перейти на сайт>>

Облік прибутку

ID роботи: 823
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти обліку формування та використання прибутку підприємства
1.1. Формування доходів і витрат за видами діяльності і функціями
1.2. Порядок використання прибутку та покриття збитків
2. Організація обліку прибутку на ТОВ ПКФ „ЛІА-ЛТД”
2.1. Загальна характеристика організації системи бухгалтерського обліку на підприємстві
2.2. Бухгалтерський облік прибутку на ТОВ ПКФ „ЛІА-ЛТД”
Дт
2.3. Аналітичний облік формування прибутку
2.4. Облік податку на прибуток
3. Аналіз формування та розподілу прибутку ТОВ ПКФ „ЛІА-ЛТД”
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Прибуток є основним показником оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства. У курсовій роботі розкриті основні поняття прибутку, його види, джерела формування і резерви збільшення. Основні аспекти управління прибутком і рентабельністю в роботі розглянуті на прикладі підприємства ТОВ ПКФ „ЛІА-ЛТД”.

Методичні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід».

Дохід признається під час збільшення активу чи зменшення зобов’язань, що зумовлює збільшення власного капіталу (крім взносу учасників) за умовою, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Не признаються доходами, що надійшли в касу чи на рахунок підприємства у банку від інших осіб:

– сума ПДВ, акцизів, інших податків та обов’язкових платежів, що підлягають перерахунку в бюджет та внебюджетні фонди;

– сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

– надходження, що належать іншим особам;

– надходження від первісного розміщення цінних паперів.

Доходи класифікуються в залежності від виду господарської діяльності підприємства. Діяльність підприємства поділяється на звичайну та надзвичайну.

Основним джерелом прибутку будь-якого підприємства є прибуток від основного, тобто від торгової діяльності. Тому аналіз прибутку від реалізації є основою системи управління прибутком і рентабельністю підприємства.

Аналіз прибутку дозволив виявити основні чинники, що впливають на її рівень: об'єм товарообігу, рівень валового доходу, рівень витрат звернення.

При проведенні аналізу ефективності діяльності підприємства було проведено факторний аналіз прибутку, аналіз валового прибутку, було розглянуто види рентабельності та зроблена їх оцінка та було проведено факторний аналіз рентабельності.

Джерелом інформації для проведення аналізу доходів є форма № 1 “Баланс”, форма № 2 “Звіт про фінансові результати” та Примітки до річної фінансової звітності.

Так аналіз показав, що на ТОВ ПКФ „ЛІА-ЛТД” в 2007 р. товарообіг виріс в порівнянні з попереднім роком на 77584 тис.грн. (182842 – 105258), тобто темп зростання – 174 %. При цьому план товарообігу був перевиконаний на 100,85 %. Зростання товарообігу супроводжувалося, відповідно, зростанням валового доходу і витрат звернення. Проте, темп зростання валового доходу (178 %) випереджав темп зростання витрат звернення (139%). Ці два чинники забезпечили відповідний темп зростання прибутку від реалізації товарів (234 %). Подальший детальний аналіз витрат звернення дозволив встановити резерви підвищення прибутку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: