку векселів забезпечує дотримання законодавства в частині оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.

Розроблено в електронному вигляді картку аналітичного обліку векселя, в якій зазначається дата погашення векселя, передбачається, що у випадку настання строку платежу за векселем програма, де використовується даний документ повинна повідомляти про необхідність сплати або одержання платежу. У випадку наявності на підприємстві електронної пошти формувати повідомлення для особи, що повинна сплатити за векселем. В аналогічному порядку має бути сформоване повідомлення про строки позовної давності для векселів.

Запропоновані зміни дозволять точніше відображати призначення рахунків для векселів виданих і об’єкти, що на них обліковуються, зокрема відображення вексельного боргу підприємства при акцептуванні переказного векселя.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: